සෑම කෙනෙකුම නෙදර්ලන්තය ඩිජිටල් ලෙස සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතු බව සයිබර් ආරක්ෂණ බීල්ඩ් නෙඩර්ලන්ඩ් 2017 පවසයි

සෑම කෙනෙකුම නෙදර්ලන්තය ඩිජිටල් ලෙස සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතු බව සයිබර් ආරක්ෂණබීල්ඩ් නෙඩර්ලන්ඩ් 2017 පවසයි.

අන්තර්ජාලය නොමැතිව අපගේ ජීවිතය ගැන සිතීම ඉතා අපහසුය. එය අපගේ ජීවිතය පහසු කරයි, නමුත් අනෙක් අතට, බොහෝ අවදානම් දරයි. තාක්ෂණයන් වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර සයිබර් අපරාධ අනුපාතය ඉහළ යමින් පවතී.

ලන්දේසි ඩිජිටල් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව යාවත්කාලීන නොවන බව ඩිජ්කොෆ් (නෙඩර්ලන්ඩ්ස් හි නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ලේකම්) සයිබර් ආරක්ෂණ බීල්ඩ් නෙඩර්ලන්ඩ් 2017 හි සටහන් කරයි. ඩිජ්කොෆ්ට අනුව, නෙදර්ලන්තය ඩිජිටල් ලෙස සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට රජය, ව්‍යාපාරික සහ පුරවැසියන් යන සියල්ලන්ම අවශ්‍ය වේ. රාජ්‍ය-පෞද්ගලික සහයෝගීතාව, දැනුම හා පර්යේෂණ සඳහා ආයෝජනය කිරීම, විශේෂ අරමුදලක් නිර්මාණය කිරීම - සයිබර් ආරක්ෂාව ගැන කතා කිරීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු වැදගත්ම අංශ මේවාය.

2017-06-21

බෙදාගන්න