ආයතනික නීතිය 1X1 තුළ මූල්‍ය ආරක්ෂාව

ආයතනික නීතිය තුළ මූල්‍ය ආරක්ෂාව

ව්යවසායකයින් සඳහා, මූල්ය ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඔබ වෙනත් පාර්ශවයක් සමඟ ගිවිසුමකට එළඹෙන විට, පාර්ශවකරු එහි ගිවිසුම්ගත ගෙවීම් බැඳීම් ඉටු කරන බවට වග බලා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යය. ඔබ මූල්‍යකරණයක් සපයන්නේ නම් හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ආයෝජන කරන්නේ නම්, ඔබ ලබා දුන් මුදල අවසානයේ ආපසු ගෙවනු ලබන බවට සහතිකයක් ද ඔබට අවශ්‍යය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබට මූල්ය ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට අවශ්යය. මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය ලබා ගැනීම ණය දෙන්නාගේ ඉල්ලීම ඉටු නොවන බව දුටු විට ඇපයක් ඇති බව සහතික කරයි. ව්‍යවසායකයින්ට සහ සමාගම්වලට මූල්‍ය සුරක්ෂිතභාවය ලබා ගැනීමට විවිධ හැකියාවන් තිබේ. මෙම ලිපියෙන්, වගකීම්, එස්ක්‍රෝ, (මව් සමාගම) ඇපකරය, 403 ප්‍රකාශනය, උකස් කිරීම සහ ප්‍රති ledge ාව සාකච්ඡා කරනු ඇත.

ආයතනික නීතිය තුළ මූල්‍ය ආරක්ෂාව

1. වගකීම් කිහිපයක්

හවුල් වගකීම් ලෙසද හැඳින්වෙන වගකීම් කිහිපයකදී, කිසිදු සහතිකයක් නිකුත් නොකෙරේ, නමුත් වෙනත් ණය ගැතියන් සඳහා වගකීම භාර ගන්නා සම-ණය ගැතියෙකු සිටී. 6: 6 වන වගන්තියෙන් ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් වගකීම් කිහිපයක් ලබා ගනී. ආයතනික සම්බන්ධතා තුළ ඇති වගකීම් කිහිපයක නිදසුන් වන්නේ හවුල්කාරිත්වයේ ණය සඳහා කිහිප වතාවක්ම වගකිව යුතු හවුල්කාරිත්වයේ හවුල්කරුවන් හෝ යම් යම් තත්වයන් යටතේ සමාගමේ ණය සඳහා පුද්ගලිකව වගකිව යුතු නීතිමය ආයතනයක අධ්‍යක්ෂවරුන් ය. පාර්ශවයන් අතර ගිවිසුමක දී බොහෝ වගකීම් කිහිපයක් ආරක්ෂාව ලෙස ස්ථාපිත කර ඇත. නියමය නම්, ගිවිසුමකින් ලබාගත් කාර්ය සාධනයක් ණය ගැතියන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් විසින් ගෙවිය යුතු විට, ඔවුන් සෑම කෙනෙකුම සමාන කොටසක් සඳහා කැපවී සිටින බවයි. එබැවින් ඔවුන්ට බැඳී සිටිය හැක්කේ ගිවිසුමේ තමන්ගේම කොටසක් ඉටු කිරීමට පමණි. කෙසේ වෙතත්, වගකීම් කිහිපයක් මෙම රීතියට ව්‍යතිරේකයකි. වගකීම් කිහිපයකදී, ණය ගැතියන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්ය සාධනයක් ඇත, නමුත් සමස්ත කාර්ය සාධනය ඉටු කිරීම සඳහා එක් එක් ණයගැතියා තනි තනිව රඳවා ගත හැකිය. සෑම ණය ගැතියෙකුගෙන්ම සම්පූර්ණ ගිවිසුම සම්පූර්ණ කිරීමට ණයහිමියාට අයිතිය තිබේ. එම නිසා, ණයහිමියාට තමා ඇමතීමට කැමති ණය ගැතියන්ගෙන් කවරෙකු තෝරා ගත හැකි අතර පසුව මෙම එක් ණය ගැතියාගෙන් ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එක් ණය ගැතියෙකු මුළු මුදල ගෙවන විට, සම-ණය ගැතියන් ණයහිමියාට තවදුරටත් ණයවිය යුතු නැත.

1.1 උපකාර කිරීමේ අයිතිය

ණය ගැතියන් එකිනෙකාට ගෙවීමට අභ්‍යන්තරව බැඳී සිටින බැවින් එක් ණය ගැතියෙකු විසින් ගෙවා ඇති ණය සියලු ණය ගැතියන් අතර ගෙවිය යුතුය. මෙය පුනරාවර්තන අයිතිය ලෙස හැඳින්වේ. ණය ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය ණයගැතියාට තමා ගෙවා ඇති දේ නැවත අයකර ගැනීමට ඇති අයිතියයි. ණයක් ගෙවීම සඳහා ණය ගැතියෙකු කිහිප වතාවක්ම බැඳී සිටින අතර ඔහු සම්පූර්ණ ණය ගෙවන විට, ඔහු මෙම ණය ආපසු අයකර ගැනීමේ අයිතිය ඔහුගේ සම ණය ගැතියන්ගෙන් ලබා ගනී.

ණය ගැතියෙකු වෙනත් ණය ගැතියන් සමඟ එක්වී ඇති මූල්‍යකරණය සඳහා කිහිප වතාවක්ම බැඳී සිටීමට අකමැති නම්, ඔහු වගකීම් කිහිපයකින් නිදහස් කරන ලෙස ණයහිමියාට ලිඛිතව ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ණයගැතියෙකු හවුල්කරුවෙකු සමඟ ඒකාබද්ධ ණය ගිවිසුමකට එළඹ ඇති නමුත් සමාගමෙන් ඉවත් වීමට කැමති අවස්ථාව මෙයට නිදසුනකි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වගකීම් කිහිපයක් ලිඛිතව බැහැර කිරීම ණයහිමියා විසින් සෑම විටම ලබා ගත යුතුය; ණය ගෙවන බවට ඔබේ සම-ණය ගැතියන්ගේ වාචික කැපවීම ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඔබට සම-ණය ගැතියන්ට මෙම වාචික ගිවිසුම ඉටු කිරීමට නොහැකි නම් හෝ ඉටු නොකරන්නේ නම්, ණයහිමියාට තවමත් ඔබෙන් සම්පූර්ණ ණය ලබා ගත හැකිය. 

1.2. කැමැත්ත අවශ්‍ය වීම

ණයගැතියාගේ විවාහක හෝ ලියාපදිංචි සහකරුට කිහිප වතාවක්ම වගකිව යුතු තැනැත්තා නීතියෙන් ආරක්ෂා වේ. 1:88 ඡේදයට අනුව 1 වන උප ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව, සමාගමක සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට අමතරව, වගකීම් සහගත සම-ණය ගැතියෙකු ලෙස බැඳී සිටින ගිවිසුම්වලට එළඹීමට කලත්‍රයාට අනෙක් කලත්‍රයාගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ. එකඟතාවයේ ඊනියා අවශ්‍යතාවය මෙයයි. මෙම ලිපියෙන් අදහස් කරන්නේ විශාල මූල්‍ය අවදානමක් ඇති විය හැකි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලින් කලත්‍රයන් ආරක්ෂා කිරීමයි. ණයහිමියා සම-ණය ගැතියෙකු මුළු හිමිකම් පෑමට කිහිප වතාවක්ම වගකිව යුතු විට, මෙය සම-ණයගැතියාගේ කලත්‍රයාටද ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම කැමැත්ත පිළිබඳ ව්යතිරේකයක් ඇත. 1:88 වන ඡේදයට අනුව, ලන්දේසි සිවිල් නීති සංග්‍රහයට අනුව, පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයකු හෝ පෞද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගමක (ලන්දේසි එන්වී සහ බීවී) ගිවිසුමකට එළඹෙන විට කැමැත්ත අවශ්‍ය නොවේ. ඔහුගේ සම අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ, බහුතර කොටස්වල හිමිකරු සහ සමාගමේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙනුවෙන් ගිවිසුම අවසන් කර ඇත්නම්. මෙහිදී සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා දෙකක් තිබේ: අධ්‍යක්ෂකවරයා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක සහ බහුතර කොටස් හිමියා හෝ ඔහුගේ සම අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ කොටස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් හිමිකරගෙන සිටින අතර සමාගමේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙනුවෙන් ගිවිසුම අවසන් විය. මෙම අවශ්‍යතා දෙකම සපුරා නොමැති විට, කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ.

2. එස්ක්‍රෝ

යම් පාර්ශවයකට මූල්‍ය හිමිකම් පෑමක් සඳහා ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වූ විට, මෙම ආරක්ෂාව එස්ක්‍රෝ මගින් ද ලබා දිය හැකිය. එස්ක්‍රෝ 1: 7 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි. වෙනත් පාර්ශවයක් (ප්‍රධාන ණය ගැතියා) විසින් ඉටු කළ යුතු කැපවීමක් සඳහා තෙවන පාර්ශවයක් ණයහිමියා වෙත කැප වූ විට අපි එස්ක්‍රෝ ගැන කතා කරමු. එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමක් අවසන් කිරීමෙන් මෙය සිදු කෙරේ. ආරක්ෂාව සපයන තෙවන පාර්ශවය ඇපකරු ලෙස හැඳින්වේ. ඇපකරු ප්‍රධාන ණයගැතියාගේ ණයහිමියා කෙරෙහි වගකීමක් දරයි. එබැවින් ඇපකරු තමාගේම ණයක් සඳහා වගකීම භාර නොගනී, නමුත් වෙනත් පාර්ශවයක ණය සඳහා වන අතර මෙම ණය ගෙවීම සඳහා පුද්ගලිකව ආරක්ෂාව සපයයි. ඇපකරු සිය සම්පූර්ණ වත්කම් සමඟ බැඳී සිටී. දැනටමත් පවතින වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා පමණක් නොව අනාගත වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා එස්ක්‍රෝවකට එකඟ විය හැකිය. 850: 7 වන ඡේදයට අනුකූලව ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 851 වන ඡේදයට අනුකූලව, මෙම අනාගත වගකීම් එස්ක්‍රෝව අවසන් වූ මොහොතේම ප්‍රමාණවත් ලෙස තීරණය කළ යුතුය. ප්‍රධාන ණයගැතියාට ගිවිසුමෙන් ලබාගත් වගකීම් ඉටු කිරීමට නොහැකි නම්, ණය හිමියාට මෙම බැඳීම් ඉටු කිරීම සඳහා ඇපකරු අමතන්න. 2: 7 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව, එස්ක්‍රෝව රඳා පවතින්නේ ණය ගැතියාගේ බැඳීම මත ය. එම නිසා, ණයගැතියා ප්‍රධාන ගිවිසුමෙන් ලබාගත් වගකීම් ඉටු කළ විට එස්ක්‍රෝව පවතින්නේ නැත.

ණයහිමියාට ණය ගෙවීම සඳහා ඇපකරු ඇමතීමට නොහැකිය. මෙයට හේතුව සහනාධාරයේ ඊනියා මූලධර්මය එස්ක්‍රෝ සඳහා භූමිකාවක් ඉටු කරන බැවිනි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ණයහිමියාට වහාම ගෙවීම් සඳහා ඇපකරුට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි බවයි. පළමුවෙන්ම, ප්‍රධාන ණය ගැතියා සිය යුතුකම් ඉටු කිරීමේදී අසමත් වීමට පෙර ඇපකරු ගෙවීම සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. මෙය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 7: 855 වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඇපකරුවෙකු වගකිව යුත්තේ ණයහිමියා විසින් ණයහිමියා විසින් මුලින්ම ප්‍රධාන ණය ගැතියා ඇමතීමෙන් පසුව පමණක් බවයි. ඇපකරු විසින්ම ගෙවා ඇති ණයගැතියා තම ගෙවීම් වගකීම ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම ණයහිමියා විසින් කර තිබිය යුතුය. ඕනෑම අවස්ථාවක, ණයහිමියා විසින් මූලික ණය ගැතියාට පැහැර හැරීමේ දැන්වීමක් යැවිය යුතුය. මෙම පැහැර හැරීමේ දැන්වීම ලැබීමෙන් පසු ප්‍රධාන ණය ගැතියා තවමත් ගෙවීම් බැඳීමට අනුකූල නොවන්නේ නම් පමණක්, ණය හිමියාට ගෙවීම් ලබා ගැනීම සඳහා ඇපකරුට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඇපකරුට ණයහිමියාගේ හිමිකම් පෑමෙන් ආරක්ෂා වීමට ද හැකියාවක් ඇත. මේ සඳහා, ප්‍රධාන ණය ගැතියාට අත්හිටුවීම, නිදහස් කිරීම හෝ අනුකූල නොවීම පිළිබඳ අභියාචනයක් වැනි ආරක්ෂාවන් ඔහු සතුව ඇත. මෙය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 7: 852 වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි.

2.1 උපකාර කිරීමේ අයිතිය

ණය ගැතියෙකුගේ ණය ගෙවන ඇපකරුවෙකුට මෙම මුදල ණය ගැතියාගෙන් ආපසු ලබා ගත හැකිය. එබැවින් උපකාර කිරීමේ අයිතිය එස්ක්‍රෝ සඳහා ද අදාළ වේ. එස්ක්‍රෝ හි දී, උපයා ගැනීමේ අයිතියේ විශේෂ ආකාරයක් අදාළ වේ, එනම් යටත් කිරීම. මූලික රීතිය නම්, හිමිකම් පෑමක් සිදු වූ විට හිමිකම් පෑමක් නතර වීමයි. කෙසේ වෙතත්, යටත් කිරීම මෙම නීතියට ව්‍යතිරේකයකි. යටත් කිරීමේ දී, හිමිකම් පෑමක් වෙනත් හිමිකරුවෙකුට මාරු කරනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, ණයගැතියාට වඩා වෙනත් පාර්ශවයක් ණයහිමියාගේ හිමිකම් ගෙවයි. එස්ක්‍රෝ හි දී, හිමිකම් පෑම තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ගෙවනු ලැබේ, එනම් ඇපකරු. කෙසේ වෙතත්, ණය ගෙවීමෙන්, ණයගැතියාට එරෙහි හිමිකම් අහිමි නොවේ, බස් රථය ණයහිමියාගෙන් ණය ගෙවූ ඇපකරු වෙත මාරු කරනු ලැබේ. ණය ගෙවීමෙන් පසු, ඇපකරුට ඒ සඳහා ගොස් ඔහු එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමකට එළඹ ඇති ණයගැතියාගෙන් මුදල අය කර ගත හැකිය. යටත් කිරීම කළ හැක්කේ නීතියෙන් නියාමනය කරනු ලබන අවස්ථා වලදී පමණි. 7: 866 වගන්තිය අනුව ලන්දේසි සිවිල් නීති සංග්‍රහය අනුව එස්ක්‍රෝ සම්බන්ධයෙන් යටත් වීම කළ හැකිය. ලිපිය 6:10 ලන්දේසි සිවිල් කේතය.

2.2 ව්‍යාපාර සහ පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝ 

ව්‍යාපාර සහ පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝ අතර වෙනසක් තිබේ. බිස්නස් එස්ක්‍රෝ යනු වෘත්තියක් හෝ ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නිගමනය කරන ලද එස්ක්‍රෝවකි, පුද්ගලික එස්ක්‍රෝ යනු වෘත්තියක හෝ ව්‍යාපාරයක ව්‍යායාමයෙන් පිටත නිගමනය කරන ලද එස්ක්‍රෝවකි. නෛතික ආයතනයක් සහ ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුට එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමක් අවසන් කළ හැකිය. මෙයට නිදසුන් වන්නේ තම අනුබද්ධිත ආයතනයට මුදල් සැපයීම සඳහා බැංකුව සමඟ එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමක් අවසන් කරන දරණ සමාගම සහ තම දරුවා විසින් උකස් පොළිය ගෙවීම බැංකුවට ලබා දීම සහතික කිරීම සඳහා එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමක් අවසන් කරන දෙමාපියන් ය. එස්ක්‍රෝවක් සෑම විටම බැංකුවක් වෙනුවෙන් නිගමනය කළ යුතු නැත, වෙනත් ණය හිමියන් සමඟ එස්ක්‍රෝ ගිවිසුම්වලට එළඹිය හැකිය.

බොහෝ විට ව්‍යාපාරයක් හෝ පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝවක් නිගමනය කර තිබේද යන්න පැහැදිලිය. සමාගමක් එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමකට එළඹෙන්නේ නම්, ව්‍යාපාර එස්ක්‍රෝවක් අවසන් වේ. ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමකට එළඹෙන්නේ නම්, සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝ නිගමනයකට එළඹේ. කෙසේ වෙතත්, පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමක හෝ පෞද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයකු නීතිමය ආයතනය වෙනුවෙන් එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමක් අවසන් කළ විට අපැහැදිලි විය හැකිය. 7 වන වගන්තිය: 857 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝ යන්නෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ: තම වෘත්තියෙහි නියැලී නොසිටි ස්වාභාවික පුද්ගලයකු විසින් එස්ක්‍රෝවක් නිගමනය කිරීම හෝ පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමක සාමාන්‍ය පරිචය හෝ පෞද්ගලික සීමිත වගකීම් සඳහා ය. සමාගම. එසේම, ඇපකරු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විය යුතු අතර තනිවම හෝ ඔහුගේ සම අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ කොටස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් හිමිවිය යුතුය. වැදගත් වන නිර්ණායක දෙකක් තිබේ:

- ඇපකරු යනු කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක සහ බහුතර කොටස් හිමියා හෝ ඔහුගේ සම අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ බහුතර කොටස් හිමිකරු ය;
- සමාගමේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙනුවෙන් එස්ක්‍රෝව අවසන් වේ.

ප්‍රායෝගිකව, බොහෝ විට එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමකට එළඹෙන කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක / බහුතර කොටස් හිමියන් සිටී. කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක / බහුතර කොටස් හිමියා සමාගමේ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන අතර ඔහුගේ සමාගම සඳහා එස්ක්‍රෝ ගැන පෞද්ගලික උනන්දුවක් දක්වනු ඇත, මන්ද එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමක් අවසන් නොකර මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට බැංකුව අකමැති විය හැකි බැවිනි. ඊට අමතරව, කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක / බහුතර කොටස් හිමියා විසින් නිගමනය කරන ලද එස්ක්‍රෝ ගිවිසුම ද සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා නිගමනය කර තිබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, මෙය එක් එක් තත්වය සඳහා වෙනස් වන අතර නීතිය මගින් 'සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම්' යන පදය නිර්වචනය නොකරයි. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා එස්ක්‍රෝවක් නිගමනය කර ඇත්දැයි තක්සේරු කිරීම සඳහා, නඩුවේ තත්වයන් විමසා බැලිය යුතුය. මෙම නිර්ණායක දෙකම සපුරා ඇති විට, ව්‍යාපාර එස්ක්‍රෝවක් අවසන් වේ. එස්ක්‍රෝ නිගමනය කරන අධ්‍යක්ෂවරයා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක / බහුතර කොටස් හිමියා නොවන විට හෝ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා එස්ක්‍රෝව නිගමනය නොකළ විට පුද්ගලික එස්ක්‍රෝවක් නිගමනය කෙරේ.

පුද්ගලික එස්ක්‍රෝ සඳහා අමතර නීති අදාළ වේ. පුද්ගලික ඇපකරුගේ විවාහක හෝ ලියාපදිංචි සහකරුට නීතියෙන් ආරක්ෂාව සපයයි. කැමැත්ත අවශ්‍යතාවය පුද්ගලික එස්ක්‍රෝ සඳහා ද අදාළ වේ. 1:88 ඡේදයට අනුව 1 වන උප ලන්දේසි සිවිල් කේතය අනුව, සහකරු හෝ සහකාරිය ඇපකරුවෙකු ලෙස බැඳීමට අදහස් කරන ගිවිසුමකට එළඹීමට අනෙක් කලත්‍රයාගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ. එබැවින් වලංගු පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝ ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා ඇපකරුගේ කලත්‍රයාගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, 1:88 වන ඡේදයේ ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ සඳහන් වන්නේ ව්‍යාපාර ඇපකරුවෙකු විසින් එස්ක්‍රෝව අවසන් කළ විට මෙම කැමැත්ත අවශ්‍ය නොවන බවයි. එබැවින් ඇපකරුගේ කලත්‍රයාගේ ආරක්ෂාව අදාළ වන්නේ පුද්ගලික එස්ක්‍රෝ ගිවිසුම් වලට පමණි.

3. සහතිකය

ඇපයක් යනු හිමිකම් පෑමක් සඳහා ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට ඇති තවත් හැකියාවකි. ඇපකරයක් යනු පුද්ගලික ආරක්ෂක අයිතියක් වන අතර, තෙවන පාර්ශවයක් ණයහිමියා සහ ණය ගැතියා අතර ඇති බැඳීම ඉටු කිරීම සඳහා ස්වාධීන වගකීමක් භාර ගනී. එබැවින් තෙවන පාර්ශවයක් ණය ගැතියාගේ යුතුකම් ඉටු කිරීම සහතික කරන බවට සහතිකයක් ඇත. ණය ගැතියාට ගෙවීමට නොහැකි හෝ නොගෙවන්නේ නම් ඇපකරු ණය ගෙවීමට කටයුතු කරයි. ඇපකරය නීතියෙන් නියාමනය නොකෙරේ, නමුත් පාර්ශවයන් අතර ගිවිසුමකින් ඇපකරයක් අවසන් වේ.

3.1. අමතර ඇපකරය

ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා ඇපකර ආකාර දෙකක් අතර වෙනසක් කළ හැකිය; උපාංග ඇපකරය සහ වියුක්ත ඇපකරය. අමතර ඇපකරයක් රඳා පවතින්නේ ණයහිමියා සහ ණය ගැතියා අතර ඇති සම්බන්ධතාවය මත ය. බැලූ බැල්මට, උපාංග ඇපකරය එස්ක්‍රෝවට බෙහෙවින් සමාන ය. කෙසේ වෙතත්, වෙනස වන්නේ ඇපකරයක් සම්බන්ධයෙන් ඇපකරු ප්‍රධාන ණයගැතියාගේ කාර්ය සාධනය සඳහා නොව වෙනත් සන්දර්භයක් සහිත පුද්ගලික බැඳීමකට බැඳී සිටීමයි. මෙයට සරල උදාහරණයක් නම්, ණය ගැතියා අර්තාපල් ලබා දීමේ වගකීම ඉටු නොකරන්නේ නම්, ණය හිමියාට තක්කාලි ලබා දීමට ඇපකරු කැප වූ විට ය. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඇපකරුගේ බැඳීමේ අන්තර්ගතය ණයගැතියාගේ බැඳීමේ අන්තර්ගතයට වඩා වෙනස් ය. කෙසේ වෙතත්, මෙම බැඳීම් දෙක අතර විශාල සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව මෙයින් ract ත් නොවේ. ණය ගැතියා සහ ණය ගැතියා අතර ඇති සම්බන්ධතාවයට අමතර ඇපකරය අතිරේක වේ. තවද, උපාංග ඇපකරය බොහෝ විට ආරක්ෂිත ජාලයක ක්‍රියාකාරිත්වය ඇත; ප්‍රධාන ණයගැතියා තම යුතුකම් ඉටු නොකරන විට පමණක්, ඇපකරු තම කැපවීම ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

ඇපකරය නීතියේ පැහැදිලිව සඳහන් කර නොතිබුණද, 7: 863 වන වගන්තියෙන් ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහය ආශ්‍රිත ඇපකරයට ව්‍යංගයෙන් යොමු දක්වයි. මෙම ලිපියට අනුව, තෙවන පාර්ශවයක් ණයහිමියාට වෙනස් අන්තර්ගතයක් සමඟ නිශ්චිත බැඳීමක් පිළිපැදීමට අපොහොසත් වුවහොත්, යම් පුද්ගලයෙක් යම් සේවාවක් සඳහා කරන ගිවිසුම්වලට ද පෞද්ගලික එස්ක්‍රෝ සම්බන්ධ විධිවිධාන අදාළ වේ. එබැවින් පුද්ගලික එස්ක්‍රෝ සම්බන්ධ විධිවිධාන පුද්ගලික පුද්ගලයෙකු විසින් නිගමනය කරනු ලබන උපාංග ඇපකරයට ද අදාළ වේ.

3.2 වියුක්ත සහතිකය

උපාංග ඇපකරයට අමතරව, වියුක්ත ඇපකරයේ මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය ද අපි දනිමු. උපාංග ඇපකරය මෙන් නොව, වියුක්ත ඇපකරය යනු ණය හිමියා කෙරෙහි ඇපකරුගේ ස්වාධීන කැපවීමකි. මෙම ඇපකරය ණයහිමියා සහ ණය ගැතියා අතර ඇති මූලික සම්බන්ධතාවයෙන් අපක්ෂපාතී ය. වියුක්ත ඇපකරයක් සම්බන්ධයෙන්, ඇපකරු යම් යම් කොන්දේසි යටතේ ණයගැතියා වෙනුවෙන් කාර්ය සාධනයක් සිදු කිරීම සඳහා ස්වාධීන වගකීමක් සඳහා බැඳී සිටී. මෙම කාර්ය සාධනය ණයගැතියා සහ ණයහිමියා අතර ඇති මූලික ගිවිසුමට සම්බන්ධ නොවේ. වියුක්ත ඇපකරයේ හොඳම උදාහරණය බැංකු ඇපකරයයි.

වියුක්ත ඇපකරයක් අවසන් වූ විට, ඇපකරුට යටින් පවතින සම්බන්ධතාවයෙන් ආරක්‍ෂාව ඉල්ලා සිටිය නොහැක. ඇපකරය සඳහා කොන්දේසි සපුරා ඇති විට, ඇපකරුට ගෙවීම වැළැක්විය නොහැක. මෙයට හේතුව ඇපකරය ලැබෙන්නේ ණයහිමියා සහ ඇපකරු අතර වෙනම ගිවිසුමකිනි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ණයගැතියාට පැහැර හැරීමේ දැන්වීමක් නොගෙන ණයහිමියාට වහාම ඇපකරු ඇමතිය හැකි බවයි. ඇපයක් අවසන් කිරීමෙන් ණයහිමියා තමාට ණය ගෙවන බවට ඉහළ සහතිකයක් ලබා ගනී. ඊට අමතරව, ඇපකරුවකුට උපකාර කිරීමේ අයිතියක් නැත. කෙසේ වෙතත්, පාර්ශවයන්ට ඇපකර ගිවිසුමේ ආරක්ෂක පියවර ඇතුළත් කළ හැකිය. වියුක්ත ඇපකරයක නෛතික බලපෑම් ව්‍යවස්ථාපිත රෙගුලාසි වලින් උපුටා ගත් ඒවා නොවන අතර ඒවා පාර්ශ්වයන් විසින්ම පුරවා ගත හැකිය. ඇපකරුට නීතිය යටතේ උපකාර ලබා ගැනීමට අයිතියක් නැතත්, ඔහුට නැවත අයකර ගැනීමේ මාර්ග සැපයිය හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ණය ගැතියා සමඟ ප්‍රති ඇපකරයක් අවසන් කළ හැකිය, නැතහොත් වන්දි ගෙවීමේ ඔප්පුවක් ලබා ගත හැකිය.

3.3 දෙමාපිය සමාගම් ඇපකරය

සමාගම් නීතියේ දී, මව් සමාගම් ඇපකරයක් බොහෝ විට නිගමනය කරනු ලැබේ. මව් සමාගමක් විසින් මෙම වගකීම් ඉටු කිරීමට හෝ නොහැකි වුවහොත් එකම කණ්ඩායමේ අනුබද්ධිත ආයතනයක බැඳීම්වලට අනුකූල වීමට මව් සමාගමක් බැඳී සිටින බව මව් සමාගම සහතික කරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ඇපකරයට එකඟ විය හැක්කේ කණ්ඩායමක හෝ කොටස් හිමිකාර සමාගමක කොටස් සමඟ පමණි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, කණ්ඩායම් ඇපකරයක් යනු වියුක්ත සහතිකයකි. කෙසේ වෙතත්, සාමාන්‍යයෙන් 'පළමු ගෙවීම, පසුව කතා කිරීම' සංකල්පයක් නොමැති අතර, ඇපකරු විසින් ණයගැතියාට එරෙහිව ඉල්ලීමක් කළ හැකි හිමිකම් පෑමක් තිබේද යන්න සාර්‍ථකව පරීක්ෂා නොකර වහාම ණය ගෙවයි. එයට හේතුව ණය ගැතියා ඇපකරුගේ අනුබද්ධිත ආයතනය වීමයි; ඉල්ලුම් කළ හැකි හිමිකම් පෑමක් තිබේදැයි පළමුව පරීක්ෂා කිරීමට ඇපකරුට අවශ්‍ය වනු ඇත. එසේ වුවද, 'පළමු ගෙවීම, පසුව කතා කිරීම' ඉදිකිරීම සහතික කිරීමේ ගිවිසුමකට ගොඩනගා ගත හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි ඇපකරය සැකසිය හැකිය. ඇපකරය ගෙවීම් ඇපකරයකට පමණක් ඇතුළත් වේද යන්න හෝ ඇපකරය වෙනත් වගකීම් ආවරණය කළ යුතුද යන්න පාර්ශවයන් විසින් තීරණය කළ යුතුය, එබැවින් කාර්ය සාධන සහතිකයකි. ඇපකරයේ විෂය පථය, කාලසීමාව සහ කොන්දේසි ද පාර්ශ්වයන් විසින්ම තීරණය කරනු ලැබේ. මව් සමාගම් ඇපකරයක් මඟින් උප සමාගමක් බංකොලොත් වූ විට විසඳුමක් ලබා දිය හැකි නමුත් මව් සමාගම එහි පරිපාලිත සමාගම් සමඟ බිඳ වැටෙන්නේ නැත්නම් පමණි.

4. 403-ප්රකාශය

සමාගම් සමූහයක් තුළ ඊනියා 403 ප්‍රකාශයක් ද බොහෝ විට නිකුත් කෙරේ. මෙම ප්‍රකාශය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2: 403 වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. ප්‍රකාශ 403 ක් නිකුත් කිරීමෙන්, කණ්ඩායමට අයත් අනුබද්ධ සමාගම් වෙනම වාර්ෂික ගිණුම් කෙටුම්පත් කිරීම හා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම නිදහස් කර ඇත. ඒ වෙනුවට, ඒකාබද්ධ වාර්ෂික ගිණුමක් කෙටුම්පත් කරනු ලැබේ. මෙය මව් සමාගමේ වාර්ෂික ගිණුම වන අතර, එහි අනුබද්ධ සමාගම්වල සියලුම ප්‍රති results ල ඇතුළත් වේ. ඒකාබද්ධ වාර්ෂික ගිණුමේ පසුබිම නම්, සියළුම අනුබද්ධිත සමාගම් බොහෝ විට සාපේක්ෂව ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වුවද අවසානයේ මව් සමාගමේ කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය යටතේ පැවතීමයි. 403 ප්‍රකාශයක් යනු ඒකපාර්ශ්වික නීතිමය ක්‍රියාවකි, එයින් මව් සමාගම සඳහා ස්වාධීන කැපවීමක් පැන නගී. මෙයින් අදහස් කරන්නේ 403 ප්‍රකාශය උපාංග නොවන කැපවීමක් බවයි. 403 ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනු ලබන්නේ විශාල ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් විසින් පමණක් නොවේ; කුඩා කණ්ඩායම්, උදාහරණයක් ලෙස පුද්ගලික සීමිත වගකීම් සමාගම් දෙකකින් සමන්විත වන අතර, ප්‍රකාශ 403 ක් භාවිතා කළ හැකිය. 403 ප්‍රකාශයක් වාණිජ මණ්ඩලයේ වෙළඳ ලේඛනය තුළ ලියාපදිංචි කළ යුතුය. මෙම ප්‍රකාශයෙන් දැක්වෙන්නේ මව් සමාගම විසින් ආවරණය කරනු ලබන අනුබද්ධිත ණය මොනවාද සහ කුමන දිනයෙන්ද යන්නයි.

403 ප්‍රකාශයේ අනෙක් පැත්ත නම්, මෙම ප්‍රකාශය සමඟ මව් සමාගම ප්‍රකාශ කරන්නේ එහි අනුබද්ධ සමාගම්වල වගකීම්වලට තමන් වගකිව යුතු බවයි. එබැවින් උප සමාගම්වල නීතිමය ක්‍රියාවන් නිසා ඇති වන ණය සඳහා මව් සමාගම කිහිප වතාවක්ම වගකිව යුතුය. 403 ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ අනුබද්ධිත ණයහිමියාට තම ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය නෛතික ආයතනය තෝරා ගත හැකි බව මෙම වගකීම් කිහිපයෙන් අදහස් කෙරේ: ඔහු ප්‍රාථමික ගිවිසුම අවසන් කළ අනුබද්ධිත ආයතනය හෝ නිකුත් කළ මව් සමාගම 403-ප්රකාශය. මෙම වගකීම් කිහිපයක් සමඟ, ණය හිමියාට ඔහුගේ සහචරයා වන අනුබද්ධිතයාගේ මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිකම සඳහා වන්දි ගෙවනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් මූල්‍ය සුරැකුම්පත්වල වගකීම පැවරෙන්නේ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර ඇති පාර්ශවකරුට පමණක් වන අතර, 403 ප්‍රකාශය මඟින් අනුබද්ධ සමාගම්වල සියලුම ණය හිමියන්ට වගකීමක් ඇති කරයි. හිමිකම් ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා මව් සමාගම ඇමතීමට හැකි තවත් ණය හිමියන් සිටිය හැකිය. එබැවින් 403 ප්‍රකාශයෙන් ලබා ගත හැකි විභව වගකීම සැලකිය යුතු ය. මෙහි අවාසියක් නම්, අනුබද්ධිත ආයතනයක් මූල්‍යමය ගැටලුවලට මුහුණ දෙන විට ප්‍රකාශ 403 ක් සමස්ත කණ්ඩායමට බලපානු ඇත. උප සමාගමක් බංකොලොත් වුවහොත්, මුළු කණ්ඩායමම බිඳ වැටිය හැකිය.

4.1 ප්‍රකාශ 403 අවලංගු කිරීම

මව් සමාගමක් තවදුරටත් ණය හෝ එහි පරිපාලිත සමාගම් සඳහා වගකිව යුතු යැයි අපේක්ෂා නොකරයි. මව් සමාගමට අනුබද්ධය විකිණීමට අවශ්‍ය වූ විට මෙය විය හැකිය. 403 ප්‍රකාශයක් ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සඳහා, ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2: 404 වගන්තියෙන් ලබාගත් ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතුය. මෙම ක්රියා පටිපාටිය මූලද්රව්ය දෙකකින් සමන්විත වේ. පළමුවෙන්ම, 403 ප්රකාශය අවලංගු කළ යුතුය. අවලංගු කිරීමේ ප්‍රකාශයක් වාණිජ මණ්ඩලයේ වෙළඳ ලේඛනයේ තැන්පත් කළ යුතුය. අවලංගු කිරීමේ මෙම ප්‍රකාශයෙන් කියවෙන්නේ අවලංගු කිරීමේ ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීමෙන් පසු පැන නගින උප සමාගමෙහි ණය සඳහා මව් සමාගම තවදුරටත් වගකිව යුතු නැති බවයි. කෙසේ වෙතත්, 2: 404 ඡේදයට අනුව 2 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව, 403 ප්‍රකාශය අවලංගු කිරීමට පෙර අවසන් කරන ලද නීතිමය ක්‍රියාවන්ගෙන් ලබාගත් ණය සඳහා මව් සමාගම බැඳී සිටී. එම නිසා 403 ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව අවලංගු කරන ලද නමුත් අවලංගු කිරීමේ ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීමට පෙර අවසන් කරන ලද ගිවිසුම් නිසා ඇති වන ණය සඳහා වගකීම් දිගටම පවතී. මෙය 403 ප්‍රකාශයේ නිශ්චිත භාවය මනසේ තබාගෙන ගිවිසුමකට එළඹ ඇති ණයහිමියා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ය.

කෙසේ වෙතත්, මෙම අතීත නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගකීම අවසන් කළ හැකිය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, 2: 404 වන ඡේදයේ 3 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගත් අතිරේක ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කළ යුතුය. මෙම ක්රියා පටිපාටිය තුළ කොන්දේසි කිහිපයක් අදාළ වේ:

- අනුබද්ධ ආයතනය තවදුරටත් කණ්ඩායමේ කොටසක් නොවිය හැකිය;
- 403 ප්‍රකාශය අවසන් කිරීමේ අභිප්‍රාය පිළිබඳ දැනුම් දීමක් අවම වශයෙන් මාස දෙකක්වත් වාණිජ මණ්ඩලයේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තිබිය යුතුය;
- අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැන්වීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි බව ජාතික පුවත්පතක නිවේදනය කර අවම වශයෙන් මාස දෙකක්වත් ගතවී තිබිය යුතුය.

ඊට අමතරව, 403 ප්‍රකාශය අවසන් කිරීමේ අභිප්‍රාය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ණය හිමියන්ට තවමත් අවස්ථාව තිබේ. 403 ප්‍රකාශය අවසන් කළ හැක්කේ කාලානුරූපව විරුද්ධත්වයක් නොපැවැත්වූ විට හෝ විනිසුරුවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විපක්ෂයක් අවලංගු යැයි ප්‍රකාශ කළ විට පමණි. 403 ප්‍රකාශය අවලංගු කිරීම හා අවසන් කිරීම යන කොන්දේසි සපුරා ඇති විට පමණක්, මව් සමාගම තවදුරටත් අනුබද්ධිත ණය සඳහා කිහිප වතාවක්ම බැඳී නොසිටිනු ඇත. මෙම අවලංගු කිරීම සහ අවසන් කිරීම ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් ය; අවලංගු කිරීම හෝ අවසන් කිරීම නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කර නොමැති නම්, මීට වසර ගණනාවකට පෙර විකුණා ඇති අනුබද්ධිත ආයතනයක ණය සඳහා මව් සමාගමක් පවා වගකිව යුතුය.

5. උකස හා පොරොන්දුව

උකසක් හෝ පොරොන්දුවක් පිහිටුවීමෙන් මූල්‍ය සුරක්ෂිතභාවය ද ලබා ගත හැකිය. මෙම මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවයන් එකිනෙකට තදින් සමාන වන නමුත් වෙනස්කම් කිහිපයක් තිබේ.

5.1. උකස

උකසක් යනු පාර්ශවයන්ට නියම කළ හැකි මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවයකි. උකසක් යනු එක් පාර්ශවයක් තවත් පාර්ශවයකට ණයක් ලබා දීමයි. පසුව, මෙම ණය ආපසු ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය ලබා ගැනීම සඳහා උකසක් නියම කරනු ලැබේ. උකසක් යනු ණයගැතියාගේ දේපළ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාපිත කළ හැකි දේපල අයිතියකි. ණයගැතියාට තම ණය ආපසු ගෙවීමට නොහැකි නම්, ණය හිමියාට තම හිමිකම් පෑම සඳහා දේපල ඉල්ලා සිටිය හැකිය. උකසක් සඳහා හොඳම උදාහරණය නම්, බැංකුව තමාට ණයක් ලබා දෙන බවට බැංකුව සමඟ එකඟ වී ඇති නිවාස හිමිකරු, පසුව ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා ඔහුගේ නිවස ආරක්ෂාවක් ලෙස භාවිතා කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, උකසක් ස්ථාපිත කළ හැක්කේ බැංකුව හරහා පමණක් බව මින් අදහස් නොවේ. වෙනත් සමාගම් සහ පුද්ගලයින් ද උකසක් නිගමනය කළ හැකිය. උකස් වල පාරිභාෂිතය අවුල් සහගත විය හැකිය. සාමාන්‍ය කථාවේදී, පක්ෂයක්, උදාහරණයක් ලෙස බැංකුවක්, වෙනත් පාර්ශවයකට උකසක් සපයයි. කෙසේ වෙතත්, නෛතික දෘෂ්ටි කෝණයකින්, ණය ගැතියා උකස් සැපයුම්කරු වන අතර, ණය ලබා දෙන පාර්ශවය උකස් දරන්නා වේ. එබැවින් බැංකුව උකස් දරන්නා වන අතර නිවසක් මිලදී ගැනීමට කැමති පුද්ගලයා උකස් සැපයුම්කරු වේ.

උකසක ලක්ෂණය නම් සෑම දේපලකම උකසක් නිගමනය කළ නොහැකි වීමයි; 3: 227 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව, උකසක් ස්ථාපිත කළ හැක්කේ ලියාපදිංචි දේපල මත පමණි. ලියාපදිංචි දේපල විකුණන විට, මෙම සම්ප්‍රේෂණය පොදු ලේඛනයේ ලියාපදිංචි කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ලියාපදිංචියෙන් පසුව පමණක් ලියාපදිංචි දේපල ඇත්ත වශයෙන්ම ගැනුම්කරු විසින් ලබා ගනී. ලියාපදිංචි දේපල සඳහා උදාහරණ වන්නේ ඉඩම්, නිවාස, බෝට්ටු සහ ගුවන් යානා ය. මෝටර් රථයක් ලියාපදිංචි දේපලක් නොවේ. තවද, උකසක් ස්ථාපිත කළ හැක්කේ 'ප්‍රමාණවත් ලෙස තීරණය කළ හැකි හිමිකම් පෑමක' ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි. මෙය 3: 231 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ උකස පිහිටුවා ඇති හිමිකම් පෑම සම්බන්ධයෙන් එය පැහැදිලි විය යුතු බවයි. ණයහිමියාට ණය ගැතියෙකුට එරෙහිව හිමිකම් දෙකක් තිබේ නම්, උකස් අයිතිය ලබා දී ඇති මෙම හිමිකම් දෙකෙන් කවරේද යන්න පැහැදිලි විය යුතුය. තවද, උකසක් පිහිටුවා ඇති දේපලෙහි හිමිකරු අයිතිකරු ලෙස කටයුතු කරයි; උකස් අයිතියක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු හිමිකම සම්මත නොවේ. නොතාරිස් ඔප්පුවක් නිකුත් කිරීමෙන් උකසක් සෑම විටම ස්ථාපිත වේ.

ණයගැතියා තම ගෙවීම් බැඳීම් ඉටු නොකරන්නේ නම්, උකස පිහිටුවා ඇති දේපල විකිණීමෙන් ණයහිමියාට උකස් අයිතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. මේ සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් අවශ්‍ය නොවේ. මෙය ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 3: 268 වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. ණයහිමියාට තම දේපළ විකිණීම කළ හැක්කේ ඔහුගේ හිමිකම් ඉටු කිරීම සඳහා පමණක් බව මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය; ඔහු දේපළට නුසුදුසු විය හැකිය. මෙම තහනම 3: 235 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. උකසෙහි වැදගත් ලක්‍ෂණයක් නම්, හිමිකම් ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා දේපල හිමිකම ලබා ගැනීමට කැමති වෙනත් ණය හිමියන්ට වඩා උකස් දරන්නාට ප්‍රමුඛතාවයක් තිබීමයි. මෙය 3: 227 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව ය. බංකොලොත්භාවයක් තුළ, උකස් දරන්නාට අනෙක් ණය හිමියන් ගැන සලකා බැලිය යුතු නැත, නමුත් හුදෙක් ඔහුගේ උකස් අයිතිය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. ලියාපදිංචි දේපල විකිණීමෙන් ලැබෙන ලාභය සමඟ තම හිමිකම ඉටු කළ හැකි පළමු ණයහිමියා ඔහුය.

5.2. ප්‍රති ledge ාව

උකස හා සැසඳිය හැකි ආරක්ෂක අයිතියක් වන්නේ පොරොන්දුවයි. උකසට පටහැනිව, නිශ්චල දේපල පිළිබඳ පොරොන්දුවක් ස්ථාපිත කළ නොහැක. කෙසේ වෙතත්, චලනය කළ හැකි දේපළ, දරන්නාට හෝ ඇණවුමට ඇති අයිතිවාසිකම් සහ එවැනි දේපලක් හෝ අයිතියක් පරිහරණය කිරීම වැනි වෙනත් සෑම දේපලක් මතම ප්‍රති ledge ාවක් ස්ථාපිත කළ හැකිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෝටර් රථ දෙකෙහිම සහ ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබිය යුතු මුදල් මත ප්‍රති ledge ාවක් ස්ථාපිත කළ හැකි බවයි. හිමිකම් පෑමක් ගෙවනු ලබන බවට ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා ණයහිමියා පොරොන්දුවක් ස්ථාපිත කරයි. ණයහිමියා (ප්‍රති ledge ා දරන්නා) සහ ණයගැතියා (ප්‍රති ledge ා සපයන්නා) අතර ගිවිසුමක් අවසන් වේ. ණය ගැතියා ඔහුගේ ගෙවීම් බැඳීම්වලට අනුකූල නොවන්නේ නම්, දේපල විකිණීමට සහ එහි ලාභය සමඟ ඔහුගේ හිමිකම් ඉටු කිරීමට ණයහිමියාට අයිතිය තිබේ. ණය ගැතියා තම ගෙවීම් බැඳීම්වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට, ණයහිමියාට වහාම දේපල විකුණා දැමිය හැකිය. 3: 248 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව මේ සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් අවශ්‍ය නොවන අතර එයින් අදහස් වන්නේ ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම අදාළ වන බවයි. උකසට සමානව, පොරොන්දුවීමේ අයිතිය ලබා දී ඇති දේපල සුදුසු කිරීමට ණයහිමියාට අවසර නැත; ඔහුට දේපළ විකුණා ලාභය සමඟ හිමිකම් පෑම පමණක් කළ හැකිය. මෙය 3: 235 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, බංකොලොත් භාවය හෝ ගෙවීම අත්හිටුවීමකදී ප්‍රති ledge ා දීමට අයිතියක් ඇති ණයහිමියෙකුට වෙනත් ණය හිමියන්ට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, සන්තක ප්‍රති ledge ාවක් හෝ අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවක් අවසන් වූයේද යන්න ගැටළුවක් විය හැකිය.

5.2.1 උරුම පොරොන්දුව සහ අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුව

දේපල 'ප්‍රති ledge ා දරන්නාගේ හෝ තෙවන පාර්ශවයක පාලනය යටතට පත්වන විට' සන්තක පොරොන්දුවක් අවසන් වේ. මෙය 3: 236 ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ පොරොන්දු වූ දේපල ණයහිමියාට පැවරීම; ප්‍රති ledge ාව දිගටම පවතින කාල සීමාව තුළ ණය හිමියා සතුව ඇත්ත වශයෙන්ම දේපළ තිබේ. යහපත ණයහිමියාගේ පාලනය යටතට ගෙන ඒමෙන් සන්තක පොරොන්දුවක් ස්ථාපිත කෙරේ. ණයහිමියා දේපල රැකබලා ගත යුතු අතර නඩත්තු කටයුතු කළ හැකිය. මෙම නඩත්තු වියදම් ණයගැතියා විසින් ප්‍රතිපූරණය කළ යුතුය.

සන්තක ප්‍රති ledge ාවට අමතරව, අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුව ද අප සතුව ඇත, එය සන්තක නොවන පොරොන්දුවක් ලෙස ද හැඳින්වේ. මෙය 3: 237 වන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයට අනුව ය. අනාවරණය නොකළ ප්‍රති ledge ාවක් ස්ථාපිත කළ විට, දේපල ණයහිමියාගේ පාලනය යටතට පත් නොකෙරේ, නමුත් අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවක් ස්ථාපිත කර ඇති බවට ඔප්පුවක් ඇදී යයි. මෙය නොතාරිස් ඔප්පුවක් මෙන්ම පෞද්ගලික ඔප්පුවක් ද විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පෞද්ගලික ඔප්පුවක් නොතාරිස් හෝ බදු අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කළ යුතුය. අනාවරණය නොකළ ප්‍රති led ාවන් බොහෝ විට භාවිතා කරනුයේ යන්ත්‍රයක් මත ප්‍රති ledge ාවක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය සමාගම් විසිනි. යන්ත්‍රය ණයහිමියා සන්තකයේ ගෙන ඒමට නම් සමාගමට එහි ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

සන්තක පොරොන්දුවක් මගින් අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවකට වඩා ශක්තිමත් ආරක්ෂක අයිතියක් ජනනය වේ. සන්තක ප්‍රති ledge ාවක් පිහිටුවන විට, ණයහිමියාට දැනටමත් ඔහු සන්තකයේ දේපළ තිබේ. අනාවරණය නොකළ ප්‍රති ledge ාවක් ස්ථාපිත කළ විට මෙය එසේ නොවේ. එවැනි අවස්ථාවකදී, දේපල භාරදීමට ණයහිමියා ණයගැතියාට ඒත්තු ගැන්විය යුතුය. ණයගැතියා මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, උසාවිය හරහා යහපත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම බලාත්මක කිරීම පවා අවශ්‍ය විය හැකිය. සන්තක පොරොන්දුවක් සහ අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවක් අතර වෙනස ද බංකොලොත්භාවය සහ ගෙවීම් අත්හිටුවීම සඳහා භූමිකාවක් ඉටු කරයි. දැනටමත් සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි, ණයහිමියාට වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අයිතිය ඇත; ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා ඔහුට වහාම දේපල විකුණා දැමිය හැකිය. එසේම, බංකොලොත්භාවය තුළ වෙනත් ණය හිමියන්ට වඩා ප්‍රති ledge ා දරන්නන්ට ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, සන්තක පොරොන්දුවක් සහ අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවක් අතර වෙනසක් ඇත. ණයගැතියා බංකොලොත් වූ විට හිමිකාර පොරොන්දුවක් දරන්නන්ට බදු බලධාරීන්ට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත. අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවක් දරන්නන්ට බදු බලධාරීන්ට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් නැත; ණය ගැතියාගේ බංකොලොත් භාවය තුළ අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුව දරන්නාගේ අයිතියට වඩා බදු බලධාරීන්ගේ අයිතිය පවතී. එබැවින් සන්තකයේ තබා ඇති පොරොන්දුවක්, බංකොලොත් කාලය තුළ අනාවරණය නොකළ පොරොන්දුවකට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් සපයයි.

6. නිගමනය

මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රම කිහිපයක් ඇති බව ඉහත සඳහන් වේ: වගකීම් කිහිපයක්, එස්ක්‍රෝ, (මව් සමාගම) ඇපකරය, ප්‍රකාශ 403, උකස් කිරීම සහ ප්‍රති ledge ාව. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම සුරැකුම්පත් සැමවිටම එකඟතාවයකින් නියම කර ඇත. සමහර මූල්‍ය සුරැකුම්පත් පාර්ශවයන්ගේ අභිමතය පරිදි ආකෘති රහිත ආකාරයකින් ව්‍යුහගත කළ හැකි අතර අනෙක් මූල්‍ය සුරැකුම්පත් නීතිමය විධිවිධානවලට යටත් වේ. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, විවිධාකාර මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවන් සියල්ලටම වාසි සහ අවාසි ඇත. ආරක්ෂාව අවශ්‍ය පාර්ශවයට සහ ආරක්ෂාව සපයන පක්ෂයට මෙය අදාළ වේ. සමහර මූල්‍ය සුරැකුම්පත් ණයහිමියාට අනෙක් අයට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන නමුත් වෙනත් අවාසි සමඟ පැමිණිය හැකිය. තත්වය මත පදනම්ව, පාර්ශවයන් අතර සුදුසු මූල්‍ය සුරක්ෂිතභාවයක් නිගමනය කළ හැකිය.

[1] එස්ක්‍රෝව බොහෝ විට ඇපකරය ලෙස හැඳින්වේ. කෙසේ වෙතත්, ලන්දේසි නීතිය යටතේ, ඉංග්‍රීසියෙන් සහතික කිරීම සඳහා පරිවර්තනය කරන මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවයේ ආකාර දෙකක් තිබේ. මෙම ලිපිය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, එස්ක්‍රෝ යන පදය මෙම විශේෂිත මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාව සඳහා භාවිතා කරනු ඇත.

[2] 'ඇපකරු' යන පදය එස්ක්‍රෝ සහ ඇපකරයේ සඳහන් වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම යෙදුමේ අර්ථය රඳා පවතින්නේ ඊට සම්බන්ධ ආරක්ෂක අයිතිය මත ය.

Law & More