නෙදර්ලන්තයේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම - රූපය

නෙදර්ලන්තයේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම

හැදින්වීම

ඔබේම සමාගමක් ආරම්භ කිරීම බොහෝ දෙනෙකුට ආකර්ශනීය ක්‍රියාකාරකමක් වන අතර එහි වාසි කිහිපයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, (අනාගත) ව්‍යවසායකයින් අවතක්සේරු කරන බවක් පෙනෙන්නට තිබේ, සමාගමක් ආරම්භ කිරීම ද අවාසි සහ අවදානම් සහිත වේ. නීත්‍යානුකූල ආයතනයක ස්වරූපයෙන් සමාගමක් ආරම්භ කළ විට, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් දැරීමේ අවදානම පවතී.

නෛතික ආයතනයක් යනු නෛතික පෞරුෂයක් සහිත වෙනම නීති ආයතනයකි. එබැවින් නීතිමය ආයතනයකට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාව ඇත. මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, නීතිමය ආයතනයට උදව් අවශ්‍ය වේ. නෛතික ආයතනය පවතින්නේ කඩදාසි මත පමණක් බැවින් එයට ක්‍රියාත්මක විය නොහැක. නෛතික ආයතනය ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු විසින් නියෝජනය කළ යුතුය. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, නීතිමය ආයතනය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නියෝජනය කරනු ලැබේ. නෛතික ආයතනය වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිය. අධ්යක්ෂවරයා මෙම ක්රියාවන් සමඟ පමණක් නීතිමය ආයතනය බැඳ තබයි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, අධ්‍යක්ෂවරයකු සිය පුද්ගලික වත්කම් සමඟ නෛතික ආයතනයේ ණය සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර අවස්ථාවල අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම සිදුවිය හැකි අතර, එම අවස්ථාවේ දී අධ්‍යක්ෂවරයා පෞද්ගලිකව වගකිව යුතුය. අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් වර්ග දෙකක් තිබේ: අභ්‍යන්තර හා බාහිර වගකීම්. මෙම ලිපියෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් සඳහා විවිධ හේතු සාකච්ඡා කෙරේ.

අධ්යක්ෂවරුන්ගේ අභ්යන්තර වගකීම්

අභ්‍යන්තර වගකීම් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අධ්‍යක්ෂවරයකු නීතිමය ආයතනය විසින්ම වගකිව යුතු බවයි. අභ්‍යන්තර වගකීම් 2: 9 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් ලබා ගනී. අධ්‍යක්ෂවරයකු තම කාර්යයන් නුසුදුසු ලෙස ඉටු කළ විට ඔහුට අභ්‍යන්තරව වගකිව යුතුය. අධ්‍යක්ෂවරයාට එරෙහිව දැඩි චෝදනාවක් එල්ල කළ හැකි විට කාර්යයන් නුසුදුසු ලෙස ඉටු කිරීම උපකල්පනය කෙරේ. මෙය 2: 9 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය මත පදනම් වේ. තවද, නුසුදුසු කළමනාකරණය සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂවරයා නොසැලකිලිමත් නොවන්නට ඇත. දැඩි චෝදනාවක් ගැන අප කතා කරන්නේ කවදාද? සිද්ධි නීතියට අනුව මෙය තක්සේරු කළ යුත්තේ නඩුවේ සියලු තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමිනි. [1]

නෛතික ආයතනය සංස්ථාගත කිරීමේ ලිපිවලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම බරපතල තත්වයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. මෙය එසේ නම්, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් උපකල්පනය කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, සංස්ථාගත කිරීමේ ලිපිවලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම දැඩි චෝදනාවක් නොවන බව අඟවන කරුණු සහ තත්වයන් අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. මෙය එසේ නම්, විනිසුරුවරයා මෙය ඔහුගේ තීන්දුවට පැහැදිලිවම ඇතුළත් කළ යුතුය. [2]

අභ්‍යන්තර වගකීම් සහ නිදහසට කරුණු කිහිපයක්

2: 9 වන වගන්තිය මත පදනම් වූ වගකීම් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන් කිහිප වතාවක්ම වගකිව යුතු ය. එබැවින් සමස්ත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත දැඩි චෝදනා එල්ල වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම නීතියට ව්යතිරේකයක් ඇත. අධ්‍යක්ෂවරයකුට අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීමෙන් බැහැරව ('නිදහසට කරුණක්') ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එසේ කිරීම සඳහා, අධ්‍යක්ෂවරයා තමාට එරෙහිව චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි බවත්, නුසුදුසු කළමනාකරණය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගැනීමේදී ඔහු නොසැලකිලිමත් නොවූ බවත් පෙන්නුම් කළ යුතුය. මෙය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2: 9 වන වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ අභියාචනයක් පහසුවෙන් පිළිගනු නොලැබේ. නුසුදුසු කළමනාකරණය වැළැක්වීම සඳහා ඔහු සිය බලයේ සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගත් බව අධ්‍යක්ෂවරයා නිරූපණය කළ යුතුය. ඔප්පු කිරීමේ භාරය අධ්‍යක්ෂවරයාට පැවරේ.

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් තුළ කාර්යයන් බෙදීම වැදගත් වන්නේ අධ්‍යක්ෂවරයකු වගකිව යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ය. කෙසේ වෙතත්, සමහර කාර්යයන් සමස්ත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට වැදගත් වන කාර්යයන් ලෙස සැලකේ. අධ්‍යක්ෂවරුන් යම් යම් කරුණු හා තත්වයන් පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය. කාර්යයන් බෙදීම මෙය වෙනස් නොකරයි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, නොහැකියාව නිදහසට කරුණක් නොවේ. අධ්‍යක්ෂවරුන් නිසි ලෙස දැනුවත් කිරීම සහ ප්‍රශ්න ඇසීම අපේක්ෂා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙය අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගෙන් අපේක්ෂා කළ නොහැකි තත්වයන් ඇතිවිය හැකිය. එමනිසා, අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට සාර්ථකව පෙනී සිටිය හැකිද නැද්ද යන්න බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ නඩුවේ කරුණු හා තත්වයන් මත ය.

අධ්යක්ෂවරුන්ගේ බාහිර වගකීම

බාහිර වගකීම් වලට අනුව අධ්‍යක්ෂවරයකු තෙවන පාර්ශවයන්ට බැඳී සිටී. බාහිර වගකීම් ආයතනික වැස්ම විදිනවා. නෛතික ආයතනය තවදුරටත් අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ස්වාභාවික පුද්ගලයින් ආරක්ෂා නොකරයි. 2: 138 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය සහ 2: 248 වන වගන්තිය මත පදනම්ව නුසුදුසු කළමනාකරණය යනු බාහිර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් සඳහා වන නෛතික පදනමයි. ).

බංකොලොත්භාවය තුළ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ බාහිර වගකීම

බංකොලොත්භාවය තුළ බාහිර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම පෞද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගම්වලට (ලන්දේසි බීවී සහ එන්වී) අදාළ වේ. මෙය 2: 138 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් සහ 2: 248 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ වැරදි කළමනාකරණය හෝ වැරදි නිසා බංකොලොත් භාවය ඇති වූ විට අධ්‍යක්ෂවරුන් වගකිව යුතුය. සියළුම ණය හිමියන් නියෝජනය කරන භාරකරුට අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් අදාළ විය හැකිද නැද්ද යන්න සොයා බැලිය යුතුය.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් සිය කාර්යයන් අනිසි ලෙස ඉටු කර ඇති විට බංකොලොත්භාවය තුළ බාහිර වගකීම් පිළිගත හැකි අතර මෙම නුසුදුසු ඉටුවීම බංකොලොත්භාවයට වැදගත් හේතුවක් බව පෙනේ. මෙම නුසුදුසු කාර්යයන් ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කිරීමේ භාරය භාරකරුට පැවරේ; සාධාරණ ලෙස සිතන අධ්‍යක්ෂවරයකු එම තත්වයන් යටතේම මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා නොකරනු ඇතැයි ඔහු පිළිගත යුතුය. [4] ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ණය හිමියන්ට බාධා කරන ක්‍රියාවන් නුසුදුසු කළමනාකරණයක් ජනනය කරයි. අධ්‍යක්ෂවරුන් අපයෝජනය වැළැක්විය යුතුය.

2: 138 උප 2 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ සහ 2: 248 වන උප 2 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ ව්‍යවස්ථාදායකයා විසින් යම් යම් උපකල්පන ඇතුළත් කර ඇත. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය 2:10 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට හෝ 2: 394 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුකූල නොවන විට, ඔප්පු කිරීමේ උපකල්පනයක් පැන නගී. මෙම අවස්ථාවේ දී, නුසුදුසු කළමනාකරණය බංකොලොත් වීමට වැදගත් හේතුවක් වී ඇතැයි උපකල්පනය කෙරේ. මෙය ඔප්පු කිරීමේ භාරය අධ්‍යක්ෂවරයාට පැවරේ. කෙසේ වෙතත්, අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඔප්පු කිරීමේ උපකල්පන සනාථ කළ හැකිය. එසේ කිරීමට නම්, බංකොලොත් භාවය සිදුවී ඇත්තේ නුසුදුසු කළමනාකරණය නිසා නොව, වෙනත් කරුණු හා තත්වයන් නිසා බව අධ්‍යක්ෂවරයා පිළිගත යුතුය. නුසුදුසු කළමනාකරණය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගැනීමේදී ඔහු නොසැලකිලිමත් නොවූ බව අධ්‍යක්ෂවරයා පෙන්විය යුතුය. එපමණක් නොව, භාරකරුට හිමිකම් පෑමක් කළ හැක්කේ බංකොලොත් වීමට පෙර වසර තුනක කාලයක් සඳහා පමණි. මෙය 5: 2 උප 138 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් සහ 6: 2 උප 248 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.

බාහිර වගකීම් සහ නිදහසට කරුණු කිහිපයක්

බංකොලොත් භාවය තුළ පෙනෙන පරිදි නුසුදුසු කළමනාකරණය සඳහා සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම කිහිප වතාවක්ම වගකිව යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අධ්‍යක්ෂවරුන්ට මෙම වගකීම් කිහිපයෙන් මිදිය හැකිය. මෙය 2: 138 උප 3 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් සහ 2: 248 උප 3 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි. කාර්යයන් අනිසි ලෙස ඉටු කිරීම ඔහුට එරෙහිව කළ නොහැකි බව අධ්‍යක්ෂවරයා ඔප්පු කළ යුතුය. කාර්යයන් අනිසි ලෙස ඉටු කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක වළක්වා ගැනීම සඳහා පියවර ගැනීමේදී ඔහු නොසැලකිලිමත් නොවන්නට ඇත. නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ භාරය අධ්‍යක්ෂවරයාට පැවරේ. මෙය ඉහත සඳහන් ලිපි වලින් උපුටා ගත් අතර ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණයේ මෑත කාලීන නඩු නීතියේ ස්ථාපිත කර ඇත.

වධ හිංසා කිරීමේ ක්‍රියාවක් මත පදනම් වූ බාහිර වගකීම්

6: 162 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගත් වධහිංසා පනතක් මත පදනම්ව අධ්‍යක්ෂවරුන් ද වගකිව යුතුය. මෙම ලිපිය වගකීම් සඳහා පොදු පදනමක් සපයයි. වධ හිංසා කිරීමේ ක්‍රියාවක් මත පදනම් වූ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම ද එක් එක් ණයහිමියාට කළ හැකිය.

ඕලන්ද ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය වධහිංසා පනතක් මත පදනම්ව අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් වර්ග දෙකක් වෙන්කර හඳුනා ගනී. පළමුව, බෙක්ලාමෙල් ප්‍රමිතිය මත වගකීම භාර ගත හැකිය. මෙම අවස්ථාවේ දී, අධ්‍යක්ෂවරයකු සමාගම වෙනුවෙන් තෙවන පාර්ශවයක් සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ ඇති අතර, මෙම ගිවිසුමෙන් ලැබෙන බැඳීම්වලට සමාගමට අනුකූල විය නොහැකි බව ඔහු දැන හෝ සාධාරණව තේරුම් ගත යුතුව තිබුණි. [7] දෙවන වර්ගයේ වගකීම වන්නේ සම්පත් කලකිරීමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, අධ්‍යක්ෂවරයකු විසින් සමාගම සිය ණය හිමියන්ට මුදල් නොගෙවීම සහ ඇගේ ගෙවීම් වගකීම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම යන කරුණු හේතු විය. අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය නොසැලකිලිමත් බැවින් ඔහුට එරෙහිව දැඩි චෝදනාවක් එල්ල කළ හැකිය. මෙහි ඔප්පු කිරීමේ භාරය ණයහිමියාට පැවරේ.

නෛතික ආයතන අධ්‍යක්ෂකගේ වගකීම

නෙදර්ලන්තයේ, ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුට මෙන්ම නීතිමය ආයතනයකට ද නීතිමය ආයතනයක අධ්‍යක්ෂවරයකු විය හැකිය. දේවල් පහසු කිරීම සඳහා, අධ්‍යක්ෂවරයකු වන ස්වාභාවික පුද්ගලයා ස්වාභාවික අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසත්, අධ්‍යක්ෂවරයකු වන නීතිමය ආයතනය මෙම ඡේදයේ ආයතන අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් හඳුන්වනු ලැබේ. නෛතික ආයතනයක් අධ්‍යක්ෂවරයකු විය හැකිය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ, නීතිමය ආයතනයක් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස පත් කිරීමෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම වළක්වා ගත හැකි බවයි. මෙය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2:11 වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. වස්තු අධ්‍යක්ෂවරයකු වගකිව යුතු විට, මෙම වගකීම මෙම ආයතන අධ්‍යක්ෂකගේ ස්වාභාවික අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ ද පවතී.

2:11 වන වගන්තිය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය, 2: 9 වන වගන්තිය, ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය සහ 2: 138 වන වගන්තිය මත පදනම්ව අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම උපකල්පනය කරන අවස්ථාවන්ට ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය අදාළ වේ. කෙසේ වෙතත්, 2:248 වගන්තිය වධහිංසා පනතක් මත පදනම් වූ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් සඳහා ද ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය අදාළ වේද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු විය. ඕලන්ද ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය තීන්දු කර ඇත්තේ මෙය සැබවින්ම බවය. මෙම තීන්දුවේ දී ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය නීති ඉතිහාසය පෙන්වා දෙයි. 2:11 වන වගන්තිය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ අරමුණ වන්නේ ස්වාභාවික පුද්ගලයන් වගකීම් මග හැරීම සඳහා ආයතන අධ්‍යක්ෂවරුන් පිටුපස සැඟවී සිටීම වැළැක්වීමයි. 2:11 වගන්තියට අනුව, ලන්දේසි සිවිල් සංග්රහය නීතිය මත පදනම්ව වස්තු අධ්යක්ෂකවරයෙකු වගකිව යුතු සියලු අවස්ථාවන්ට අදාළ වේ.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ විසර්ජනය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට විසර්ජනය ලබා දීමෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම වළක්වා ගත හැකිය. විසර්ජනය යනු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රතිපත්තිය, විසර්ජන මොහොත දක්වා පවත්වනු ලබන පරිදි, නීතිමය ආයතනය විසින් අනුමත කරනු ලැබේ. එබැවින් මුදා හැරීම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් අත්හැරීමකි. විසර්ජනය යනු නීතියෙන් සොයාගත හැකි වචනයක් නොවේ, නමුත් එය බොහෝ විට නීතිමය ආයතනයක් සංස්ථාගත කිරීමේ ලිපිවල ඇතුළත් වේ. විසර්ජනය යනු වගකීම්වල අභ්‍යන්තර අතහැර දැමීමකි. එබැවින්, විසර්ජනය අදාළ වන්නේ අභ්‍යන්තර වගකීම් සඳහා පමණි. තෙවන පාර්ශවයන්ට තවමත් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

විසර්ජනය අදාළ වන්නේ විසර්ජනය ලබා දෙන අවස්ථාවේ කොටස් හිමියන් දැන සිටි කරුණු සහ තත්වයන්ට පමණි. නොදන්නා කරුණු සඳහා වගකීම තවමත් පවතී. එබැවින්, විසර්ජනය සියයට සියයක් ආරක්ෂිත නොවන අතර අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා ඇපකර ලබා නොදේ.

නිගමනය

ව්‍යවසායකත්වය අභියෝගාත්මක හා විනෝදජනක ක්‍රියාකාරකමක් විය හැකි නමුත් අවාසනාවකට එය අවදානම් සහිත වේ. බොහෝ ව්‍යවසායකයින් විශ්වාස කරන්නේ නෛතික ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමෙන් වගකීම් බැහැර කළ හැකි බවයි. මෙම ව්‍යවසායකයින් බලාපොරොත්තු සුන්වීමකට ලක් වනු ඇත; සමහර තත්වයන් යටතේ, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම අදාළ විය හැකිය. මෙය පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය; අධ්‍යක්ෂවරයකු සිය පුද්ගලික වත්කම් සමඟ සමාගමේ ණය සඳහා බැඳී සිටී. එබැවින් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීමෙන් ලැබෙන අවදානම් අවතක්සේරු නොකළ යුතුය. නෛතික ආයතනවල අධ්‍යක්ෂවරුන් සියළුම නෛතික නියමයන්ට අනුකූල වීම සහ නෛතික ආයතනය විවෘත හා හිතාමතාම කළමනාකරණය කිරීම නුවණට හුරුය.

මෙම ලිපියේ සම්පූර්ණ අනුවාදය මෙම සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැකිය

අමතන්න

මෙම ලිපිය කියවීමෙන් පසු ඔබට ප්‍රශ්න හෝ අදහස් තිබේ නම්, කරුණාකර නීති lawyer මැක්සිම් හොඩැක් හා සම්බන්ධ වන්න Law & More Max.hodak@lawandmore.nl හරහා හෝ නීති lawyer ටොම් මීවිස් හරහා Law & More tom.meevis@lawandmore.nl හරහා හෝ +31 (0) 40-3690680 අමතන්න.

[1] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (ස්ටේල්මන් / වැන් ඩි වෙන්).

[2] ECLI: NL: HR: 2002: AE7011 (බර්ගුයිසර් පැපියර්ෆාබ්‍රික්).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2010: BN6929.

[4] ECLI: NL: HR: 2001: AB2053 (Panmo).

[5] ECLI: NL: HR: 2007: BA6773 (නිල් තක්කාලි).

[6] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Glascentrale Beheer BV).

[7] ECLI: NL: HR: 1989: AB9521 (Beklamel).

[8] ECLI: NL: HR: 2006: AZ0758 (Ontvanger / Roelofsen).

[9] ECLI: NL: HR: 2017: 275.

[10] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (ස්ටේල්මන් / වැන් ඩි වෙන්); ECLI: NL: HR: 2010: BM2332.

Law & More