ඊමේල් ලිපින සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විෂය පථය. සාමාන්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ නියාමනය

25 මතth මැයි මාසයේදී සාමාන්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි (GDPR) බලාත්මක වනු ඇත. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වාරිකයත් සමඟ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. දත්ත සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් සමාගම්වලට වඩා දැඩි හා දැඩි නීති රීති සැලකිල්ලට ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය වාරිකයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස විවිධ ප්‍රශ්න පැන නගී. සමාගම් සඳහා, කුමන දත්ත පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේ ද යන්න සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විෂය පථයට යටින් වැටේ. ඊමේල් ලිපින වල තත්වය මෙයයි: විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේද? ඊමේල් ලිපින භාවිතා කරන සමාගම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට යටත්ද? මෙම ප්‍රශ්න වලට මෙම ලිපියෙන් පිළිතුරු සපයනු ඇත.

පෞද්ගලික දත්ත

ඊමේල් ලිපිනයක් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන්නේද නැද්ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පුද්ගලික දත්ත යන පදය නිර්වචනය කළ යුතුය. මෙම පදය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විස්තර කර ඇත. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 4 වන වගන්තිය මත පදනම්ව, පුද්ගලික දත්ත යනු හඳුනාගත් හෝ හඳුනාගත හැකි ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක්. හඳුනාගත හැකි ස්වාභාවික පුද්ගලයෙක් යනු නමක්, හඳුනාගැනීමේ අංකයක්, ස්ථාන දත්ත හෝ මාර්ගගත හඳුනාගැනීමක් වැනි හඳුනාගැනීමක් සඳහා විශේෂයෙන්, සෘජුව හෝ වක්‍රව හඳුනාගත හැකි පුද්ගලයෙකි. පුද්ගලික දත්ත යනු ස්වාභාවික පුද්ගලයන්ට ය. එබැවින්, මියගිය පුද්ගලයින් හෝ නීතිමය ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ.

ඊමේල් ලිපින සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ විෂය පථය

විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය

Now that the definition of personal data is determined, it needs to be assed if an email address is considered to be personal data. Dutch case law indicates that email addresses could possibly be personal data, but that this is not always the case. It depends whether or not a natural person is identified or identifiable based on the email address.[1] The way persons have structured their email addresses has to be taken into account in order to determine whether the email address can be seen as personal data or not. A lot of natural persons structure their email address in such a way that the address has to be considered personal data. This is for example the case when an email address is structured in the following way: firstname.lastname@gmail.com. This email address exposes the first and last name of the natural person that uses the address. Therefore, this person can be identified based on this email address. Email addresses that are used for business activities could also contain personal data. This is the case when an e-mail address is structured in the following way: initials.lastname@nameofcompany.com. From this email address can be derived what the initials of the person using the email address are, what his last name is and where this person works. Therefore, the person using this email address is identifiable based on the email address.

An email address is not considered to be personal data when no natural person can be identified from it. This is the case when for example the following email address is used: puppy12@hotmail.com. This email address does not contain any data from which a natural person can be identified. General email addresses that are used by companies, like info@nameofcompany.com, are also not considered to be personal data. This email address does not contain any personal information from which a natural person can be identified. Moreover, the email address is not used by a natural person, but by a legal entity. Therefore, it is not considered to be personal data. From Dutch case law can be concluded that email addresses can be personal data, but this is not always the case; it depends of the structure of the email address.

ස්වාභාවික පුද්ගලයින් ඔවුන් භාවිතා කරන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයෙන් හඳුනා ගැනීමට විශාල අවස්ථාවක් තිබේ, එමඟින් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් පුද්ගලික දත්ත බවට පත් කරයි. ඊමේල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත ලෙස වර්ග කිරීම සඳහා, සමාගම ඇත්ත වශයෙන්ම පරිශීලකයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඊමේල් ලිපින භාවිතා කරන්නේද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. ස්වාභාවික පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින් සමාගමක් ඊමේල් ලිපින භාවිතා නොකළද, ස්වාභාවික පුද්ගලයින් හඳුනාගත හැකි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් තවමත් පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකේ. දත්ත පුද්ගලික දත්ත ලෙස පත් කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකු සහ දත්ත අතර ඇති සෑම තාක්ෂණික හෝ අහඹු සම්බන්ධතාවයක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. එහෙත්, පරිශීලකයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඊමේල් ලිපින භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස වංචා සිද්ධීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා, ඊමේල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකේ. මෙහි දී, සමාගම මේ සඳහා ඊමේල් ලිපින භාවිතා කිරීමට අදහස් කළේ ද නැද්ද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගන්නා අරමුණක් සඳහා දත්ත භාවිතා කළ හැකි බවට නීතිය පවතින විට පුද්ගලික දත්ත ගැන කථා කරයි. [2]

විශේෂ පුද්ගලික දත්ත

ඊමේල් ලිපින බොහෝ විට පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකනු ලැබුවද ඒවා විශේෂ පුද්ගලික දත්ත නොවේ. විශේෂ පුද්ගලික දත්ත යනු වාර්ගික හෝ ජනවාර්ගික සම්භවය, දේශපාලන මත, ආගමික හෝ දාර්ශනික විශ්වාසයන් හෝ වෙළඳ සාමාජිකත්වය සහ ජාන හෝ ජෛවමිතික දත්ත හෙළි කරන පුද්ගලික දත්ත ය. මෙය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 9 වන වගන්තියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි. එසේම, ඊමේල් ලිපිනයක නිවසේ ලිපිනයකට වඩා අඩු මහජන තොරතුරු අඩංගු වේ. යමෙකුගේ නිවසේ ලිපිනයට වඩා කෙනෙකුගේ ඊමේල් ලිපිනය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම වඩා දුෂ්කර වන අතර එය ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කර තිබේද නැද්ද යන්න විශාල වශයෙන් රඳා පවතී. තවද, සඟවා තිබිය යුතු ඊමේල් ලිපිනයක් සොයා ගැනීම, සැඟවී තිබිය යුතු නිවාස ලිපිනයක් සොයා ගැනීමට වඩා බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි. නිවසේ ලිපිනයකට වඩා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් වෙනස් කිරීම පහසු වන අතර ඊමේල් ලිපිනයක් සොයා ගැනීම ඩිජිටල් සම්බන්ධතාවයට හේතු විය හැකි අතර නිවසේ ලිපිනයක් සොයා ගැනීම පුද්ගලික සම්බන්ධතා වලට තුඩු දිය හැකිය. [3]

පුද්ගලික දත්ත සැකසීම

ඊමේල් ලිපින බොහෝ විට පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකන බව අපි තහවුරු කර ඇත්තෙමු. කෙසේ වෙතත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අදාළ වන්නේ පුද්ගලික දත්ත සැකසෙන සමාගම්වලට පමණි. පුද්ගලික දත්ත සම්බන්ධයෙන් සෑම ක්‍රියාවක්ම පුද්ගලික දත්ත සැකසීම පවතී. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ මෙය තවදුරටත් අර්ථ දක්වා ඇත. 4 වන උප 2 දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුව, පුද්ගලික දත්ත සැකසීම යනු ස්වයංක්‍රීය මාර්ගයෙන් හෝ වේවා පුද්ගලික දත්ත මත සිදුකරන ඕනෑම මෙහෙයුමක්. උදාහරණ නම් පුද්ගලික දත්ත එක්රැස් කිරීම, පටිගත කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ව්‍යුහගත කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ භාවිතය. සමාගම් ඊමේල් ලිපින සම්බන්ධයෙන් ඉහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන විට, ඔවුන් පුද්ගලික දත්ත සැකසෙමින් පවතී. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒවා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට යටත් වේ.

නිගමනය

සෑම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක්ම පුද්ගලික දත්ත ලෙස නොසැලකේ. කෙසේ වෙතත්, ඊමේල් ලිපින ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ හඳුනාගත හැකි තොරතුරු සපයන විට පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකේ. ඊමේල් ලිපිනයන් භාවිතා කරන ස්වාභාවික පුද්ගලයා හඳුනාගත හැකි වන පරිදි බොහෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින ව්‍යුහගත කර ඇත. ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකුගේ නම හෝ සේවා ස්ථානය ඊමේල් ලිපිනයේ අඩංගු වන විට මෙය සිදු වේ. එබැවින් බොහෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින පුද්ගලික දත්ත ලෙස සලකනු ලැබේ. පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකෙන ඊමේල් ලිපින සහ නැති ඊමේල් ලිපින අතර වෙනසක් කිරීම සමාගම්වලට අපහසුය, මන්ද මෙය මුළුමනින්ම රඳා පවතින්නේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයේ ව්‍යුහය මත ය. එබැවින්, පුද්ගලික දත්ත සැකසෙන සමාගම්, පුද්ගලික දත්ත ලෙස සැලකෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් හමුවනු ඇතැයි පැවසීම ආරක්ෂිත ය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෙම සමාගම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට යටත් වන අතර දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුකූල වන රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

[1] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514.

[2] කමර්ස්ටුකන් II 1979/80, 25 892, 3 (එම්වීටී).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2002: AE5514.

බෙදාගන්න