මෙය සිතා බලන්න: ඔබට අන්තර්ජාලයේ පිරිනැමීමක් හමු වන අතර එය සත්‍යයක් යැයි සිතිය නොහැක.

මෙය සිතන්න: ඔබට අන්තර්ජාලයේ පිරිනැමීමක් හමු වන අතර එය සත්‍යයක් යැයි සිතිය නොහැක. අක්ෂර වින්‍යාසයක් නිසා එම ලස්සන ලැප්ටොප් එකේ යූරෝ 150 වෙනුවට යුරෝ 1500 ක මිලක් ඇත. ඔබ ඉක්මනින් මෙම ගනුදෙනුවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට තීරණය කර ලැප්ටොප් පරිගණකය මිලදී ගැනීමට තීරණය කරයි. ගබඩාවට තවමත් විකිණීම අවලංගු කළ හැකිද? පිළිතුර රඳා පවතින්නේ මිල නියම මිලට වඩා කොතරම් වෙනස්ද යන්න මතය. මිල වෙනසෙහි විශාලත්වය මිල නිවැරදි විය නොහැකි යැයි යෝජනා කරන විට, පාරිභෝගිකයා මෙම මිල වෙනස යම් දුරකට විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සෘජුවම සැකයක් මතු නොකරන මිල වෙනස්කම් වලදී මෙය වෙනස් විය හැකිය.

24-03-2017

 

බෙදාගන්න