නෙදර්ලන්තය යළිත් වරක් එය ඔප්පු කර ඇත.

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සමාගම්

නව වසරට පෙර රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද විවිධ සංඛ්‍යාලේඛන හා පර්යේෂණ වාර්තාවල ප්‍රති results ල අනුව නෙදර්ලන්තය ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සමාගම් සඳහා හොඳ අභිජනන භූමියක් බව යළිත් වරක් ඔප්පු කර තිබේ. ස්ථාවර වර්ධනයක් සහ විරැකියා මට්ටම පහත වැටීමත් සමඟ ආර්ථිකය රෝස චිත්‍රයක් ඇඳේ. පාරිභෝගිකයින් සහ ව්‍යාපාර විශ්වාසයි. නෙදර්ලන්තය ලෝකයේ ප්‍රීතිමත්ම හා සමෘද්ධිමත් රටවල් අතර වේ. ඒ වගේම ලැයිස්තුව දිගටම යනවා. ලෝකයේ වඩාත්ම තරඟකාරී ආර්ථිකයක් ඇති රටවල් ලැයිස්තුවේ නෙදර්ලන්තය සිව්වන ස්ථානය ගනී. නවෝත්පාදනය අනුව නෙදර්ලන්තය ශක්තිමත් හවුල්කරුවෙකු බව ඔප්පු කරයි. ආඩම්බර වීමට හරිත ආර්ථිකයක් ළඟා කර ගැනීමට නෙදර්ලන්තය පියවර ගෙන ඇතිවා පමණක් නොව, ලෝකයේ වඩාත්ම උත්තේජනය වන ව්‍යාපාරික වාතාවරණයක් ද එයට ඇත.

Law & More