වර්තමානයේ, හැෂ් ටැගය ට්විටර් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හි පමණක් ජනප්‍රිය නොවේ…

#ස්තුතියි

වර්තමානයේ, හැෂ් ටැගය ට්විටර් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හි පමණක් ජනප්‍රිය නොවේ: වෙළඳ ලකුණක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා හැෂ් ටැගය වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වේ. 2016 දී ලොව පුරා හැෂ් ටැග් එකක් සහිත වෙළඳ ලකුණු ගණන 64% කින් වැඩි විය. මේ සඳහා හොඳ උදාහරණයක් වන්නේ ටී-මොබයිල් හි වෙළඳ ලකුණ '#getthanked' ය. තවමත්, වෙළඳ ලකුණක් ලෙස හැෂ් ටැග් එකක් ලබා ගැනීම සැමවිටම පහසු නැත. උදාහරණයක් ලෙස, හැෂ් ටැග් එකක් අයදුම්කරුගේ නිෂ්පාදනයට හෝ සේවාවට කෙලින්ම සම්බන්ධ විය යුතුය.

19-05-2017

බෙදාගන්න
Law & More B.V.