වෙළඳ රහස් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ලන්දේසි නීතිය

සේවකයින් සේවයේ යොදවා ඇති ව්‍යවසායකයින් බොහෝ විට මෙම සේවකයින් සමඟ රහස්‍ය තොරතුරු බෙදා ගනී. මෙය වට්ටෝරුවක් හෝ ඇල්ගොරිතමයක් වැනි තාක්ෂණික තොරතුරු හෝ පාරිභෝගික පදනම, අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග හෝ ව්‍යාපාර සැලසුම් වැනි තාක්‍ෂණික නොවන තොරතුරු ගැන සැලකිලිමත් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබේ සේවකයා තරඟකරුගේ සමාගමේ වැඩ කිරීමට පටන් ගත් විට මෙම තොරතුරු වලට කුමක් සිදුවේද? ඔබට මෙම තොරතුරු ආරක්ෂා කළ හැකිද? බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, සේවකයා සමඟ අනාවරණය නොකිරීමේ ගිවිසුමක් අවසන් වේ. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම ගිවිසුම මඟින් ඔබගේ රහස්‍ය තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත් නොවන බව සහතික කරයි. කෙසේ වෙතත් තෙවන පාර්ශවයන් ඔබේ වෙළඳ රහස් කෙසේ හෝ අල්ලා ගන්නේ නම් කුමක් සිදුවේද? මෙම තොරතුරු අනවසරයෙන් බෙදා හැරීම හෝ භාවිතය වැළැක්වීමට හැකියාවන් තිබේද?

වෙළඳ රහස්

වෙළඳ රහස් උල්ලං are නය වන විට (හෝ අවදානමට ලක්ව ඇති) පියවර ගැනීම 23 ඔක්තෝබර් 2018 සිට පහසු වී ඇත. එයට හේතුව මෙම දිනය වන විට වෙළඳ රහස් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ලන්දේසි නීතිය බලාත්මක වීමයි. මෙම නීතිය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, ලන්දේසි නීතියට වෙළඳ රහස් ආරක්ෂා කිරීම සහ මෙම රහස් උල්ලං against නය කිරීමට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමේ මාධ්‍යයන් ඇතුළත් නොවීය. වෙළඳ රහස් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ලන්දේසි නීතියට අනුව, හෙළිදරව් නොකිරීමේ ගිවිසුමක පදනම මත රහස්‍යභාවය පවත්වා ගැනීමට බැඳී සිටින පාර්ශවයට එරෙහිව පමණක් නොව, රහස්‍ය තොරතුරු ලබාගෙන ඇති සහ කිරීමට කැමති තෙවන පාර්ශවයන්ට එරෙහිව ද ව්‍යවසායකයින්ට ක්‍රියා කළ හැකිය. මෙම තොරතුරු භාවිතා කිරීම. දඩයක ද penalty ුවම යටතේ රහස්‍ය තොරතුරු භාවිතා කිරීම හෝ අනාවරණය කිරීම විනිසුරුවරයාට තහනම් කළ හැකිය. එසේම, වෙළඳ රහස් භාවිතා කරමින් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන විකිණීමට නොහැකි බව සහතික කිරීමට පියවර ගත හැකිය. එබැවින් වෙළඳ රහස් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ලන්දේසි නීතිය ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ රහස්‍ය තොරතුරු සැබවින්ම රහසිගතව තබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අමතර සහතිකයක් ලබා දෙයි.

Law & More