ඔබ ලන්දේසි ජාතිකයෙක් වන අතර ඔබ විදේශයක විවාහ වීමට කැමතිද?

ලන්දේසි ජාතිකයෙක්

බොහෝ ලන්දේසි ජාතිකයන් ඒ ගැන සිහින දකිනු ඇත: විදේශයක සුන්දර ස්ථානයක විවාහ වීම, සමහර විට ග්‍රීසියේ හෝ ස්පා .් in යේ ඔබේ ආදරණීය, වාර්ෂික නිවාඩු ගමනාන්තයේදී පවා. කෙසේ වෙතත්, ඔබ - ලන්දේසි ජාතිකයෙකු ලෙස - විදේශයක විවාහ වීමට කැමති විට, ඔබ විධිමත් හා අවශ්‍යතා රාශියක් සපුරාලිය යුතු අතර ප්‍රශ්න රාශියක් ගැන සිතා බැලිය යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ කැමති රටක විවාහ වීමට පවා ඔබට අවසර තිබේද? විවාහ වීමට ඔබට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද? නීතිගත කිරීම සහ පරිවර්තනය කිරීම ගැන අමතක නොකරන්න. ඔබ විවාහ සහතිකය ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ හෝ ජර්මානු භාෂාවෙන් නොමැති විට ඔබට නිල පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය වේ.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.