කුලියට ගත් දේපල ඉවත් කිරීම

කුලියට ගත් දේපල ඉවත් කිරීම

නෙරපා හැරීම යනු කුලී නිවැසියාට සහ ඉඩම් හිමියාට දැඩි ක්‍රියා පටිපාටියකි. නෙරපා හැරීමෙන් පසු, කුලී නිවැසියන්ට ඔවුන්ගේ සියලු දේ සමඟ කුලී දේපළ අත්හැර දැමීමට බල කෙරෙයි. එබැවින් කුලී නිවැසියා කුලී කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ තම යුතුකම් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් ඉඩම් හිමියා ඉවත් කිරීම සමඟ ඉදිරියට යා නොහැක. නෙරපා හැරීම නීතියෙන් නිශ්චිතව නියාමනය නොකලද, මෙම ක්‍රියා පටිපාටියට දැඩි නීති අදාළ වේ.

නෙරපා හැරීම ඉදිරියට ගෙන යාමට නම්, ඉඩම් හිමියාට අධිකරණයෙන් නෙරපා හැරීමේ නියෝගයක් ලැබිය යුතුය. මෙම අධිකරණ නියෝගයට අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබන දිනයක කුලී දේපළ ඉවත් කිරීමට අවසර ඇත. නෙරපා හැරීමේ නියෝගයට කුලී නිවැසියා එකඟ නොවන්නේ නම්, කුලී නිවැසියන්ට මෙම අධිකරණ නියෝගයට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් උසාවි නියෝගයේ බලපෑම අත්හිටුවන අතර අභියාචනාධිකරණය මේ සම්බන්ධයෙන් තීන්දු කරන තෙක් ඉවත් කිරීම. කෙසේ වෙතත්, නෙරපා හැරීමේ නියෝගය අධිකරණය විසින් බලාත්මක කළ හැකි යැයි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්නම්, කුලී නිවැසියන්ගේ අභියාචනය අත්හිටුවීමට තුඩු නොදෙන අතර ඉඩම් හිමියාට නෙරපා හැරීම සමඟ ඉදිරියට යා හැකිය. නෙරපා හැරීම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය වෙනත් ආකාරයකින් තීරණය කළහොත් මෙම සිදුවීම් පා ඉඩම් හිමියාට අවදානමක් ඇති කරයි.

කුලියට ගත් දේපල ඉවත් කිරීම

නෙරපා හැරීම සඳහා අධිකරණය අවසර ලබා දීමට පෙර, ඉඩම් හිමියා කුලී කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර තිබිය යුතුය. ඉඩම් හිමියාට පහත සඳහන් ක්‍රම මගින් අවසන් කළ හැකිය:

විසුරුවා හැරීම

මෙම සේවය අවසන් කිරීමේ ක්‍රමය සඳහා, අදාළ කුලී කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් ඔහුගේ වගකීම් ඉටු කිරීමේදී කුලී නිවැසියන්ගේ අඩුපාඩුවක් තිබිය යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, කුලී නිවැසියෙකු හිඟ හිඟ මුදල් නිර්මාණය කිරීම හෝ නීති විරෝධී කරදර ඇති කරන්නේ නම් මෙය සිදු වේ. කුලී කොන්ත්‍රාත්තුව විසුරුවා හැරීම යුක්ති සහගත වන පරිදි කුලී නිවැසියන්ගේ අඩුපාඩුව ප්‍රමාණවත් විය යුතුය. කුලියට ගත් දේපල නේවාසික ඉඩක් හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරික ඉඩක් ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නම්, විසුරුවා හැරීම සිදුවිය හැක්කේ අධිකරණ ක්‍රියා පටිපාටිය හරහා පමණක් යන අර්ථයෙන් කුලී නිවැසියන්ට ආරක්ෂාව ලැබෙනු ඇත.

අවලංගු

මෙය අවසන් කිරීමේ තවත් ක්‍රමයකි. මෙම සන්දර්භය තුළ ඉඩම් හිමියා සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා කුලී දේපල වර්ගය මත රඳා පවතී. කුලියට ගත් දේපල නේවාසික ඉඩක් හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරික ඉඩක් ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නම්, අවලංගු කිරීම සිදුවන්නේ 7: 274 සහ 7: 296 වන වගන්තියේ සඳහන් පරිදි පරිපූර්ණ හේතු ගණනාවක් මත පමණක් යන අර්ථයෙන් කුලී නිවැසියන්ට ආරක්ෂාවෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබේ. ලන්දේසි සිවිල් කේතය. මෙම අවස්ථා දෙකෙහිම ආයාචනා කළ හැකි එක් පදනමක් වන්නේ, උදාහරණයක් ලෙස, කුලියට ගත් දේපල හදිසි ලෙස භාවිතා කිරීමයි. ඊට අමතරව, නියමිත දින වකවානු වැනි වෙනත් විධිවිධාන ඉඩම් හිමියා විසින් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

කුලියට ගත් ඉඩ ප්‍රමාණය ජීවන අවකාශය හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරික අවකාශය, එනම් 230a ව්‍යාපාරික අවකාශයක් ද? එවැනි අවස්ථාවකදී, කුලී නිවැසියන්ට ඉහත සඳහන් කළ පරිදි කුලී ආරක්ෂාව නොලැබෙන අතර ඉඩම් හිමියාට කුලී කොන්ත්‍රාත්තුව සාපේක්ෂව ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් අවසන් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙය ඉවත් කිරීමට කිසිදු ආකාරයකින් අදාළ නොවේ. සියල්ලට පසු, ඊනියා 230a ව්‍යාපාරික අවකාශයක කුලී නිවැසියෙකුට හිමිකම් ඇත ඉවත් කිරීමේ ආරක්ෂාව ඕලන්ද සිවිල් නීති සංග්‍රහයේ 230 අ වගන්තිය යටතේ, නෙරපා හැරීමේ ලිඛිත දැනුම් දීමෙන් මාස දෙකක් ඇතුළත කුලී නිවැසියන්ට නෙරපා හැරීමේ කාලය උපරිම වශයෙන් වසරකින් දීර් extension කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එවැනි ඉල්ලීමක් දැනටමත් කුලියට ගත් ඉඩම අතහැර දමා ඇති හෝ ඉවත්ව ගොස් ඇති කුලී නිවැසියන්ට කළ හැකිය. නෙරපා හැරීමේ කාලය දීර් for කිරීම සඳහා කුලී නිවැසියෙකු ඉල්ලීමක් ගොනු කර ඇත්නම්, මෙම ඉල්ලීම තක්සේරු කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ ශේෂය සමඟ ය. නෙරපා හැරීම නිසා කුලී නිවැසියන්ගේ අවශ්‍යතා බරපතල ලෙස හානි වී ඇත්නම් සහ කුලී දේපළ භාවිතා කිරීම සඳහා ඉඩම් හිමියාගේ අභිලාෂයන් ඉක්මවා යා යුතු නම් අධිකරණය මෙම ඉල්ලීම ලබා දෙනු ඇත. අධිකරණය එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, මෙම තීරණයට එරෙහිව කුලී නිවැසියන්ට කිසිදු අභියාචනයක් හෝ නඩු විභාගයක් විවෘත නොවේ. මෙය වෙනස් වන්නේ අධිකරණය වැරදි ලෙස අයදුම් කර තිබේ නම් හෝ ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 230 අ වගන්තිය අදාළ කර නොමැති නම් පමණි.

නෙරපා හැරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේ අවශ්‍ය සියලු පියවර ඉඩම් හිමියා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර කුලී දේපළ ඉවත් කිරීමට අධිකරණය ඔහුගේ අවසරය ලබා දෙන්නේ නම්, මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඉඩම් හිමියා විසින්ම ඉවත් කිරීම ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බවයි. ඔහු එසේ කළහොත්, ඉඩම් හිමියා බොහෝ විට කුලී නිවැසියාට එරෙහිව නීති විරෝධී ලෙස කටයුතු කරනු ඇත, එවිට කුලී නිවැසියන්ට එම නඩුවේ වන්දි ඉල්ලා සිටිය හැකිය. උසාවියේ අවසරයෙන් අදහස් වන්නේ ඉඩම් හිමියා කුලී දේපළ ඉවත් කර තිබිය හැකි බවයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඉඩම් හිමියා නෙරපා හැරීම සඳහා ඇපකරුවෙකු යෙදවිය යුතු බවයි. නේවාසිකයා කුලී නිවැසියන්ට නෙරපා හැරීමේ නියෝගය ද සපයනු ඇති අතර, කුලී නිවැසියන්ට කුලී දේපළ අතහැර යාමට අවසාන අවස්ථාව ලබා දෙයි. කුලී නිවැසියා මෙය නොකරන්නේ නම්, සත්‍ය වශයෙන් නෙරපා හැරීම සඳහා වන පිරිවැය කුලී නිවැසියා විසින් දරනු ලැබේ.

නෙරපා හැරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට නීතිමය සහාය අවශ්‍යද? කරුණාකර සම්බන්ධ කරන්න Law & More. අපගේ නීති yers යින් කුලී නිවැසියන්ගේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර නෙරපා හැරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සඳහා ඔබට උපදෙස් සහ / හෝ සහාය ලබා දීමට සතුටු වෙති.

Law & More