දික්කසාද වීමේදී විශ්‍රාම වැටුප ස්වයංක්‍රීයව බෙදීමට රජයට අවශ්‍යය

දික්කසාදය ලබා ගන්නා හවුල්කරුවන්ට එකිනෙකාගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අඩක් ලබා ගැනීමේ අයිතිය ස්වයංක්‍රීයව ලබා ගැනීමට ඕලන්ද රජයට අවශ්‍යය. සමාජ කටයුතු හා රැකියා පිළිබඳ ලන්දේසි අමාත්‍ය වවුටර් කූල්මිස්ට 2019 මැද භාගයේ දෙවන කුටියේදී යෝජනාවක් සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ඉදිරි කාලය තුළ ඇමතිවරයා විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යාපාරය වැනි වෙළඳපොළ සහභාගීවන්නන් සමඟ මෙම යෝජනාව වඩාත් විස්තරාත්මකව සකස් කිරීමට යන බව ඔහු ලිවීය. දෙවන කුටියට ලිපියක්.

දැනට පිහිටුවා ඇති හවුල්කරුවන්ට විශ්‍රාම වැටුපෙන් කොටසක් ලබා ගැනීමට වසර දෙකක් තිබේ

වසර දෙකක් තුළ ඔවුන් විශ්‍රාම වැටුපෙන් කොටසක් ඉල්ලා නොසිටින්නේ නම්, ඔවුන්ගේ හිටපු සහකරු සමඟ මෙය සංවිධානය කිරීමට ඔවුන්ට සිදුවනු ඇත.

දික්කසාදය යනු ඔබේ මනසෙහි බොහෝ දේ ඇති දුෂ්කර තත්වයක් වන අතර විශ්‍රාම වැටුප සංකීර්ණ මාතෘකාවකි. බෙදීම අඩු විය හැකි අතර අඩු විය යුතුය. අවදානමට ලක්විය හැකි හවුල්කරුවන් වඩා හොඳින් ආරක්ෂා කිරීම මෙහි අරමුණ බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

බෙදාගන්න
Law & More B.V.