නෙදර්ලන්තයේ යමෙකුට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නොමැතිව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලැබී තිබේ

නෙදර්ලන්තයේ පළමු වතාවට යමෙකුට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නොමැතිව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලැබී තිබේ. සීගර්ස් මහත්මිය පිරිමියෙකු මෙන් දැනෙන්නේ නැති අතර කාන්තාවක් ලෙස දැනෙන්නේ නැත. මේ වසර මුලදී ලිම්බර්ග් අධිකරණය තීන්දු කළේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ලිංගික ලක්ෂණ නොව ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය පිළිබඳ අනන්‍යතාවයයි. එමනිසා, සීගර්ස් මහත්මිය ඇගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ මධ්‍යස්ථ 'එක්ස්' ලබා ගත් පළමු පුද්ගලයා වේ. මෙම 'X' කලින් ඇගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පෙන්නුම් කළ 'V' වෙනුවට ආදේශ කරයි.

සීගර්ස් මහත්මිය මීට වසර දහයකට පෙර ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා වූ සටන ආරම්භ කළාය.

'ගැහැණු' යන ප්‍රකාශය නිවැරදි යැයි හැඟුනේ නැත. එය ස්වාභාවික යථාර්ථය දෙස බලන විට නිවැරදි නොවන නෛතික විකෘති යථාර්ථයකි. සොබාදහම මාව මේ පොළොවේ මධ්‍යස්ථව තබා ඇත.

සීගර්ස්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ 'එක්ස්' එකක් තිබීම නිසා සෑම කෙනෙකුටම 'එක්ස්' ලබා ගත හැකි යැයි අදහස් නොවේ. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ 'එම්' හෝ 'වී' ලබා ගැනීමට අකමැති සෑම කෙනෙකුම අධිකරණය ඉදිරියේ මෙය තනි තනිව බලාත්මක කළ යුතුය.

https://nos.nl/artikel/2255409-geen-m-of-v-maar-x-eerste-genderneutrale-paspoort-uitgereikt.html

බෙදාගන්න
Law & More B.V.