ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

වර්තමානයේ ඩ්‍රෝන යානා නොමැති ලෝකයක් ගැන සිතාගත නොහැකිය.

ඩ්රෝන්ස්

වර්තමානයේ ඩ්‍රෝන යානා නොමැති ලෝකයක් ගැන සිතාගත නොහැකිය. මෙම වර්ධනයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස, නෙදර්ලන්තයට දැනටමත් අබලන් වූ 'ට්‍රොපිකානා' තටාකයේ ආකර්ෂණීය ඩ්‍රෝන් දර්ශන නැරඹිය හැකි අතර හොඳම ඩ්‍රෝන් චිත්‍රපටය තීරණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ පවා පවත්වා ඇත. ඩ්‍රෝන යානා විනෝදයක් පමණක් නොව බරපතල අපහසුතාවයක් ද ඇති කළ හැකි බැවින්, එක් එක් ලන්දේසි ඩ්‍රෝන් හිමිකරුට දැනට අදාළ වන නීති පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත්ය. නීති පරාසයෙන් තෝරා ගැනීමක්: ඩ්‍රෝන යානයක් මීටර් 120 ට වඩා ඉහළින් පියාසර නොකළ හැකි අතර ගුවන් තොටුපළක් අසල හෝ රාත්‍රියේදී පියාසර නොකළ හැකිය. වෘත්තීය පරිශීලකයින් සඳහා පවා නීති තිබේ.

13-04-2017

බෙදාගන්න