භාණ්ඩ නීත්‍යානුකූලව නැරඹූ රූපය

නීත්‍යානුකූලව බලන භාණ්ඩ

නීතිමය ලෝකයේ දේපල ගැන කතා කරන විට, එය බොහෝ විට ඔබ සාමාන්යයෙන් භාවිතා කරන අර්ථයට වඩා වෙනස් අර්ථයක් ඇත. භාණ්ඩවලට දේවල් සහ දේපළ අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් වේ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඔබට මේ ගැන වැඩි විස්තර මෙම බ්ලොග් අඩවියෙන් කියවිය හැකිය.

භාණ්ඩ

විෂය දේපලෙහි භාණ්ඩ හා දේපල අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් වේ. භාණ්ඩ චංචල සහ නිශ්චල දේපල ලෙස බෙදිය හැකිය. සංග්රහයේ සඳහන් වන්නේ දේවල් මිනිසුන්ට ස්පර්ශ වන ඇතැම් වස්තූන් බවයි. ඔබට මේවා අයිති කර ගත හැක.

චංචල දේපල

චංචල දේපළට ස්ථාවර නොවන අයිතම හෝ ඔබ සමඟ රැගෙන යා හැකි දේවල් ඇතුළත් වේ. මේසයක් හෝ අල්මාරියක් වැනි නිවසේ ගෘහභාණ්ඩ මේවාට ඇතුළත් වේ. සමහර භාණ්ඩ නිවසේ කාමරයක් සඳහා සකස් කර ඇත, එනම් ඉදි කර ඇති අල්මාරිය වැනි. එවිට මෙම අල්මාරිය චංචල භාණ්ඩවලටද නිශ්චල භාණ්ඩවලටද යන්න පැහැදිලි නැත. බොහෝ විට, නිවසක් මාරු කිරීමේදී, කලින් අයිතිකරු විසින් ගත හැකි අයිතම ලැයිස්තුවක් සකස් කරනු ලැබේ.

නිශ්චල දේපල

චංචල දේපල යනු නිශ්චල දේපලවල ප්රතිවිරුද්ධයයි. ඒවා ඉඩම් හා සම්බන්ධ දේපළ. නිශ්චල දේපලක් නිශ්චල දේපල ලෝකයේ දේපල ලෙසද හැඳින්වේ. මේ අනුව, එය ඉවත් කළ නොහැකි දේවල් ගැන සඳහන් කරයි.

සමහර විට භාණ්ඩයක් චංචලද නිශ්චලද යන්න සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි නැත. මෙම භාණ්ඩය හානියක් නොවන පරිදි නිවසින් පිටතට ගෙන යා හැකිද යන්න සලකා බලන විටයි. උදාහරණයක් ලෙස ඉදිකරන ලද නාන තටාකයකි. මෙය නිවසේ කොටසක් බවට පත්ව ඇති බැවින් නිවස මිලදී ගන්නා විට එය පවරා ගත යුතුය. රීතියට යම් ව්‍යතිරේක ඇති බැවින්, පවරා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම අයිතම ලැයිස්තුවක් සෑදීම හොඳ අදහසකි.

නිශ්චල දේපල පැවරීම සඳහා නොතාරිස් ඔප්පුවක් අවශ්ය වේ. නිවසේ අයිතිය පාර්ශ්වයන් අතර පැවරේ. මේ සඳහා, නොතාරිස් ඔප්පුව ප්රථමයෙන් නොතාරිස් විසින් රැකබලා ගන්නා පොදු ලේඛනවල ලියාපදිංචි කළ යුතුය. ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු, අයිතිකරු සෑම කෙනෙකුටම එරෙහිව එහි අයිතිය ලබා ගනී.

දේපල අයිතිය

දේපල අයිතිය යනු මාරු කළ හැකි ද්රව්යමය ප්රතිලාභයකි. දේපල අයිතිවාසිකම් සඳහා උදාහරණ නම් මුදලක් ගෙවීමට ඇති අයිතිය හෝ දෙයක් ලබා දීමට ඇති අයිතියයි. ඒවා ඔබේ බැංකු ගිණුමේ ඇති මුදල් වැනි ඔබට මුදල් අගය කළ හැකි අයිතිවාසිකම් වේ. ඔබට දේපල නීතියේ අයිතියක් ඇති විට, නීතිමය වශයෙන් ඔබව 'අයිතිවාසිකම් දරන්නා' ලෙස හඳුන්වයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට යහපතක් සඳහා අයිතියක් ඇති බවයි.

Law & More