ලන්දේසි ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම

පුද්ගලිකත්වයට සංවේදී විදුලි සංදේශ අනාගතයේදී වඩා හොඳින් ආරක්ෂා වේ

12 ජුලි 2017 වන දින ලන්දේසි සෙනෙට් සභාව විසින් අභ්‍යන්තර හා රාජධානි සබඳතා අමාත්‍ය ප්ලාස්ටර්ක්ගේ යෝජනාවට නුදුරු අනාගතයේ දී ඊමේල් සහ වෙනත් පෞද්ගලිකත්ව සංවේදී විදුලි සංදේශවල රහස්‍යභාවය වඩා හොඳින් ආරක්ෂා කිරීමට යෝජනා කළේය. ලන්දේසි ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන ඡේදයේ සඳහන් වන්නේ දුරකථන ඇමතුම් සහ විදුලි පණිවුඩ සන්නිවේදනය රහස්‍ය නොවන බවයි. කෙසේ වෙතත්, විදුලි සංදේශ ක්‍ෂේත්‍රයේ මෑත කාලීන දැවැන්ත වර්ධනයන් සැලකිල්ලට ගෙන 2 වන ඡේදයේ 13 වන ඡේදය යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ.

ලන්දේසි ව්‍යවස්ථාව

නව පා text ය සඳහා වන යෝජනාව පහත පරිදි වේ: “සෑම කෙනෙකුම ඔහුගේ ලිපි හුවමාරුවේ සහ විදුලි සංදේශයේ රහස්‍යභාවයට ගරු කිරීමට හිමිකම් ඇත”. ලන්දේසි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන වගන්තිය වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සකස් කර ඇත.

Law & More