අද දින උපදේශනය සඳහා අන්තර්ජාලයේ තබා ඇති නව ලන්දේසි පනත් කෙටුම්පතක…

ලන්දේසි බිල්පත

අද දින අන්තර්ජාලය හරහා උපදේශනය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නව ලන්දේසි පනත් කෙටුම්පතක, ඕලන්ද අමාත්‍ය බ්ලොක් (ආරක්ෂාව සහ යුක්තිය) දරන්නාගේ කොටස් හිමියන්ගේ නිර්නාමිකභාවය අවසන් කිරීමට කැමැත්ත පළ කර තිබේ. සුරැකුම්පත් ගිණුමේ පදනම මත මෙම කොටස් හිමියන් හඳුනා ගැනීමට ඉතා ඉක්මනින් හැකි වනු ඇත. කොටස් වෙළඳාම් කළ හැක්කේ අතරමැදියෙකු සතුව ඇති සුරැකුම්පත් ගිණුමක් භාවිතා කිරීමෙන් පමණි. මේ ආකාරයෙන්, උදාහරණයක් ලෙස මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යෙදවීම සම්බන්ධ පුද්ගලයින් වඩාත් පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. මෙම පනත් කෙටුම්පතත් සමඟ ලන්දේසි රජය FATF හි නිර්දේශ අනුගමනය කරයි.

14-04-2017

බෙදාගන්න
Law & More B.V.