සේවකයාට අර්ධකාලීනව වැඩ කිරීමට අවශ්‍යයි - සම්බන්ධ වන්නේ කුමක්ද?

සේවකයාට අර්ධකාලීනව වැඩ කිරීමට අවශ්‍යයි - සම්බන්ධ වන්නේ කුමක්ද?

නම්‍යශීලී වැඩ කිරීම අපේක්ෂා කරන රැකියා ප්‍රතිලාභයකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, බොහෝ සේවකයින් නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට හෝ නම්‍යශීලී වැඩ කරන වේලාවන් ඇති කිරීමට කැමතියි. මෙම නම්‍යශීලීභාවය සමඟ, ඔවුන්ට වැඩ සහ පෞද්ගලික ජීවිතය වඩා හොඳින් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. නමුත් නීතිය මේ ගැන පවසන්නේ කුමක්ද?

නම්‍යශීලී වැඩ කිරීමේ පනත (Wfw) සේවකයින්ට නම්‍යශීලීව වැඩ කිරීමේ අයිතිය ලබා දෙයි. ඔවුන්ගේ වැඩ කරන වේලාවන්, වැඩ කරන වේලාවන් හෝ සේවා ස්ථානය සකස් කිරීම සඳහා සේවායෝජකයාට අයදුම් කළ හැකිය. සේවා යෝජකයෙකු ලෙස ඔබගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් මොනවාද?

නම්‍යශීලී වැඩ කිරීමේ පනත (Wfw) සේවකයින් දස දෙනෙකුට හෝ වැඩි ගණනකට අදාළ වේ. ඔබට සේවකයින් දහයකට වඩා අඩු නම්, කොටස 'කුඩා සේවායෝජකයා' පසුව මෙම බ්ලොග් අඩවියේ is ඔබට වඩාත් අදාළ වේ.

සේවකයාට නම්‍යශීලීව වැඩ කළ යුතු කොන්දේසි (සමාගම තුළ සේවකයින් දස දෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් සමඟ):

 • සේවකයා අවම වශයෙන් වසර භාගයක් (සති 26) වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂිත බලපැවැත්වෙන දිනයේ සේවයේ යොදවා ඇත.
 • සේවකයා එම බලපැවැත්වෙන දිනට අවම වශයෙන් මාස දෙකකට පෙර ලිඛිත ඉල්ලීමක් එවිය යුතුය.
 • පෙර ඉල්ලීමක් ලබා දීමෙන් හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසු සේවකයින්ට වසරකට වරක් එවැනි ඉල්ලීමක් නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අනපේක්ෂිත තත්වයන් තිබේ නම්, මෙම කාලය කෙටි විය හැක.

ඉල්ලීමෙහි අවම වශයෙන් වෙනස් කිරීමේ අපේක්ෂිත බලපැවැත්වෙන දිනය ඇතුළත් විය යුතුය. ඊට අමතරව (ඉල්ලීමේ වර්ගය අනුව), එය පහත තොරතුරු වලින් සමන්විත විය යුතුය:

 • සතියකට වැඩ කරන පැය ගණන සකස් කිරීමේ අපේක්ෂිත ප්‍රමාණය, හෝ, වෙනත් කාල සීමාවක් තුළ වැඩ කරන වේලාවන් එකඟ වී ඇත්නම්, එම කාල සීමාව තුළ
 • සතිය පුරා අපේක්ෂිත වැඩ කරන පැය ගණන, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් එකඟ වූ කාල සීමාව
 • අදාළ නම්, අපේක්ෂිත සේවා ස්ථානය.

සෑම විටම ඕනෑම දෙයක් සැලකිල්ලට ගන්න බැඳී ඇත සාමූහික ගිවිසුම. වැඩිපුර වැඩ කිරීමේ අයිතිය, වැඩ කරන වේලාවන් හෝ සේවා ස්ථානය සකස් කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම් මේවාට ඇතුළත් විය හැකිය.

මෙම ගිවිසුම් Wfw ට වඩා ප්‍රමුඛත්වය ගනී. ඔබට මෙම මාතෘකා පිළිබඳව වැඩ සභාව හෝ සේවා යෝජකයෙකු ලෙස සේවක නියෝජනය සමඟ ගිවිසුම් ඇති කර ගත හැකිය.

සේවායෝජකයාගේ වගකීම්:

 • ඔහුගේ ඉල්ලීම පිළිබඳව ඔබ සේවකයා සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුය.
 • සේවකයාගේ කැමැත්තෙන් යම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් හෝ බැහැරවීමක් ඔබ ලිඛිතව සාධාරණීකරණය කරයි.
 • වෙනස් කිරීම සඳහා අපේක්ෂිත බලපැවැත්වෙන දිනයට මාසයකට පෙර ඔබ සේවකයාට ලිඛිතව තීරණය දැනුම් දෙනු ඇත.

සේවකයාගේ ඉල්ලීමට නියමිත වේලාවට ප්රතිචාර දක්වන්න. ඔබ එසේ නොකරන්නේ නම්, ඔබ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමට එකඟ නොවුණත්, සේවකයාට වැඩ කරන වේලාවන්, වැඩ කරන කාලය හෝ සේවා ස්ථානය වෙනස් කළ හැකිය!

ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න

ඔබ සේවකයාගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි අවස්ථා වලදී ඉල්ලීමේ වර්ගය මත රඳා පවතී:

වැඩ කරන වේලාවන් සහ වැඩ කරන කාලය

වැඩ කරන වේලාවන් සහ වැඩ කරන කාලය සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැක්කේ එය වැදගත් ව්‍යාපාරික හෝ සේවා අවශ්‍යතා සමඟ ගැටෙන්නේ නම් පමණි. මෙහිදී ඔබට පහත ගැටළු ගැන සිතිය හැක:

 • පුරප්පාඩු වූ පැය ගණන නැවත වෙන් කිරීමේදී ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් සඳහා
 • ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්
 • කාලසටහන්ගත ස්වභාවයක්
 • මූල්ය හෝ සංවිධානාත්මක ස්වභාවයක්
 • ප්රමාණවත් කාර්යයක් නොලැබීම හේතුවෙන්
 • ඒ සඳහා ස්ථාපිත ප්‍රධාන කාමරය හෝ කාර්ය මණ්ඩල අයවැය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවිනි

ඔබ සේවකයාගේ කැමැත්ත අනුව වැඩ කරන වේලාවන් බෙදා හැරීම සකසයි. ඔවුන්ගේ කැමැත්ත සාධාරණ නොවේ නම් ඔබට මෙයින් බැහැර විය හැක. ඔබ සේවා යෝජකයෙකු ලෙස ඔබට සේවකයාගේ උනන්දුව සමතුලිත කළ යුතුය.

සේවා ස්ථාන

සේවා ස්ථානයට පැමිණෙන විට ඉල්ලීම ප්රතික්ෂේප කිරීම පහසුය. ඔබට බලගතු ව්‍යාපාර සහ සේවා අවශ්‍යතා ඉල්ලා සිටිය යුතු නැත.

සේවා යෝජකයෙකු ලෙස, ඔබේ සේවකයාගේ ඉල්ලීම බැරෑරුම් ලෙස සැලකීමට සහ ඔබට එයට එකඟ විය හැකිද යන්න පිළිබඳව හොඳින් විමර්ශනය කිරීමට ඔබට බැඳීමක් ඇත. මෙය කළ නොහැකි නම්, ඔබ, සේවා යෝජකයෙකු ලෙස, ලිඛිතව මේ සඳහා ගිණුම් ගත යුතුය.

සේවක වේලාවන් ගැලපීම නිසා විවිධ වැටුප් බදු අනුපාත සහ ජාතික රක්ෂණ දායක මුදල්, සේවක රක්ෂණ දායක මුදල් සහ විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් ඇති විය හැකි බව දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

කුඩා සේවා යෝජකයා (සේවකයින් දහයකට වඩා අඩු)

ඔබ සේවකයින් දහයකට වඩා අඩු සේවා යෝජකයෙක්ද? එසේ නම්, ඔබ වැඩ කරන වේලාවන් ගැලපීම පිළිබඳව ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ කටයුතු කළ යුතුය. කුඩා සේවා යෝජකයෙකු ලෙස, මෙය ඔබගේ සේවකයා සමඟ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ වීමට වැඩි ඉඩක් ලබා දේ. බැඳුනු සාමූහික ගිවිසුමක් තිබේද යන්න සලකා බලන්න; එවැනි අවස්ථාවක, සාමූහික ගිවිසුමේ නීති ප්‍රමුඛත්වය ගන්නා අතර ඔබට අත්‍යවශ්‍ය වේ.

කුඩා සේවා යෝජකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ වැඩි නිදහසක් තිබීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ නම්‍යශීලී වැඩ කිරීමේ පනත සලකා බැලිය යුතු නැති බවයි. මෙම නීතිය අදාළ වන විශාල සේවා යෝජකයන් සමඟ මෙන්, ඔබ සේවකයාගේ අවශ්යතා සලකා බැලිය යුතුය. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ සිවිල් සංග්‍රහයේ 7:648 වගන්තිය සහ වැඩ කරන වේලාවන්හි වෙනස (WOA) යන වගන්තිය දෙස බැලීමෙනි. එවැනි වෙනසක් වෛෂයිකව සාධාරණීකරණය කරන්නේ නම් මිස, සේවා යෝජකයා විසින් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඇතුළත් කර ඇති, අඛණ්ඩව හෝ අවසන් කරන කොන්දේසි යටතේ වැඩ කරන වේලාවන්හි (පූර්ණ කාලීන හෝ අර්ධ කාලීන) වෙනසක් මත පදනම්ව සේවකයින් අතර වෙනස්කම් නොකළ හැකි බව මෙයින් ප්‍රකාශ වේ. . එකම සේවායෝජකයා සමාන කාර්යයක් ඉටු කරන අනෙක් අය හා සසඳන විට වැඩ කරන වේලාවන්හි වෙනසක් මත පදනම්ව සේවකයින් අවාසි සහගත වන අවස්ථාව මෙයයි.

නිගමනය

හොඳ වැඩ-ජීවිත සමතුලිතතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා තම කාර්ය මණ්ඩලය නම්‍යශීලීව තම සේවා ජීවිතය සකස් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය නවීන සේවා යෝජකයෙකු හඳුනා ගනී. ව්‍යවස්ථාදායකය මෙම වැඩෙන අවශ්‍යතාවය ද දන්නා අතර, නම්‍යශීලී වැඩ කිරීමේ පනත සමඟින්, සේවා යෝජකයින්ට සහ සේවකයින්ට අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයකින් වැඩ කරන වේලාවන්, වැඩ කරන කාලය සහ සේවා ස්ථානය සැකසීමට මෙවලමක් ලබා දීමට අවශ්‍ය විය. නීතිය සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ප්‍රමාණවත් විකල්ප ලබා දෙයි සාක්ෂාත් කරගත නොහැක ප්රායෝගිකව. කෙසේ වෙතත්, මෙය හොඳින් සනාථ කළ යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, නඩු නීතිය පෙන්නුම් කරන්නේ, වැඩි වැඩියෙන් විනිසුරුවන් සේවා යෝජකයන්ගේ තර්කවල අන්තර්ගතය දෙස ඉතා විවේචනාත්මක බැල්මක් හෙළන බවයි. එමනිසා, සේවා යෝජකයෙකු විසින් තර්ක කලින් ලැයිස්තුගත කළ යුතු අතර, විනිසුරුවරයා තර්ක අන්ධ ලෙස අනුගමනය කරනු ඇතැයි ඉක්මනින් උපකල්පනය නොකළ යුතුය. සේවකයාගේ ඉල්ලීම බැරෑරුම් ලෙස සැලකීම සහ ඔහුගේ අභිලාෂයන් සපුරාලීමට ආයතනය තුළ හැකියාවන් තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවුවහොත් එයට හේතුව පැහැදිලිව සන්නිවේදනය කරන්න. මෙය නීතියෙන් පමණක් නොව සේවකයෙකු තීරණය පිළිගැනීමට ඉඩ ඇති බැවිනි.

ඉහත බ්ලොගය සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තිබේද? එසේනම් අප හා සම්බන්ධ වන්න! අපගේ රැකියා නීති yers යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

Law & More