ඊමේල් ලිපින සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විෂය පථය

ඊමේල් ලිපින සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විෂය පථය

සාමාන්ය දත්ත ආරක්ෂණ නියමයන්

25 මතth මැයි මාසයේදී සාමාන්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි (GDPR) බලාත්මක වනු ඇත. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වාරිකයත් සමඟ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. දත්ත සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් සමාගම්වලට වඩා දැඩි හා දැඩි නීති රීති සැලකිල්ලට ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වාරිකයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස විවිධ ප්‍රශ්න පැන නගී. සමාගම් සඳහා, කුමන දත්ත පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේ ද යන්න සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විෂය පථයට යටින් වැටේ. ඊමේල් ලිපින වල තත්වය මෙයයි: විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේද? ඊමේල් ලිපින භාවිතා කරන සමාගම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට යටත්ද? මෙම ප්‍රශ්න වලට මෙම ලිපියෙන් පිළිතුරු සපයනු ඇත.

පෞද්ගලික දත්ත

ඊමේල් ලිපිනයක් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේද නැද්ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පුද්ගලික දත්ත යන පදය නිර්වචනය කළ යුතුය. මෙම පදය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විස්තර කර ඇත. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 4 වන වගන්තිය මත පදනම්ව, පුද්ගලික දත්ත යනු හඳුනාගත් හෝ හඳුනාගත හැකි ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක්. හඳුනාගත හැකි ස්වාභාවික පුද්ගලයෙක් යනු නමක්, හඳුනාගැනීමේ අංකයක්, ස්ථාන දත්ත හෝ මාර්ගගත හඳුනාගැනීමක් වැනි හඳුනාගැනීමක් සඳහා විශේෂයෙන්, සෘජුව හෝ වක්‍රව හඳුනාගත හැකි පුද්ගලයෙකි. පුද්ගලික දත්ත යනු ස්වාභාවික පුද්ගලයන්ට ය. එබැවින්, මියගිය පුද්ගලයින් හෝ නීතිමය ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ.

විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය

දැන් පුද්ගලික දත්තවල නිර්වචනය තීරණය කර ඇති අතර, ඊමේල් ලිපිනයක් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේ නම් එය තක්සේරු කළ යුතුය. ලන්දේසි නඩු නීතියෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ඊමේල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත විය හැකි නමුත් මෙය සැමවිටම එසේ නොවන බවයි. එය රඳා පවතින්නේ ඊමේල් ලිපිනය මත පදනම්ව ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු හඳුනාගෙන තිබේද නැද්ද යන්න මතය. [1] ඊමේල් ලිපිනය පුද්ගලික දත්ත ලෙස දැකිය හැකිද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් ව්‍යුහගත කර ඇති ආකාරය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ස්වාභාවික පුද්ගලයන් බොහෝ දෙනෙක් ඔවුන්ගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය පෞද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකිය යුතු ආකාරයට සකස් කරති. ඊමේල් ලිපිනයක් පහත පරිදි ව්‍යුහගත කර ඇති අවස්ථාව මෙයයි: firstname.lastname@gmail.com. මෙම ඊමේල් ලිපිනය ලිපිනය භාවිතා කරන ස්වාභාවික පුද්ගලයාගේ පළමු සහ අවසාන නම හෙළි කරයි. එමනිසා, මෙම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය මත පදනම්ව මෙම පුද්ගලයා හඳුනාගත හැකිය. ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්හි පුද්ගලික දත්ත ද අඩංගු විය හැකිය. පහත දැක්වෙන ආකාරයට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් ව්‍යුහගත කර ඇති අවස්ථාව මෙයයි: initials.lastname@nameofcompany.com. මෙම ඊමේල් ලිපිනයෙන් ඊමේල් ලිපිනය භාවිතා කරන පුද්ගලයාගේ මුලකුරු මොනවාද, ඔහුගේ අවසාන නම කුමක්ද සහ මෙම පුද්ගලයා වැඩ කරන්නේ කොතැනද යන්න ලබා ගත හැකිය. එමනිසා, මෙම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය භාවිතා කරන පුද්ගලයා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය මත පදනම්ව හඳුනාගත හැකිය.

ස්වාභාවික පුද්ගලයකු හඳුනාගත නොහැකි වූ විට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ. උදාහරණයක් ලෙස පහත දැක්වෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය භාවිතා කරන විට මෙය සිදු වේ: puppy12@hotmail.com. මෙම ඊමේල් ලිපිනයේ ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු හඳුනාගත හැකි කිසිදු දත්තයක් නොමැත. Info@nameofcompany.com වැනි සමාගම් විසින් භාවිතා කරන සාමාන්‍ය විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින ද පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ. මෙම ඊමේල් ලිපිනයේ ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු හඳුනාගත හැකි පුද්ගලික තොරතුරු නොමැත. එපමණක් නොව, ඊමේල් ලිපිනය භාවිතා කරන්නේ ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු විසින් නොව නීතිමය ආයතනයක් විසිනි. එබැවින් එය පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ. ලන්දේසි නඩු නීතියෙන් ඊමේල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත විය හැකි බව නිගමනය කළ හැකි නමුත් මෙය සැමවිටම එසේ නොවේ; එය ඊමේල් ලිපිනයේ ව්‍යුහය මත රඳා පවතී.

ස්වාභාවික පුද්ගලයින් ඔවුන් භාවිතා කරන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයෙන් හඳුනා ගැනීමට විශාල අවස්ථාවක් තිබේ, එමඟින් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් පුද්ගලික දත්ත බවට පත් කරයි. ඊමේල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත ලෙස වර්ග කිරීම සඳහා, සමාගම ඇත්ත වශයෙන්ම පරිශීලකයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඊමේල් ලිපින භාවිතා කරන්නේද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. ස්වාභාවික පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින් සමාගමක් ඊමේල් ලිපින භාවිතා නොකළද, ස්වාභාවික පුද්ගලයින් හඳුනාගත හැකි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් තවමත් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකේ. දත්ත පුද්ගලික දත්ත ලෙස පත් කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකු සහ දත්ත අතර ඇති සෑම තාක්ෂණික හෝ අහඹු සම්බන්ධතාවයක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. එහෙත්, පරිශීලකයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඊමේල් ලිපින භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස වංචා සිද්ධීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා, ඊමේල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකේ. මෙහි දී, සමාගම මේ සඳහා ඊමේල් ලිපින භාවිතා කිරීමට අදහස් කළේ ද නැද්ද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගන්නා අරමුණක් සඳහා දත්ත භාවිතා කළ හැකි බවට නීතිය පවතින විට පුද්ගලික දත්ත ගැන කථා කරයි. [2]

විශේෂ පුද්ගලික දත්ත

ඊමේල් ලිපින බොහෝ විට පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකනු ලැබුවද ඒවා විශේෂ පුද්ගලික දත්ත නොවේ. විශේෂ පුද්ගලික දත්ත යනු වාර්ගික හෝ ජනවාර්ගික සම්භවය, දේශපාලන මත, ආගමික හෝ දාර්ශනික විශ්වාසයන් හෝ වෙළඳ සාමාජිකත්වය සහ ජාන හෝ ජෛවමිතික දත්ත හෙළි කරන පුද්ගලික දත්ත ය. මෙය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 9 වන වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. එසේම, ඊමේල් ලිපිනයක නිවසේ ලිපිනයකට වඩා අඩු මහජන තොරතුරු අඩංගු වේ. යමෙකුගේ නිවසේ ලිපිනයට වඩා කෙනෙකුගේ ඊමේල් ලිපිනය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම වඩා දුෂ්කර වන අතර එය ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කර තිබේද නැද්ද යන්න විශාල වශයෙන් රඳා පවතී. තවද, සඟවා තිබිය යුතු ඊමේල් ලිපිනයක් සොයා ගැනීම, සැඟවී තිබිය යුතු නිවාස ලිපිනයක් සොයා ගැනීමට වඩා බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි. නිවසේ ලිපිනයකට වඩා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් වෙනස් කිරීම පහසු වන අතර ඊමේල් ලිපිනයක් සොයා ගැනීම ඩිජිටල් සම්බන්ධතාවයට හේතු විය හැකි අතර නිවසේ ලිපිනයක් සොයා ගැනීම පුද්ගලික සම්බන්ධතා වලට තුඩු දිය හැකිය. [3]

පුද්ගලික දත්ත සැකසීම

ඊමේල් ලිපින බොහෝ විට පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන බව අපි තහවුරු කර ඇත්තෙමු. කෙසේ වෙතත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අදාළ වන්නේ පුද්ගලික දත්ත සැකසෙන සමාගම්වලට පමණි. පුද්ගලික දත්ත සම්බන්ධයෙන් සෑම ක්‍රියාවක්ම පුද්ගලික දත්ත සැකසීම පවතී. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ මෙය තවදුරටත් අර්ථ දක්වා ඇත. 4 වන උප 2 දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුව, පුද්ගලික දත්ත සැකසීම යනු ස්වයංක්‍රීය මාර්ගයෙන් හෝ වේවා පුද්ගලික දත්ත මත සිදුකරන ඕනෑම මෙහෙයුමක්. උදාහරණ නම් පුද්ගලික දත්ත එක්රැස් කිරීම, පටිගත කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ව්‍යුහගත කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ භාවිතය. සමාගම් ඊමේල් ලිපින සම්බන්ධයෙන් ඉහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන විට, ඔවුන් පුද්ගලික දත්ත සැකසෙමින් පවතී. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒවා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට යටත් වේ.

නිගමනය

සෑම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක්ම පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ. කෙසේ වෙතත්, ඊමේල් ලිපින ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ හඳුනාගත හැකි තොරතුරු සපයන විට පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකේ. ඊමේල් ලිපිනයන් භාවිතා කරන ස්වාභාවික පුද්ගලයා හඳුනාගත හැකි වන පරිදි බොහෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින ව්‍යුහගත කර ඇත. ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුගේ නම හෝ සේවා ස්ථානය ඊමේල් ලිපිනයේ අඩංගු වන විට මෙය සිදු වේ. එබැවින් බොහෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකනු ලැබේ. පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකෙන ඊමේල් ලිපින සහ නැති ඊමේල් ලිපින අතර වෙනසක් කිරීම සමාගම්වලට අපහසුය, මන්ද මෙය මුළුමනින්ම රඳා පවතින්නේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයේ ව්‍යුහය මත ය. එබැවින්, පුද්ගලික දත්ත සැකසෙන සමාගම්, පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් හමුවනු ඇතැයි පැවසීම ආරක්ෂිත ය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෙම සමාගම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට යටත් වන අතර දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුකූල වන රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

[1] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514.

[2] කමර්ස්ටුකන් II 1979/80, 25 892, 3 (එම්වීටී).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514.

Law & More