අසනීප කාලය තුළ සේවක වගකීම්

අසනීප කාලය තුළ සේවක වගකීම්

සේවකයින් අසනීප වූ විට සහ අසනීප වූ විට ඉටු කිරීමට යම් වගකීම් තිබේ. අසනීප සේවකයෙකු අසනීප බව වාර්තා කළ යුතුය, නිශ්චිත තොරතුරු සැපයීම සහ වැඩිදුර රෙගුලාසි වලට අනුකූල විය යුතුය. නොපැමිණීම සිදු වූ විට, සේවායෝජකයාට සහ සේවකයාට අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් ඇත. දළ වශයෙන්, මේවා සේවකයාගේ මූලික වගකීම් වේ:

 • සේවකයා අසනීප වූ විට සේවායෝජකයාට අසනීප වාර්තා කළ යුතුය. සේවකයාට මෙය කළ හැකි ආකාරය සේවායෝජකයා විසින් නියම කළ යුතුය. නොපැමිණීම පිළිබඳ ගිවිසුම් සාමාන්‍යයෙන් නොපැමිණීමේ ප්‍රොටෝකෝලයක තබා ඇත. නොපැමිණීමේ ප්‍රොටෝකෝලය නොපැමිණීමේ ප්‍රතිපත්තියේ කොටසකි. එය නොපැමිණීම සඳහා වන නීති රීති සහ (දිගුකාලීන) නොපැමිණීමකදී අසනීප වාර්තා, නොපැමිණීම ලියාපදිංචි කිරීම, නොපැමිණීම අධීක්ෂණය සහ නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ නීති සඳහන් කරයි.
 • සේවකයා වඩා හොඳ වූ වහාම ඔහු නැවත වාර්තා කළ යුතුය.
 • අසනීප අතරතුර, සේවකයා සුව කිරීමේ ක්රියාවලිය ගැන සේවායෝජකයාට දැනුම් දිය යුතුය.
 • සේවකයා පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා ද සිටිය යුතු අතර සමාගමේ වෛද්‍යවරයාගේ ඇමතුමකට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය. සේවකයා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටී.

සමහර වැඩ ක්ෂේත්‍ර තුළ සාමූහික ගිවිසුමක් ඇති විය හැකිය. මේවායේ නොපැමිණීම පිළිබඳ ගිවිසුම් අඩංගු විය හැකිය. මෙම ගිවිසුම් සේවායෝජකයා සහ සේවකයා සඳහා මඟ පෙන්වයි.

අසනීප කාලපරිච්ඡේදය තුළ: ප්රකෘතිමත් වීම සහ නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වැඩ කිරීම.

සේවකයා සහ සේවා යෝජකයා යන දෙදෙනාම සේවකයාගේ ප්‍රකෘතිය සහ නැවත සමාජගත කිරීම කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වයි. ප්‍රතිසාධනය මඟින් සේවකයාට තම වැඩ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සහ රැකියා විරහිත වීම වළක්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මීට අමතරව, අසනීප අඩු ආදායමක් ලබා ගත හැකිය. සේවා යෝජකයා සඳහා, රෝගී සේවකයෙකු යනු ශ්‍රම බලකායේ හිඟයක් සහ කිසිදු විචල්‍ය ප්‍රෝ quo නොමැතිව වැටුප් ගෙවීම දිගටම කරගෙන යාමට බැඳී සිටීමයි.

සේවකයෙකු දිගු කලක් රෝගාතුරව සිටින බව පෙනී ගියහොත්, සේවකයා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය. නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, සේවකයාට පහත වගකීම් අදාළ වේ (සිවිල් සංග්‍රහයේ 7:660a):

 • ක්රියාකාරී සැලැස්ම ස්ථාපිත කිරීම, සකස් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සේවකයා සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.
 • සුදුසු කාර්යයක් ලෙස සුදුසුකම් ලබන කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා සේවකයා සේවායෝජකයාගේ යෝජනාවක් පිළිගත යුතුය.
 • සේවකයා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සාධාරණ පියවරයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.
 • සේවකයා තමා නොපැමිණීම පිළිබඳව වෘත්තීය සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක සේවයට දැනුම් දිය යුතුය.

නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පහත අදියර ඇත:

 • සේවකයා අසනීප වේ. ඔවුන් සේවා යෝජකයාට අසනීප වාර්තා කළ යුතු අතර, වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක සේවයට වහාම (දින හතක් ඇතුළත) දැනුම් දෙනු ලැබේ.
 • සති හයක් ගත වීමට පෙර, වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක සේවාව දිගු කාලීන රෝගාබාධ නොමැති (විය හැකි) දැයි තක්සේරු කරයි.
 • සති හයක් ඇතුළත, සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක සේවාව ගැටළු විශ්ලේෂණයක් සපයයි. මෙම විශ්ලේෂණය සමඟින්, සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක සේවාව නොපැමිණීම, ඊට අදාළ තත්ත්වයන් සහ නැවත ඒකාබද්ධ වීමේ හැකියාව පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි.
 • සති අටකට පෙර, සේවායෝජකයා සේවකයා සමඟ ක්රියාකාරී සැලැස්මකට එකඟ වේ.
 • ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සේවායෝජකයා සහ සේවකයා අතර අවම වශයෙන් සති හයකට වරක්වත් සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.
 • සති 42 කට පසු, සේවකයා අසනීප වූ බව UWV වෙත වාර්තා කරනු ලැබේ.
 • පළමු වසර ඇගයීම මෙයින් පසුව සිදු කෙරේ.
 • සති 88 ක පමණ අසනීපයකින් පසු, සේවකයාට WIA ප්‍රතිලාභ සඳහා අයදුම් කිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සහිත ලිපියක් UWV වෙතින් ලැබෙනු ඇත.
 • සති 91 කට පසු, නැවත ඒකාබද්ධ වීමේ තත්වය විස්තර කරමින් අවසාන ඇගයීම පහත දැක්වේ.
 • WIA ප්‍රතිලාභය ආරම්භ වීමට සති 11කට පෙර, සේවකයා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ වාර්තාව අවශ්‍ය වන WIA ප්‍රතිලාභය සඳහා අයදුම් කරයි.
 • වසර දෙකකට පසු, වැටුප් අඛණ්ඩව ගෙවීම නතර වන අතර, සේවකයාට WIA ප්රතිලාභ ලැබිය හැකිය. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, වැටුප් ගෙවීම දිගටම කරගෙන යාමට සේවායෝජකයාගේ වගකීම වසර දෙකක අසනීපයකින් (සති 104) අවසන් වේ. එවිට සේවකයා WIA ප්‍රතිලාභ සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

අසනීප තත්ත්වයකදී අඛණ්ඩ වැටුප්

සේවායෝජකයා රෝගී සේවකයාට අවසන් වරට උපයාගත් වැටුපෙන් සහ නිවාඩු දීමනාවෙන් අවම වශයෙන් 70%ක් ස්ථිර හෝ තාවකාලික ගිවිසුමක් සමඟ දිගටම ගෙවිය යුතුය. රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ හෝ සාමූහික ගිවිසුමේ වැඩි ප්රතිශතයක් තිබේද? එවිට සේවායෝජකයා ඊට අනුකූල විය යුතුය. අඛණ්ඩ ගෙවීමේ කාලසීමාව තාවකාලික හෝ ස්ථිර ගිවිසුමක් මත රඳා පවතී, උපරිම සති 104 කි.

නිවාඩු කාලය තුළ නීති

අසනීප සේවකයෙකු අසනීප නොවන සේවකයෙකු මෙන් නිවාඩු දින ගණනක් උපයා ගනී සහ අසනීප කාලය තුළ නිවාඩු ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එසේ කිරීම සඳහා සේවකයා සේවායෝජකයාගෙන් අවසර ලබා ගත යුතුය. මෙය ඔබම තක්සේරු කිරීම පහසු විය නොහැක. එබැවින් සේවායෝජකයාට සමාගමේ වෛද්‍යවරයාගෙන් උපදෙස් ලබා ගත හැකිය. එම නිවාඩුව රෝගී සේවකයාගේ සෞඛ්‍යයට කොතරම් දුරට දායක වේද යන්න සමාගම් වෛද්‍යවරයාට තීරණය කළ හැකිය. පසුව සේවායෝජකයා තීරණය කරයි, අර්ධ වශයෙන් මෙම උපදෙස් මත පදනම්ව, රෝගී සේවකයාට නිවාඩුවක් ගත කළ හැකිද යන්න. නිවාඩුවේ සේවකයා අසනීප වේද? එවිට නීති ද අදාළ වේ. නිවාඩු කාලය තුළ පවා, සේවකයා අසනීප වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටී. සේවකයා නෙදර්ලන්තයේ සිටී නම් සේවායෝජකයාට නොපැමිණීමේ උපදේශනය වහාම ආරම්භ කළ හැකිය. විදේශගත සේවකයා අසනීපද? එවිට ඔවුන් පැය 24 ක් ඇතුළත අසනීප වාර්තා කළ යුතුය. සේවකයාට ද ප්රවේශ විය යුතුය. මේ සඳහා කල්තියා එකඟ වන්න.

සේවකයා එයට අවනත නොවන්නේ නම් කුමක් කළ යුතුද?

සමහර විට රෝගී සේවකයෙකු ඇති කර ගත් ගිවිසුම් වලට අනුකූල නොවන අතර එම නිසා ඔවුන් නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් සහයෝගයක් ලබා නොදේ. නිදසුනක් වශයෙන්, සේවකයා විදේශගතව සිටී නම් සහ තම සමාගමේ වෛද්‍යවරයාගේ පත්වීම සඳහා කිහිප වතාවක් පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වී ඇත්නම් හෝ සුදුසු කාර්යයක් ඉටු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම්. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, සේවා යෝජකයා UWV වෙතින් දඩයක් ලැබීමේ අවදානමක් දරයි, එනම් තුන්වන වසර දක්වා රෝගාබාධවලදී අඛණ්ඩ වැටුප් ගෙවීම. මෙම නඩුවේ සේවායෝජකයාට පියවර ගත හැකිය. උපදෙස වන්නේ සේවකයා සමඟ සංවාදයක් ආරම්භ කිරීම සහ ඔවුන් නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කිරීමයි. මෙය උදව් නොකළහොත්, සේවා යෝජකයාට වැටුප් අත්හිටුවීමක් හෝ වැටුප් කැටි කිරීමක් තෝරා ගත හැකිය. සේවායෝජකයා මේ පිළිබඳව ලියාපදිංචි ලිපියක් සේවකයාට යැවීමෙන් මෙය දන්වයි. මෙම පියවර ක්රියාත්මක කළ හැක්කේ ඉන් පසුව පමණි.

වැටුප් අත්හිටුවීම සහ වැටුප් අත්හිටුවීම අතර වෙනස කුමක්ද?

සේවකයා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට, සේවායෝජකයාට විකල්ප දෙකක් තිබේ: වැටුප සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් අත්හිටුවීම හෝ නතර කිරීම. වැටුප් සඳහා ඇති අයිතිය සම්බන්ධයෙන්, අතර වෙනසක් ඇති කළ යුතුය නැවත සමාජගත කිරීම සහ පාලන වගකීම්. නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ වගකීම් වලට අනුකූල නොවීම (සුදුසු වැඩ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ප්‍රකෘතිමත් වීමට බාධා කිරීම හෝ ප්‍රමාද කිරීම, ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සැකසීමට, ඇගයීමට හෝ සකස් කිරීමට සහයෝගය නොදැක්වීම) වැටුප් කැටි කිරීමට හේතු විය හැක. සේවකයා පසුව ඔහුගේ රාජකාරි ඉටු කළත්, සේවකයා තම වගකීම් ඉටු නොකරන කාල සීමාව සඳහා සේවායෝජකයාට වැටුප් ගෙවීමට සිදු නොවේ (කලාව 7: 629-3 BW). සේවකයා රැකියාවට නුසුදුසු (හෝ නොමැති) නම් වැටුප් සඳහා අයිතියක් ද නැත. කෙසේ වෙතත්, සේවකයා අධීක්ෂණ අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ (සමාගමේ වෛද්‍යවරයාගේ ශල්‍යකර්මයේදී පෙනී නොසිටීම, නියමිත වේලාවට නොපැමිණීම හෝ සමාගමේ වෛද්‍යවරයාට තොරතුරු සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම) යැයි සිතමු. එවැනි අවස්ථාවක, සේවායෝජකයාට වැටුප් ගෙවීම අත්හිටුවිය හැකිය. එම අවස්ථාවෙහිදී, සේවකයා අධීක්ෂණ අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වුවහොත් ඔහුගේ සම්පූර්ණ වැටුප තවමත් ගෙවනු ලැබේ. වැටුප් කැටි කිරීමත් සමඟ සේවකයාගේ ගෙවීමට ඇති අයිතිය අහිමි වේ. සේවකයාට නැවත වැටුප් ලැබෙන්නේ ඔහු වගකීම්වලට අනුකූල වන මොහොතේ පමණි. වැටුප් අත්හිටුවීමක් සහිතව, සේවකයාට වැටුප් සඳහා හිමිකම් ඇත. ඔහු නැවත සිය වගකීම් ඉටු කරන තෙක් එහි ගෙවීම පමණක් තාවකාලිකව නතර වේ. ප්රායෝගිකව, වැටුප් අත්හිටුවීම වඩාත් බහුලව භාවිතා වන පීඩනයයි.

මතයේ වෙනස 

සේවකයා අසනීප නොවන බව (තවත්) සමාගමේ වෛද්‍යවරයා තක්සේරු කරන්නේ නම් සේවායෝජකයා එකඟ නොවිය හැකිය. සේවකයා එකඟ නොවන්නේ නම්, ස්වාධීන ආයතනයකින් විශේෂඥ මතයක් ඉල්ලා සිටිය හැක.

ගැටුමකින් පසු සේවකයෙකු අසනීප වූ අයව කැඳවයි.

වැඩ නැවත ආරම්භ කළ හැකි විට (අර්ධ වශයෙන්) සේවායෝජකයා සේවකයාගෙන් වෙනස් වන අවස්ථා තිබිය හැකිය. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, නොපැමිණීම ගැටුම් ඇති විය හැක. ඊට පටහැනිව, රැකියා ස්ථානයේ ගැටුමක් ද අසනීප කැඳවීමට හේතුව විය හැකිය. සේවා ස්ථානය තුළ ගැටුමක් හෝ එකඟ නොවීමකින් පසු සේවකයා අසනීප බව වාර්තා කරයිද? එසේ නම්, සේවකයා රැකියාවට නුසුදුසු දැයි තක්සේරු කිරීමට සමාගමේ වෛද්‍යවරයාගෙන් විමසන්න. තත්වය සහ සෞඛ්‍ය පැමිණිලි අනුව සමාගම් වෛද්‍යවරයකු විවේක කාලයක් යෝජනා කළ හැකිය. මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ගැටුම විසඳීමට මැදිහත් වීම හරහා උත්සාහ කළ හැකිය. සේවායෝජකයා සහ සේවකයා එකඟ නොවන්නේ නම්, සේවකයා සමඟ කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීමට ආශාවක් තිබේද? පසුව අවසන් කිරීමේ ගිවිසුමක් සම්බන්ධයෙන් සංවාදයක් සාමාන්යයෙන් පහත දැක්වේ. මේක සාර්ථක නැද්ද? එවිට සේවායෝජකයා සේවකයා සමඟ කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීමට උප දිස්ත්රික් උසාවියෙන් ඉල්ලා සිටියි. මෙහිදී, සේවකයා මත නිවැරදි නොපැමිණීමේ ගොනුවක් ගොඩ නැගීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

උප දිස්ත්‍රික් උසාවිය හරහා අවසන් කිරීමේ ගිවිසුමක් සහ අවසන් කිරීම යන දෙකෙහිම සේවකයාට සංක්‍රාන්ති දීමනාවක් (ඉවත් කිරීම මත වන්දි) හිමි වේ.

තාවකාලික ගිවිසුමක් මත අසනීප නිවාඩු

රැකියා කොන්ත්රාත්තුව කල් ඉකුත් වූ විට සේවකයා තවමත් අසනීපද? එවිට සේවායෝජකයා තවදුරටත් ඔවුන්ට වැටුප් ගෙවීමට සිදු නොවේ. එවිට සේවකයා අසතුටින් පිටව යයි. සේවායෝජකයා තම අවසන් වැඩ කරන දිනයේ සේවකයාගේ අසනීපය UWV වෙත වාර්තා කළ යුතුය. එවිට සේවකයාට UWV වෙතින් අසනීප ප්‍රතිලාභයක් ලැබේ.

නොපැමිණීම පිළිබඳ උපදෙස්

අසනීප නිසා වැඩ කිරීමට නොහැකි වීම බොහෝ විට කරදර ඇති කරයි. එසේ නම් අවදියෙන් සිටීම වැදගත්ය. අදාළ වන අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් මොනවාද, තවමත් කළ හැකි සහ තවදුරටත් කළ නොහැකි දේ මොනවාද? ඔබට අසනීප නිවාඩු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති අතර උපදෙස් අවශ්‍යද? එහෙනම් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. අපගේ රැකියා නීති yers යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

Law & More