මීට පෙර, අපි ඩිජිටල් කිරීමේ හැකියාව ගැන ලිව්වා…

KEI වැඩසටහන

මීට පෙර අපි ඩිජිටල් නඩු පැවරීමේ හැකියාව ගැන ලිව්වෙමු. KEI වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය (නෙදර්ලන්තයේ ඉහළම අධිකරණය) මාර්තු 1 වන දින නිල වශයෙන් මෙම ඩිජිටල් නඩු විභාගය ආරම්භ කළේය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සිවිල් ක්‍රියා නඩු අධිකරණයට ඩිජිටල් ලෙස ඉදිරිපත් කර විභාග කළ හැකි බවයි. අනෙකුත් ලන්දේසි අධිකරණ පසුව අනුගමනය කරනු ඇත. KEI වැඩසටහන සමඟ, යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රමය සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි සහ තේරුම් ගත හැකි විය යුතුය. මෙය ඔබට අර්ථවත් විය හැකි දේ ගැන කුතුහලයෙන් සිටිනවාද? අපගේ නීති orney යෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීමට පසුබට නොවන්න!

බෙදාගන්න
Law & More B.V.