ලන්දේසි ඉහළ නිපුණතා සංක්‍රමණික යෝජනා ක්‍රමය 2018 - රූපය

ලන්දේසි ඉහළ නිපුණතා සංක්‍රමණික යෝජනා ක්‍රමය 2018

ලන්දේසි ශ්‍රම වෙළඳපොළ වඩ වඩාත් ජාත්‍යන්තර වෙමින් පවතී. ලන්දේසි සංවිධාන සහ ව්‍යාපාර තුළ සිටින ජාත්‍යන්තර සේවකයින්ගේ සංඛ්‍යාව වර්ධනය වේ. යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත සිටින පුද්ගලයින්ට ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස නෙදර්ලන්තයට පැමිණිය හැකිය. නමුත් ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු යනු කුමක්ද? ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙක් යනු අපගේ දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයට දායක වීම සඳහා නෙදර්ලන්තයට ඇතුළු වීමට අවශ්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් හා ස්විට්සර්ලන්තයෙන් පිටත රටක ජාතිකත්වය සහිත ඉහළ උගත් විදේශිකයෙකි.

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු බඳවා ගැනීම සඳහා කොන්දේසි මොනවාද?

සේවා යෝජකයාට ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු නෙදර්ලන්තයට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය නම්, සේවායෝජකයා පිළිගත් යොමු කිරීමක් විය යුතුය. පිළිගත් යොමුකරුවෙකු වීමට නම්, සේවා යෝජකයා විසින් ආගමන හා ස්වාභාවිකකරණ සේවයට (IND) ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉන් අනතුරුව සේවායෝජකයා පිළිගත් යොමු කිරීමක් ලෙස සුදුසුකම් ලබන්නේද නැද්ද යන්න IND විසින් තීරණය කරනු ඇත. යොමු කිරීමක් ලෙස පිළිගැනීම යනු ව්‍යාපාරය විශ්වාසදායක හවුල්කරුවෙකු ලෙස IND විසින් සලකනු ලැබේ. පිළිගැනීමට විවිධ වාසි ඇත:

  • ඉහළ නිපුණතා ඇති සංක්‍රමණිකයා සඳහා සේවාලාභියාට කඩිනම් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියක් භාවිතා කළ හැකිය. මාස තුනක් හෝ පහක් වෙනුවට, ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් සති දෙකක් ඇතුළත තීරණයක් ගැනීමට IND අරමුණු කරයි. පදිංචිය සහ රැකියාව සඳහා අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය නම් මෙය සති හතක් වනු ඇත.
  • සේවා යෝජකයාට අඩු සාක්ෂි ලේඛන IND වෙත යැවීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. බොහෝ අවස්ථාවලදී තනි ප්‍රකාශයක් ප්‍රමාණවත් වේ. එහි සේවායෝජකයා සඳහන් කරන්නේ විදේශීය සේවකයා නෙදර්ලන්තයේ ඇතුළත් කිරීම සහ පදිංචිය සඳහා වන සියලුම කොන්දේසි සපුරා ඇති බවයි.
  • සේවා යෝජකයාට IND හි ස්ථාවර සම්බන්ධතා ස්ථානයක් ඇත.
  • සේවායෝජකයා IND විසින් යොමු කිරීමක් ලෙස පිළිගැනීමට අවශ්‍ය කොන්දේසියට අමතරව, සේවායෝජකයා සඳහා අවම වැටුප් කොන්දේසියක් ද ඇත. මෙය අවම වැටුපක් ගැන සැලකිලිමත් වන අතර එය ලන්දේසි සේවා යෝජකයා විසින් යුරෝපීය නොවන සේවකයාට ගෙවිය යුතුය.

මධ්‍යම සංඛ්‍යාලේඛන ඒජන්සිය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සාමූහික කම්කරු ගිවිසුම යටතේ ගෙවනු ලබන නවතම දර්ශක සංඛ්‍යා පදනම් කර ගනිමින් වාර්ෂිකව මෙම අවම වැටුප් සමාජ කටයුතු හා රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් ජනවාරි 1 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි වෙනස් කරනු ලැබේ. මෙම වාර්ෂික වෙනස් කිරීමේ නෛතික පදනම වන්නේ පිටසක්වල රැකියා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝගයේ 1 වන ඡේදයයි.

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණික යෝජනා ක්‍රමය භාවිතා කිරීම සඳහා සේවා යෝජකයින් විසින් සපුරාලිය යුතු නව අවම වැටුප් කොන්දේසි 1 ජනවාරි 2018 වන දිනට ඇත. මධ්‍යම සංඛ්‍යාලේඛන ඒජන්සියේ තොරතුරු මත පදනම්ව, 1.85 වර්ෂය හා සැසඳීමේදී එම ප්‍රමාණය 2017% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

Law & More