ලන්දේසි සිරිත් විරිත්

තහනම් නිෂ්පාදන ගෙන ඒමේ අවදානම් සහ ප්රතිවිපාක

ලන්දේසි සිරිත් විරිත්: තහනම් නිෂ්පාදන නෙදර්ලන්තයට ගෙන ඒමේ අවදානම් සහ ප්‍රතිවිපාක

ගුවන් යානයකින් විදේශ රටකට යන විට ගුවන් තොටුපළේදී රේගුව සමත් විය යුතු බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. නෙදර්ලන්තයට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට Schiphol ගුවන් තොටුපළ හෝ රේගුව සමත් විය යුතුය Eindhoven ගුවන් තොටුපළ. බොහෝ විට සිදුවන්නේ මගීන්ගේ බෑග්වල තහනම් නිෂ්පාදන අඩංගු වන අතර, ඒවා හිතාමතා හෝ නොදැනුවත්කම හෝ නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන් නෙදර්ලන්තයට ඇතුළු වේ. හේතුව කුමක් වුවත්, මෙම ක්රියාවන්ගේ ප්රතිවිපාක දරුණු විය හැකිය. නෙදර්ලන්තයේ, රජය විසින් රේගුවට අපරාධ හෝ පරිපාලන දඬුවම් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ බලය ලබා දී ඇත. මෙම බලතල Algemene Douanewet (සාමාන්‍ය රේගු පනත) හි දක්වා ඇත. විශේෂයෙන් කුමන සම්බාධක තිබේද සහ මෙම සම්බාධක ඇත්ත වශයෙන්ම කෙතරම් දරුණු විය හැකිද? එය මෙතැනින් කියවන්න!

'ඇල්ගීමීන් ඩුවනෙට්වෙට්'

ලන්දේසි අපරාධ නීතිය සාමාන්‍යයෙන් භෞමිකත්වයේ මූලධර්මය දනී. ලන්දේසි අපරාධ නීති සංග්‍රහයේ නෙදර්ලන්තය තුළ ඕනෑම සාපරාධී වරදක් සිදුකරන සෑම කෙනෙකුටම මෙම සංග්‍රහය අදාළ වන බව සඳහන් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ වරද සිදුකරන පුද්ගලයාගේ ජාතිකත්වය හෝ පදිංචි රට තීරණාත්මක නිර්ණායක නොවන බවයි. ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් එකම මූලධර්මය මත පදනම් වී ඇති අතර එය නෙදර්ලන්තයේ භූමිය තුළ සිදුවන විශේෂිත රේගු-තත්වයන්ට අදාළ වේ. ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් නිශ්චිත නීති සපයන්නේ නැති විට, කෙනෙකුට ලන්දේසි අපරාධ නීති සංග්‍රහය ('වෙට්බොක් වැන් ස්ට්‍රැෆ්රෙක්ට්') සහ සාමාන්‍ය පරිපාලන නීති පනත ('ඇල්ගීමීන් තෙත් බෙස්ටුවර්ස්රෙක්ට්' හෝ 'අව්බ්') යන පොදු විධිවිධාන මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය. ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් හි සාපරාධී සම්බාධක පිළිබඳව අවධාරණය කර ඇත. තවද, විවිධ ආකාරයේ සම්බාධක පැනවිය හැකි අවස්ථා වල වෙනසක් ඇත.

තහනම් නිෂ්පාදන නෙදර්ලන්තයට ගෙන ඒමේ අවදානම් සහ ප්‍රතිවිපාක ලන්දේසි සිරිත් විරිත්

පරිපාලන ද .ුවම

පරිපාලන ද penalty ුවමක් පැනවිය හැකිය: භාණ්ඩ රේගුවට ඉදිරිපත් නොකළ විට, බලපත්‍ර නියමයන්ට අනුකූල නොවන විට, ගබඩා ස්ථානයක භාණ්ඩ නොමැති විට, යුරෝපා සංගමයට ගෙන එන භාණ්ඩ සඳහා රේගු ක්‍රියා පටිපාටි සම්පූර්ණ කිරීමේ විධිවිධාන නොමැති විට හමු වූ අතර භාණ්ඩ කාලෝචිත ලෙස රේගු ගමනාන්තයක් නොලැබූ විට. පරිපාලන දඩය + - යුරෝ 300, - හෝ වෙනත් අවස්ථාවල දී රාජකාරි ප්‍රමාණයෙන් 100% ක උසකට ළඟා විය හැකිය.

අපරාධ ද .ුවම

ගුවන්තොටුපළකට පැමිණීමෙන් තහනම් භාණ්ඩ නෙදර්ලන්තයට ඇතුළු වුවහොත් අපරාධ ද penalty ුවමක් නියම කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත. නිදසුනක් ලෙස නෙදර්ලන්තයට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී නීතියට අනුව ආනයනය නොකළ හැකි හෝ වැරදි ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ විට අපරාධ ද penalty ුවමක් නියම කළ හැකිය. සාපරාධී ක්‍රියාවන් පිළිබඳ මෙම උදාහරණ හැරුණු විට, ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් වෙනත් අපරාධ ක්‍රියා රාශියක් විස්තර කරයි. සාපරාධී දඩ මුදල සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 8,200 ක උපරිම උසකට හෝ මෙම මුදල වැඩි වූ විට පැහැර හරින ලද රාජකාරි ප්‍රමාණයට ළඟා විය හැකිය. චේතනාන්විත ක්‍රියාවන්හිදී, ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් යටතේ ඇති උපරිම දඩය යුරෝ 82,000 ක උසකට හෝ මෙම මුදල වැඩි වූ විට මග හැරිය යුතු රාජකාරි ප්‍රමාණයෙහි උසකට ළඟා විය හැකිය. සමහර අවස්ථාවල ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් සිර ද .ුවමක් නියම කරයි. එවැනි අවස්ථාවකදී, ක්‍රියාවන් හෝ අතපසු කිරීම් අපරාධයක් ලෙස දැකිය හැකිය. ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් සිර ද sentence ුවමක් නියම නොකර දඩයක් පමණක් නියම කළ විට, ක්‍රියාවන් හෝ අතපසු කිරීම් වරදක් ලෙස දැකිය හැකිය. ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් හි ඇතුළත් කර ඇති උපරිම සිර ද sentence ුවම වසර හයක සිර ද sentence ුවමකි. තහනම් භාණ්ඩ නෙදර්ලන්තයට ආනයනය කරන විට, ද punishment ුවම වසර හතරක සිර ද sentence ුවමක් විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක දී දඩ මුදල උපරිම වශයෙන් යුරෝ 20,500 කි.

කාර්ය පටිපාටි

  • පරිපාලන ක්රියා පටිපාටිය: පරිපාලන ක්‍රියා පටිපාටිය අපරාධ ක්‍රියා පටිපාටියට වඩා වෙනස් ය. පනතේ බරපතලකම අනුව පරිපාලන ක්‍රියා පටිපාටිය සරල හෝ සංකීර්ණ විය හැකිය. යුරෝ 340 ට වඩා අඩු දඩයක් නියම කළ හැකි ක්‍රියාවන්හිදී - ක්‍රියා පටිපාටිය සාමාන්‍යයෙන් සරල වනු ඇත. පරිපාලන දඩයක් නියම කළ හැකි වරදක් දුටු විට, මෙය අදාළ පුද්ගලයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ. නිවේදනයේ සොයාගැනීම් අඩංගු වේ. දඩ මුදල යුරෝ 340 ට වඩා වැඩි විය හැකි ක්‍රියාවන්හිදී - වඩාත් සවිස්තරාත්මක ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කළ යුතුය. පළමුව, ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයාට පරිපාලන දඩය පැනවීමේ අභිප්‍රාය පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් ලැබිය යුතුය. මෙය ඔහුට හෝ ඇයට දඩයට එරෙහි වීමේ හැකියාව ලබා දෙයි. දඩ මුදල නියම කරන්නේද නැද්ද යන්න පසුව (සති 13 ක් ඇතුළත) තීරණය වේ. තීරණයෙන් සති හයක් ඇතුළත නෙදර්ලන්තයේ කෙනෙකුට පරිපාලන මණ්ඩලයක් (පරීක්ෂක) විසින් තීරණයකට විරුද්ධ විය හැකිය. සති හයක කාලයක් තුළ තීරණය නැවත සලකා බලනු ලැබේ. පසුව, තීන්දුව උසාවියට ​​ගෙනයාමට ද හැකිය.
  • අපරාධ ක්රියා පටිපාටිය: සාපරාධී වරදක් අනාවරණය වූ විට, නිල වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර, එහි පදනම මත ද penal ුවම් නියෝගයක් නිකුත් කළ හැකිය. යුරෝ 2,000 ට වඩා වැඩි මුදලකින් ද penal ුවම් නියෝගයක් නිකුත් කළ විට, සැකකරු පළමුව විභාග කළ යුතුය. දණ්ඩන නියෝගයේ පිටපතක් සැකකරුට ලබා දෙනු ඇත. පරීක්ෂකවරයකු හෝ නම් කරන ලද නිලධාරියෙකු විසින් දඩ මුදල ගෙවිය යුතු කාලය තීරණය කරනු ඇත. සැකකරු විසින් දණ්ඩන නියෝගයේ පිටපත ලැබීමෙන් දින දහහතරකට පසු දඩ මුදල අය කර ගත හැකිය. සැකකරු ද penal ුවම් නියෝගයට එකඟ නොවන විට, ඔහුට සති දෙකක් ඇතුළත ලන්දේසි රජයේ නඩු පැවරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ද penal ුවම් නියෝගයට විරුද්ධ විය හැකිය. මෙහි ප්‍රති result ලය වනුයේ නඩුව නැවත තක්සේරු කිරීමකි, ඉන්පසු දණ්ඩන නියෝගය අවලංගු කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ උසාවියට ​​කැඳවිය හැකිය. එවිට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇත. වඩාත් දරුණු අවස්ථාවල දී, පෙර ඡේදයේ පළමු වාක්‍යයේ සඳහන් පරිදි නිල වාර්තාව පළමුව රජයේ නීතී ut වරයා වෙත යැවිය යුතු අතර, එමගින් නඩුව විභාග කළ හැකිය. නඩුව නැවත පරීක්ෂක වෙත යොමු කිරීමට රජයේ නීතී ut වරයාට තීරණය කළ හැකිය. දණ්ඩන නියෝගය නොගෙවූ විට සිර ද sentence ුවමක් නියම කළ හැකිය.

ද ties ුවම්වල උස

ද penalty ුවම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ ඇල්ගීමීන් ඩුවැන්වෙට් හි ඇතුළත් කර ඇත. ද ties ුවම් වල නිශ්චිත උස තීරණය කරනු ලබන්නේ පරීක්ෂකවරයකු හෝ නම් කරන ලද නිලධාරියෙකු හෝ රජයේ නීතී or වරයකු විසිනි (දෙවැන්න අපරාධ ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් පමණි), එය ද penal ුවම් නියෝගයකට (ස්ට්‍රැෆ්බෙස්චිකිං) හෝ පරිපාලනමය තීරණයකට යටත් කරනු ලැබේ. ). කලින් විස්තර කර ඇති පරිදි, පරිපාලන මණ්ඩලයේ පරිපාලන තීරණයට ('බෙස්වර් මේකන්') විරෝධතා මතු කළ හැකිය. මෙම අවසාන ප්‍රතිරෝධයෙන් පසුව අධිකරණය මේ සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ලබා දෙනු ඇත.

මෙම ද ties ුවම් නියම කරන්නේ කෙසේද?

දණ්ඩනීය නියෝගය හෝ පරිපාලන තීරණය සාමාන්‍යයෙන් සිදුවීමෙන් ටික වේලාවකට පසුව සිදුවනු ඇත, මන්ද අදාළ සියලු තොරතුරු කඩදාසි මත තැබීමට යම් ක්‍රියා පටිපාටික / පරිපාලනමය කාර්යයක් අවශ්‍ය වේ. එසේ වුවද, එය ලන්දේසි නීතිය යටතේ (විශේෂයෙන් ලන්දේසි අපරාධ නීතිය) දන්නා ප්‍රපංචයක් වන අතර, තත්වයන් යටතේ, වහාම ද penal ුවම් නියෝග ගෙවිය හැකිය. ලන්දේසි උත්සවවලදී මත්ද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගැනීමේදී ද penal ුවම් නියෝග සෘජුවම ගෙවීම ඊට හොඳ නිදසුනකි. කෙසේ වෙතත්, මෙය කිසි විටෙකත් නිර්දේශ නොකෙරේ, දඩ මුදල් ගෙවීම වහාම වරද පිළිගැනීමක් වන අතර, අපරාධ වාර්තාවක් වැනි බොහෝ ප්‍රතිවිපාක ඇත. එසේ වුවද, නියමිත කාලය තුළ දඩ මුදල ගෙවීම හෝ ඊට විරුද්ධ වීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. මතක් කිරීම් කිහිපයකින් පසුව ද penalty ුවම තවමත් ගෙවා නොමැති විට, යමෙකු එම මුදල ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ඇපකරුවෙකුගේ සහාය ඉල්ලා සිටී. මෙය effective ලදායී නොවන බව ඔප්පු වූ විට, සිර ද sentence ුවමක් නියම කළ හැකිය.

අමතන්න

මෙම ලිපිය කියවීමෙන් පසු ඔබට තවත් ප්‍රශ්න හෝ අදහස් තිබේ නම්, මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමට නිදහස් වන්න. මැක්සිම් හොඩැක්, නීති orney Law & More හරහා [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ එම්. ටොම් මීවිස්, නීති orney Law & More හරහා [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] හෝ +31 (0) 40-3690680 අමතන්න.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.