ලන්දේසි සංක්‍රමණ නීතිය

ලන්දේසි සංක්‍රමණ නීතිය

පදිංචි බලපත්ර සහ ස්වභාවිකකරණය

හැදින්වීම

විදේශිකයන් නෙදර්ලන්තයට පැමිණෙන්නේ නිශ්චිත අරමුණක් ඇතුවයි. ඔවුන් තම පවුලේ අය සමඟ ජීවත් වීමට කැමති හෝ උදාහරණයක් ලෙස මෙහි පැමිණ රැකියාවට හෝ ඉගෙනීමට පැමිණේ. ඔවුන් රැඳී සිටීමට හේතුව රැඳී සිටීමේ අරමුණ ලෙස හැඳින්වේ. ආගමන හා ස්වාභාවිකකරණ සේවයට (මෙතැන් සිට IND ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ) තාවකාලික හෝ තාවකාලික නොවන රැඳී සිටීම සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා දිය හැකිය. නෙදර්ලන්තයේ වසර 5 ක අඛණ්ඩ පදිංචියකින් පසු, අවිනිශ්චිත කාලයක් සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ස්වාභාවිකකරණය තුළින් විදේශිකයෙකුට ලන්දේසි පුරවැසියෙකු විය හැකිය. පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් හෝ ස්වාභාවිකකරණය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට නම් විදේශිකයා විසින් විවිධ කොන්දේසි කිහිපයක් සපුරාලිය යුතුය. ස්වාභාවිකකරණය තුළින් ලන්දේසි පුරවැසියෙකු වීමට නම් විවිධ වර්ගයේ නේවාසික බලපත්‍ර, පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි සහ සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි පිළිබඳ මූලික තොරතුරු මෙම ලිපියෙන් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

තාවකාලික අරමුණක් සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය

තාවකාලික අරමුණක් සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් සමඟ ඔබට නෙදර්ලන්තයේ සීමිත කාලයක් ජීවත් විය හැකිය. තාවකාලික අරමුණක් සඳහා සමහර පදිංචිය සඳහා බලපත්‍ර දීර්. කළ නොහැක. එවැනි අවස්ථාවක ඔබට ස්ථිර පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් සහ ලන්දේසි ජාතිකත්වය සඳහා ඉල්ලුම් කළ නොහැක.

රැඳී සිටීමේ පහත අරමුණු තාවකාලික ය:

 • Au යුගලය
 • දේශසීමා සේවා සපයන්නා
 • හුවමාරුව
 • ආයතනික මාරුවීම් (නියෝග 2014/66 / EC)
 • වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර
 • ඉහළ උගත් පුද්ගලයින් සඳහා දිශානති වර්ෂය
 • සෘතුමය වැඩ
 • පවුලේ සාමාජිකයෙකු සමඟ රැඳී සිටින්න, ඔබ නැවතී සිටින පවුලේ සාමාජිකයා මෙහි රැඳී සිටින්නේ තාවකාලික අරමුණක් සඳහා නම් හෝ පවුලේ සාමාජිකයාට තාවකාලික සරණාගත පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් තිබේ නම්
 • අධ්යයනය
 • තාවකාලික සරණාගත පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය
 • තාවකාලික මානුෂීය අරමුණු
 • අධ්‍යයන හෝ රැකියා අරමුණු සඳහා පුහුණුවන්නන්

තාවකාලික නොවන කාර්යයක් සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය

තාවකාලික නොවන අරමුණක් සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් සමඟ ඔබට නෙදර්ලන්තයේ අසීමිත කාලයක් ජීවත් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ සෑම විටම ඔබේ පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය සඳහා කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය.

රැඳී සිටීමේ පහත අරමුණු තාවකාලික නොවේ:

 • දරුකමට හදාගත් දරුවා, ඔබ නවාතැන් ගෙන සිටින පවුලේ සාමාජිකයා ලන්දේසි, යුරෝපා සංගම් / ඊඊඒ හෝ ස්විට්සර්ලන්ත පුරවැසියෙක් නම්. නැතහොත්, මෙම පවුලේ සාමාජිකයාට තාවකාලික නොවන නවාතැන් සඳහා අවසර පත්‍රයක් තිබේ නම්
 • EC දිගුකාලීන පදිංචිකරුවෙකි
 • විදේශ ආයෝජකයා (ධනවත් විදේශීය ජාතික)
 • ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙක්
 • යුරෝපීය නිල් කාඩ්පතක හිමිකරු
 • තාවකාලික නොවන මානුෂීය අරමුණු
 • වරප්‍රසාද නොලත් හමුදා නිලධාරීන් හෝ වරප්‍රසාද නොලත් සිවිල් සේවකයින් ලෙස ගෙවන රැකියාව
 • වැටුප් සහිත රැකියාව
 • ස්ථිර රැඳී සිටීම
 • විධානය 2005/71 / EG මත පදනම් වූ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ
 • ඔබ නවාතැන් ගෙන සිටින පවුලේ සාමාජිකයා ලන්දේසි, යුරෝපා සංගම් / ඊඊඒ හෝ ස්විට්සර්ලන්ත පුරවැසියෙකු නම් පවුලේ සාමාජිකයෙකු සමඟ රැඳී සිටින්න. නැතහොත්, මෙම පවුලේ සාමාජිකයාට තාවකාලික නොවන නවාතැන් සඳහා අවසර පත්‍රයක් තිබේ නම්
 • ස්වයං රැකියා පදනමක් මත වැඩ කරන්න

අවිනිශ්චිත කාලයක් සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය (ස්ථිර)

නෙදර්ලන්තයේ වසර 5 ක අඛණ්ඩ පදිංචියකින් පසු, අවිනිශ්චිත කාලයක් සඳහා (ස්ථිර) පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. අයදුම්කරුවෙකු සියළුම යුරෝපා සංගම් අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නම්, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පදිංචිය සඳහා “ඊ.ජී. යුරෝපා සංගම් අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන්නේ නම්, අවිනිශ්චිත කාල පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා ජාතික පදනමට අනුකූලව අයදුම්කරුවෙකු පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. ජාතික අවශ්‍යතා යටතේ අයදුම්කරු තවමත් සුදුසුකම් නොලබන්නේ නම්, වර්තමාන ලන්දේසි වැඩ බලපත්‍රයක් දීර් can කළ හැකිද යන්න තක්සේරු කෙරේ.

ස්ථිර පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, අයදුම්කරුවෙකු පහත සඳහන් පොදු කොන්දේසි වලට අනුකූල විය යුතුය:

 • වලංගු ගමන් බලපත්රයක්
 • සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක්
 • අපරාධ වාර්තා නොමැති වීම
 • ලන්දේසි ස්ථිර අරමුණු සඳහා පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය සමඟ අවම වශයෙන් අවුරුදු 5 ක් නෙදර්ලන්තයේ රැඳී සිටීම. ලන්දේසි ස්ථිර අරමුණු සඳහා වන නිවාස බලපත්‍රවලට වැඩ සඳහා පදිංචිය සඳහා බලපත්‍ර, පවුල් ගොඩනැගීම සහ පවුල් නැවත එක්සත් කිරීම ඇතුළත් වේ. අධ්‍යයන හෝ සරණාගත පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍ර තාවකාලික අරමුණු සඳහා පදිංචි බලපත්‍ර ලෙස සැලකේ. ඔබ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර වසර 5 ක් IND දෙස බලයි. ස්ථිර පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ වයස අවුරුදු 8 ක් වූ මොහොතේ සිට වසර දක්වා පමණි
 • නෙදර්ලන්තයේ වසර 5 ක රැඳී සිටීම අඛණ්ඩව තිබිය යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එම වසර 5 තුළ ඔබ අඛණ්ඩව මාස 6 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් නෙදර්ලන්තයෙන් පිටත හෝ වසර 3 ක් අඛණ්ඩව මාස 4 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් රැඳී නොසිටි බවයි.
 • අයදුම්කරුගේ ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය මාධ්‍යයන්: ඒවා වසර 5 ක් සඳහා IND විසින් තක්සේරු කරනු ලැබේ. නෙදර්ලන්තයේ වසර 10 ක් අඛණ්ඩව ජීවත්වීමෙන් පසුව, මූල්‍යමය මාර්ග පරීක්ෂා කිරීම IND විසින් නතර කරනු ඇත
 • ඔබ පදිංචි ස්ථානයේ (මහ නගර සභාව) නාගරික පුද්ගලික වාර්තා දත්ත ගබඩාවේ ලියාපදිංචි වී ඇත. ඔබට මෙය පෙන්විය යුතු නැත. ඔබ මෙම කොන්දේසිය සපුරාලන්නේ නම් IND පරීක්ෂා කරයි
 • එපමණක් නොව, විදේශිකයෙකුට සිවිල් ඒකාබද්ධතා විභාගය සාර්ථකව සමත් විය යුතුය. මෙම විභාගය ලන්දේසි භාෂා කුසලතා තක්සේරු කිරීම සහ ලන්දේසි සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැනුම අරමුණු කර ගෙන ඇත. සමහර විදේශිකයන් මෙම විභාගයෙන් නිදහස් කර ඇත (නිදසුනක් වශයෙන්, යුරෝපා සංගම් ජාතිකයන්).

තත්වය මත පදනම්ව ඇතැම් විශේෂ කොන්දේසි ඇත, ඒවා සාමාන්‍ය තත්වයන්ට වඩා වෙනස් විය හැකිය. එවැනි තත්වයන්ට ඇතුළත් වන්නේ:

 • පවුල් නැවත එක්වීම
 • පවුල් ගොඩනැගීම
 • කාර්යය
 • අධ්යයනය
 • වෛද්ය ප්රතිකාර

ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රය වසර 5 ක් සඳහා ලබා දෙනු ලැබේ. වසර 5 කට පසු, අයදුම්කරුගේ ඉල්ලීම පරිදි එය IND විසින් ස්වයංක්‍රීයව අලුත් කළ හැකිය. අවිනිශ්චිත කාල පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමේ සිද්ධීන් අතර වංචා, ජාතික සාමය උල්ලං ment නය කිරීම හෝ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනය කිරීම ඇතුළත් වේ.

ස්වාභාවිකකරණය

ස්වාභාවිකකරණය තුළින් විදේශිකයෙකු ලන්දේසි පුරවැසියෙකු වීමට කැමති නම්, එම පුද්ගලයා ලියාපදිංචි කර ඇති මහ නගර සභාවට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පහත සඳහන් කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය:

 • පුද්ගලයා අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි ය;
 • වලංගු නේවාසික බලපත්‍රයක් සමඟ අවම වශයෙන් අවුරුදු 5 ක් නෙදර්ලන්ත රාජධානියේ අඛණ්ඩව ජීවත් වී ඇත. පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රය සෑම විටම නියමිත වේලාවට දීර් has කර ඇත. ක්‍රියා පටිපාටිය අතරතුර පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රය වලංගු විය යුතුය. අයදුම්කරුට යුරෝපා සංගම් / ඊඊඒ රටක හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ ජාතිකත්වයක් තිබේ නම්, පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවේ. අවුරුදු 5 ක නීතියට ව්‍යතිරේක කිහිපයක් තිබේ;
 • ස්වාභාවිකකරණ අයදුම්පතට පෙර, අයදුම්කරුට වලංගු පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුය. මෙය ස්ථිර පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් හෝ තාවකාලික නොවන නවාතැන් බලපත්‍රයකි. ස්වාභාවිකකරණ උත්සවය වන විට පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රය තවමත් වලංගු වේ;
 • අයදුම්කරු ප්රමාණවත් ලෙස ඒකාබද්ධ වී ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔහුට හෝ ඇයට ලන්දේසි භාෂාව කියවීමට, ලිවීමට, කථා කිරීමට සහ තේරුම් ගැනීමට හැකිය. අයදුම්කරු මෙය ප්‍රජා ඒකාබද්ධතා ඩිප්ලෝමාව සමඟ පෙන්වයි;
 • පසුගිය වසර 4 තුළ අයදුම්කරුට සිර ද sentence ුවමක්, පුහුණුවක් හෝ ප්‍රජා සේවා නියෝගයක් හෝ ගෙවා හෝ නෙදර්ලන්තයේ හෝ විදේශයකදී විශාල දඩ මුදලක් ගෙවීමට සිදු වී නොමැත. අඛණ්ඩ අපරාධ නඩු පැවරීමක් ද නොකළ යුතුය. විශාල දඩයකට සාපේක්ෂව මෙය ඩොලර් 810 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලකි. පසුගිය වසර 4 තුළ අයදුම්කරුට ඩොලර් 405 ක් හෝ ඊට වැඩි දඩ මුදලක් නොලැබී ඇති අතර, මුළු මුදල ඩොලර් 1,215 ක් හෝ ඊට වැඩි ය;
 • අයදුම්කරු ඔහුගේ හෝ ඇයගේ වර්තමාන ජාතිකත්වය අත්හැරිය යුතුය. මෙම නීතියට යම් ව්‍යතිරේක තිබේ;
 • සහයෝගීතාව ප්‍රකාශ කිරීම ගත යුතුය.

අමතන්න

ආගමන නීතිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ප්‍රශ්න තිබේද? කරුණාකර සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න. ටොම් මීවිස්, නීති lawyer Law & More tom.meevis@lawandmore.nl, හෝ mr හරහා. මැක්සිම් හොඩැක්, නීති lawyer Law & More xim.hodak@lawandmore.nl හරහා හෝ +31 40-3690680 අමතන්න.

Law & More