විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් අනිවාර්යද?

විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් අනිවාර්යද?

ඔව් සහ නැත! ප්රධාන රීතිය වන්නේ සේවකයින්ට විශ්රාම වැටුප් ක්රමයක් ලබා දීමට සේවායෝජකයා බැඳී නොසිටින බවයි. ඊට අමතරව, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, සේවා යෝජකයා විසින් සපයනු ලබන විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයකට සහභාගී වීමට සේවකයින් බැඳී නොමැත.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රායෝගිකව, මෙම ප්‍රධාන රීතිය අදාළ නොවන බොහෝ අවස්ථා තිබේ, විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව සේවා යෝජකයෙකුට කුඩා තේරීමක් ඉතිරි වේ. එසේම, සේවා යෝජකයෙකුට සෑම විටම තමාට සුදුසු පරිදි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සැලසුම් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට නොහැකිය. මේ පිළිබඳව නිශ්චිතභාවයක් තිබීම වැදගත්ය.

විශ්රාම වැටුප් ක්රමයක් අනිවාර්ය වන්නේ කුමන තත්වයන් යටතේද?

  • හි අනිවාර්ය සාමාජිකත්වය සඳහා කර්මාන්ත විශ්රාම වැටුප් අරමුදල;
  • ඒ යටතේ ඇති වගකීම සාමූහික ගිවිසුම; සීමා කිරීම හේතුවෙන් වැඩ සභාව'කැමැත්ත පිළිබඳ අයිතිය;
  • පෙර පැවති අවස්ථාවක ක්රියාත්මක කිරීමේ ගිවිසුම;
  • පහත සඳහන් අ ව්යවස්ථාපිත විධිවිධාන විශ්රාම වැටුප් පනතේ.

කර්මාන්ත විශ්රාම වැටුප් අරමුදලේ අනිවාර්ය සහභාගීත්වය

සමාගමක් අනිවාර්ය කර්මාන්ත විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලේ විෂය පථයට අයත් වන විට එහි ප්‍රතිවිපාකය වන්නේ විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිරිනැමීමට සහ සේවකයා මෙම අරමුදල සමඟ ලියාපදිංචි කිරීමට සේවා යෝජකයෙකු බැඳී සිටීමයි. සේවා යෝජකයෙකු අත්වැරදීමකින් අනිවාර්ය කර්මාන්ත විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලකට සම්බන්ධ නොවන්නේ නම්, මෙය ඔහුට සහ ඔහුගේ සේවකයන්ට සැලකිය යුතු මූල්‍ය ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය. එසේම, සේවා යෝජකයා කෙසේ හෝ පසුව සම්බන්ධ විය යුතු අතර සේවකයින් ප්‍රතික්‍රියාශීලීව ලියාපදිංචි කළ යුතුය. මෙයින් අදහස් වන්නේ සියලුම කල් ඉකුත් වූ විශ්රාම වැටුප් දායක මුදල් තවමත් ගෙවිය යුතු බවයි. සමහර විට නිදහස් කළ හැකි නමුත්, මෙය කර්මාන්තය අනුව වෙනස් වන බැවින්, මෙය ප්රවේශමෙන් පර්යේෂණ කිරීම අත්යවශ්ය වේ. uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl හි අනිවාර්ය අර්ථ දක්වා ඇති ප්‍රතිලාභ අරමුදල්වලින් එකකින් ඔබේ ව්‍යවසාය ආවරණය වේද යන්න ඔබට පරීක්ෂා කළ හැක.

බොහෝ ලන්දේසි කම්කරුවන් කර්මාන්ත විශ්‍රාම අරමුදල් 50කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට අනිවාර්යයෙන් අනුබද්ධ වේ. හොඳම කර්මාන්ත විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල් වන්නේ ABP (රජය සහ අධ්‍යාපනය සඳහා), PFZW (සෞඛ්‍ය සහ සුබසාධනය), BPF Bouw, සහ ලෝහ සහ තාක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලයි.

සාමූහික ගිවිසුමක් මත පදනම් වූ විශ්රාම වැටුප් වගකීම්

සාමූහික ගිවිසුමක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට අනුකූල විය යුතු ප්‍රතිපාදන සහ කොන්දේසි අඩංගු විය හැකිය හෝ විශ්‍රාම වැටුප ලබා දිය යුත්තේ කුමන විශ්‍රාම වැටුප් සැපයුම්කරුටද යන්න අනිවාර්යයෙන් නියම කළ හැකිය. විශ්‍රාම වැටුප් පිළිබඳ CBA විධිවිධාන සාමාන්‍යයෙන් බැඳී පවතින බව ප්‍රකාශ කළ නොහැක. මෙයින් අදහස් කරන්නේ, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, නොබැඳි සේවා යෝජකයන් සහ සේවකයින් ඔවුන්ට බැඳී නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත්, සේවායෝජකයා සහ සේවකයින් අනිවාර්ය කර්මාන්ත විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලේ විෂය පථයට අයත් විය හැකිද යන්න විමර්ශනය කිරීම සැමවිටම වැදගත් වේ.

කම්කරු කවුන්සිලයේ එකඟතාවයේ අයිතිය හේතුවෙන් සේවා යෝජකයාට සීමා කිරීම් 

කම්කරු කවුන්සිලයේ එකඟතාවයේ ඊනියා අයිතිය තවදුරටත් විශ්රාම වැටුප් මත සේවායෝජකයාගේ ගිවිසුම් නිදහස සීමා කරයි. මෙම එකඟතා අයිතිය වැඩ සභා පනතේ 27 වැනි වගන්තියේ නියාමනය කර ඇත. සමාගම අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකු සේවය කරන්නේ නම්, නීතියෙන් කම්කරු සභාවක් අවශ්‍ය වේ. ව්යවසායයේ සේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව තීරණය කිරීමේදී, පූර්ණ කාලීනව වැඩ කරන අය සහ අර්ධකාලීනව වැඩ කරන අය අතර වෙනසක් සිදු කළ නොහැකිය. වැඩ සභා පනත යටතේ, සේවා යෝජකයා වෙනත් දේ අතර විශ්‍රාම වැටුප් ගිවිසුමක් හඳුන්වා දීම, සංශෝධනය කිරීම හෝ අවලංගු කිරීම සඳහා ඕනෑම තීරණයක් සඳහා කම්කරු සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

සේවායෝජකයා දැනටමත් විශ්රාම වැටුප් සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ පරිපාලන ගිවිසුමකට එළඹ ඇත.

මෙම තත්වය තුළ, සේවා යෝජකයා සෑම විටම පාහේ විශ්රාම වැටුප් සපයන්නා සමඟ සියලුම නව සේවකයින් ලියාපදිංචි කිරීමට ගිවිසුම්ගතව බැඳී සිටී. මෙයට එක් හේතුවක් නම්, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, විශ්‍රාම වැටුප් පරිපාලකයෙකුට සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන විමසීමට අවසර නැත. දැන්, දුර්වල සෞඛ්ය සහිත සේවකයින් පමණක් ලියාපදිංචි කිරීම වැළැක්වීම සඳහා, විශ්රාම වැටුප් පරිපාලක විසින් සියලුම සේවකයින් - හෝ සේවකයින් කණ්ඩායමක් - ලියාපදිංචි කිරීම අවශ්ය වේ.

ව්යවස්ථාපිත විධිවිධාන විශ්රාම වැටුප් පනත හේතුවෙන් සීමා කිරීම

සේවා යෝජකයෙකු නව සේවකයෙකු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයකට සහභාගී වන්නේද නැද්ද යන්න සම්බන්ධ වී මාසයක් ඇතුළත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය. මෙම සේවකයා දැනටමත් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයකට සහභාගී වන එකම සේවක පිරිසට අයත් වන්නේ නම්, නව සේවකයා ද ස්වයංක්‍රීයව මෙම විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට සහභාගී වීමට පටන් ගනී. ප්රායෝගිකව, මෙය සාමාන්යයෙන් දැනටමත් ඉදිරිපත් කරන ලද රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ සඳහන් කර ඇත.

සේවකයින්ගේ දායකත්වය

අනිවාර්ය විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් සේවායෝජකයා ආවරණය කරයිද? එසේ නම්, එම යෝජනා ක්‍රමය හෝ සාමූහික ගිවිසුම මඟින් සේවකයන්ගේ උපරිම දායකත්වය ප්‍රකාශ කරනු ඇත. සටහන! විශ්රාම වැටුප් දායක මුදල් අඩු කළ හැකියසේවක විශ්රාම වැටුප් දායක මුදල්වල සේවායෝජකයාගේ කොටස ශ්රම පිරිවැය ලෙස ගණන් ගනී. සේවායෝජකයාට මේවා ලාභයෙන් අඩු කළ හැකිය. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔබ අඩු බදු ගෙවනු ඇත.

රැකවරණ සේවායෝජකයාගේ යුතුකම

විශ්රාම වැටුප පිළිබඳ තොරතුරු විශ්රාම වැටුප් සපයන්නා (විශ්රාම වැටුප් අරමුදල හෝ විශ්රාම වැටුප් රක්ෂකයෙකු) හරහා ගමන් කරයි. නමුත් සේවායෝජකයා සමහර දේවල් ගැන සේවකයින්ට දැනුම් දිය යුතුය. මෙය සැලකීමේ යුතුකම ලෙස හැඳින්වේ. විශ්රාම වැටුප් අරමුදල හෝ විශ්රාම වැටුප් රක්ෂණකරු බොහෝ විට මේ සඳහා උපකාර කළ හැකිය. සේවායෝජකයා ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප පිළිබඳව සේවකයින්ට දැනුම් දිය යුතුය:

  • රැකියා ආරම්භයේදී. සේවායෝජකයා ඔවුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සහ තමන් විසින්ම ගෙවිය යුතු විශ්‍රාම වැටුප් දායකත්වය ගැන කියයි. සහ අගය හුවමාරු කළ හැකිද යන්න. නව සේවකයෙකු දැනටමත් උපචිත විශ්‍රාම වැටුපක් නව සේවා යෝජකයාගේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට ඇතුළත් කරයි.
  • ඔවුන් දැනටමත් වැඩ කරන්නේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස, අමතර විශ්රාම වැටුපක් ගොඩනැගීමේ අවස්ථා ගැන.
  • ඔවුන් රැකියාවෙන් ඉවත් වන්නේ නම්, සේවායෝජකයා සේවායෝජකයාට පවසන්නේ සේවකයා තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ නම් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය දිගටම පැවතිය හැකි බවයි. මීට අමතරව, සේවායෝජකයා තම නව සේවා යෝජකයාගේ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට තම විශ්‍රාම වැටුපෙහි වටිනාකම මාරු කිරීම පිළිබඳව සේවකයාට දැනුම් දිය යුතුය.

සේවකයෙකුට විශ්රාම වැටුපක් ප්රතික්ෂේප කළ හැකිද?

බොහෝ අවස්ථාවලදී, විශ්රාම වැටුප් ක්රමයක් සඳහා සහභාගී නොවීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. සාමූහික ගිවිසුමේ කර්මාන්ත විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ විශ්‍රාම වැටුප් සහභාගීත්වයක් නියම කර ඇත්නම්, සේවකයාට එයින් ඉවත් විය නොහැක. සේවා යෝජකයා විශ්‍රාම වැටුප් රක්‍ෂකයෙකු සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ නම්, සාමාන්‍යයෙන් සියලුම සේවකයින් සහභාගී වන බවට ගිවිසුමක් ද ඇත. සේවකයෙකු වශයෙන්, ඔබට සහභාගී නොවීම නුවණට හුරුදැයි ඔබගෙන්ම විමසිය හැකිය. විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලට ඔබේ අනිවාර්ය දායකත්වයට අමතරව, සේවායෝජකයා ද කොටසක් දායක වේ. එසේම, විශ්‍රාම වැටුප් දායකත්වය ලැබෙන්නේ දළ වැටුපෙන් වන අතර, එය ඔබ ඉතිරි කිරීම ආරම්භ කරන විට ඔබේ ශුද්ධ වැටුපෙන් පැමිණිය යුතුය.

වැරදිකරුවන්

හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරුද්ධ වන්නෙකු යනු ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් නිසා රක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට අකමැති පුද්ගලයෙකි. මෙය විශ්රාම වැටුපට බලපායි. එවිට ඔවුන්ට සමාජ රක්‍ෂණ බැංකුවෙන් (SVB) නිල නිකුත් කිරීමක් තිබිය යුතුය. නිදහස් කිරීම සියලු රක්ෂණ සඳහා අදාළ වන බැවින්, එවැනි නිදහස් කිරීමක් සඳහා අයදුම් කිරීම තරමක් දැඩි වේ. ඔබ AOW සහ WW සඳහා ද ලියාපදිංචියෙන් ඉවත් වනු ඇති අතර, ඔබට තවදුරටත් සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක් ලබා ගත නොහැක. එබැවින් ඔබේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වැටුප් දායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට හෘද සාක්ෂියට එකඟව ලියාපදිංචි නොවන්න. ඔබ SVB වෙතින් පිළිගැනීමක් ලබා ගන්නේ නම්, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ලාභදායී නොවේ. රක්ෂිත ප්‍රභේදය වෙනුවට, හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරුද්ධ වන්නා ඉතුරුම් ප්‍රභේදයක් සඳහා වාරිකයක් ගෙවයි. වාරිකය ගෙවනු ලබන්නේ පොලී අනුපාතයක් සමඟ විශේෂයෙන් විවෘත කරන ලද ඉතුරුම් ගිණුමක් හරහාය. මුට්ටිය හිස් වන තුරු විශ්‍රාම යන වයස අනුව වාරික වශයෙන් ඔවුන්ට මෙය ලැබේ.

සේවායෝජකයාට එක රැයකින් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය වෙනස් කළ නොහැක.

විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය රැකියා කොන්දේසියක් වන අතර, එය එසේ වෙනස් කිරීමට සේවායෝජකයාට අවසර නැත. මෙය අවසර දෙනු ලබන්නේ සේවකයින්ගේ කැමැත්ත ඇතිව පමණි. සමහර විට විශ්රාම වැටුප් යෝජනා ක්රමය හෝ සාමූහික ගිවිසුම ඒකපාර්ශ්වික ගැලපුම් කළ හැකි බව සඳහන් කරයි. නමුත් මෙය අවසර දෙනු ලබන්නේ සමාගම බංකොලොත් වීමේ අවදානමක් තිබේ නම් හෝ නීති සම්පාදනය හෝ සාමූහික කම්කරු ගිවිසුම වෙනස් වන නිසා වැනි බරපතල තත්වයන් යටතේ පමණි. එවිට සේවායෝජකයා වෙනස් කිරීමේ යෝජනාවක් තම සේවකයින්ට දැනුම් දිය යුතුය.

සමාගම තුළ යෝජනා ක්‍රමයක් අදාළ වන්නේ නම්, එය සෑම අවස්ථාවකදීම පාහේ අනිවාර්ය වේ. ස්වේච්ඡා විශ්‍රාම වැටුපක් පිරිනමන්නේ නම්, ප්‍රධාන දෙය නම් සියලු දෙනාගේ සහභාගීත්වය සහතික කිරීමයි. අපගේ බ්ලොගය කියවීමෙන් පසු ඔබට ප්‍රශ්න තිබේද? නිදහස් වන්න අමතන්න අපව; අපගේ නීතිඥයින් ඔබ සමඟ සතුටින් කතා කර ඔබට සුදුසු උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත. 

Law & More