පෙරනිමි උදාහරණයේ දැනුම්දීම

පෙරනිමි උදාහරණයේ දැනුම්දීම

පැහැර හැරීම පිළිබඳ දැන්වීමක් යනු කුමක්ද?

අවාසනාවකට මෙන්, කොන්ත්‍රාත් පාර්ශවයක් තම වගකීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම හෝ නියමිත වේලාවට හෝ නිසි ලෙස ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම බොහෝ විට සිදු වේ. ඒ පෙරනිමිය පිළිබඳ දැනුම්දීම සාධාරණ කාල සීමාවක් තුළ (නිසි ලෙස) අනුකූල වීමට මෙම පාර්ශවයට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. සාධාරණ කාල සීමාව ඉකුත්වීමෙන් පසු - ලිපියේ සඳහන් කර ඇත - ණයගැතියා ඇත පැහැර හැරීමකි. උදාහරණයක් ලෙස කොන්ත්‍රාත්තුව විසුරුවා හැරීමට හෝ හානි ඉල්ලා සිටීමට පෙරනිමිය අවශ්‍ය වේ. තත්වයන් මත පදනම්ව, පෙරනිමිය අවශ්ය නොවේ. උදාහරණ ලෙස මංගල උත්සවයේදී පෙනී නොසිටින ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වැනි කාර්ය සාධනය ස්ථිරවම කළ නොහැකි අවස්ථා ඇතුළත් වේ.

දැනුම්දීමකින් තොරව පෙරනිමි?

සමහර අවස්ථා වලදී, පෙරනිමිය දැනුම් දීමකින් තොරව සිදු වේ, උදාහරණයක් ලෙස වගකීම් ඉටු කිරීමට මාරාන්තික කාල සීමාවක් නියම කර තිබේ නම්.

විධිමත් දැනුම්දීමේ නියැදි ලිපිය

ඔබේ කොන්ත්‍රාත් පාර්ශවය පෙරනිමියෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබට පහත නියැදි ලිපිය භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, සෑම තත්වයක්ම වෙනස් ය; එබැවින් ඔබ විසින්ම ලිපිය සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර අවසානයේ එහි අන්තර්ගතය සඳහා වගකිව යුතුය. ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලිපිය යැවීමට මතක තබා ගන්න සහ අවශ්‍ය සියලුම සාක්ෂි තබා ගන්න (පිටපත, පළ කිරීමේ සාක්ෂි, ආදිය).

[ඔබ ලිපිය ලියන නගරය/ගම], [දිනය]

විෂය: පෙරනිමි දැනුම්දීම

ගරුසරු මහත්මයා,

මම ඔබ සමඟ [දිනය] [අවශ්‍ය නම්, ඉන්වොයිස් අංකය වරහන් තුළ එකතු කළ හැක] [අ/ අමුණා ඇති] ගිවිසුමකට එළඹුණෙමි. [ඔබ/සමාගමේ නම] ගිවිසුමට අනුකූල වීමට අපොහොසත් විය.

මෙම ගිවිසුම [ඔබ/නම සමාගම] පාර්ශවයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වී ඇති වගකීම් පැහැදිලි කිරීමට බැඳී සිටී. මෙය තරමක් සවිස්තරාත්මකව කරන්න නමුත් වැඩි විස්තර වලට යන්න එපා].

මම මෙයින් ඔබව පෙරනිමියෙන් ප්‍රකාශ කරන අතර දින සිට වැඩ කරන දින 14 (දහහතර) ඇතුළත (නිසි ලෙස) අනුකූල වීමට ඔබට තවත් එක් අවස්ථාවක් පිරිනමමි [තත්වයන් අනුව, ඔබට කාල සීමාව වෙනස් කළ හැකිය; නීතියට සාධාරණ කාලයක් අවශ්‍ය වේ]. නියමිත කාල සීමාව ඉකුත්වීමෙන් පසු, පැහැර හැරීම ආරම්භ වන අතර, නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මට බල කෙරෙනු ඇත. එවිට මම ව්‍යවස්ථාපිත පොලී සහ ඕනෑම නීති විරෝධී එකතු කිරීමේ පිරිවැයක් සහ හානියක් ඉල්ලා සිටිමි.

අවංක,

[ඔබේ නම සහ අත්සන]

[ඔබගේ ලිපිනය ලිපියේ දක්වා ඇති බවට වග බලා ගන්න].

විධිමත් දැනුම්දීමේ උදාහරණයකට වඩා සොයන්නේද?

ඉහත විධිමත් දැනුම්දීම සරල වන අතර සෑම තත්වයකටම ණය නොවන බව ඔබ දැනගත යුතුය. පෙරනිමි දැනුම්දීමක් කෙටුම්පත් කිරීමට හෝ මෙම කාර්යයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වීමට ඔබ උදව් කිරීමට කැමතිද? ඔබට ව්‍යවස්ථාපිත පොළිය සහ හානි ඉල්ලා සිටිය හැකිද සහ කවදා සිටද යන්න දැන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? පෙරනිමි දැනුම්දීමක් යැවීම අවශ්‍යද යන්න පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යද, නැතහොත් ඔබගේ තත්වය තුළ පෙරනිමිය අවශ්‍යද යන්න ඔබට සැකද? එවිට පසුබට නොවී සම්බන්ධ වන්න Law & More. අපේ නීතිඥවරු ප්‍රවීණයන් කොන්ත්‍රාත් නීතිය සහ ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්න සහ උත්සුකයන් සමඟ ඔබට උපකාර කිරීමට සතුටු වනු ඇත.  

පෙරනිමි නියැදි ලිපිය

Law & More