බොහෝ අය අන්තර්ගතය තේරුම් නොගෙන ගිවිසුමක් අත්සන් කරති

එහි අන්තර්ගතය සැබවින්ම තේරුම් නොගෙන ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න

බොහෝ අය කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරන්නේ එහි අන්තර්ගතය තේරුම් නොගෙන බව පර්යේෂණවලින් පෙනී යයි. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී මෙය කුලී හෝ මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්‍රාත්තු, රැකියා ගිවිසුම් සහ අවසන් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු ගැන සැලකිලිමත් වේ. කොන්ත්රාත් තේරුම් නොගැනීමට හේතුව බොහෝ විට භාෂාව භාවිතයෙන් සොයාගත හැකිය; ගිවිසුම් බොහෝ විට බොහෝ නීතිමය කොන්දේසි අඩංගු වන අතර නිල භාෂාව නිතිපතා භාවිතා කරයි. ඊට අමතරව, බොහෝ අය ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට පෙර නිසි ලෙස කියවා නැති බව පෙනේ. විශේෂයෙන් 'කුඩා මුද්‍රණය' නිතර අමතක වේ. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, විභව 'ඇල්ලීම්' පිළිබඳව ජනතාව නොදන්නා අතර නීතිමය ගැටලු ඇතිවිය හැකිය. ජනතාව කොන්ත්රාත්තුව නිසි ලෙස වටහා ගත්තා නම් මෙම නීතිමය ගැටළු බොහෝ විට වළක්වා ගත හැකිය. බොහෝ විට, විශාල ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි කොන්ත්රාත් සම්බන්ධ වේ. එමනිසා, ඔබ අත්සන් කිරීමට පෙර කොන්ත්රාත්තුවේ සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය තේරුම් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබට නීති උපදෙස් ලබා ගත හැකිය. Law & More ඔබේ කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා ඔබට සහාය වීමට සතුටු වනු ඇත.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.