ස්ථිර ගිවිසුමක් මත සේවයෙන් පහ කිරීම

ස්ථිර ගිවිසුමක් මත සේවයෙන් පහ කිරීම

ස්ථිර ගිවිසුමක් මත සේවයෙන් පහ කිරීමට අවසර තිබේද?

ස්ථිර ගිවිසුමක් යනු ඔබ අවසන් දිනයකට එකඟ නොවන රැකියා ගිවිසුමකි. එබැවින් ඔබේ කොන්ත්රාත්තුව දින නියමයක් නොමැතිව පවතී. ස්ථිර කොන්ත්රාත්තුවක් සමඟ, ඔබ ඉක්මනින් සේවයෙන් පහ කළ නොහැක. මක්නිසාද යත් එවැනි රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් අවසන් වන්නේ ඔබ හෝ ඔබේ සේවායෝජකයා දැනුම් දීමෙන් පසුව පමණි. ඔබ සේවයෙන් පහකිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියකදී අදාළ වන දැනුම්දීමේ කාලසීමාව සහ අනෙකුත් නීතිවලට අනුකූල විය යුතුය. ඔබේ සේවායෝජකයාට ද හොඳ හේතුවක් තිබිය යුතුය. එපමණක් නොව, මෙම හොඳ හේතුව UWV හෝ උප දිස්ත්‍රික් අධිකරණය විසින් තක්සේරු කිරීමට සිදුවනු ඇත.

ස්ථිර ගිවිසුමක් පහත සඳහන් ආකාරවලින් අවසන් කළ හැකිය:

 • ව්‍යවස්ථාපිත දැනුම්දීමේ කාල සීමාවට යටත්ව ඔබම අවලංගු කරන්න, ඔබ ව්‍යවස්ථාපිත දැනුම්දීමේ කාල සීමාව නිරීක්ෂණය කරන තාක් කල් ඔබට ඔබේ ස්ථිර කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඔබම ඉල්ලා අස් වුවහොත්, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඔබට විරැකියා ප්‍රතිලාභ සහ සංක්‍රාන්ති වන්දි සඳහා ඇති අයිතිය අහිමි වනු ඇති බව සලකන්න. ඉල්ලා අස්වීමට හොඳ හේතුවක් වන්නේ ඔබේ නව සේවායෝජකයා සමඟ අත්සන් කරන ලද රැකියා ගිවිසුමකි.
 • ඔබේ සේවායෝජකයා හොඳ හේතුවක් තර්ක කරන රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට සේවායෝජකයාට හොඳ හේතුවක් ඇති අතර හොඳින් පදනම් වූ සේවයෙන් පහකිරීමේ ගොනුවකින් එය සනාථ කළ හැකිය. අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයකින් සේවයෙන් පහ කළ හැකිද යන්න බොහෝ විට පළමුව උත්සාහ කරයි. ඔබට එකට එකඟ විය නොහැකි නම්, සේවයෙන් පහ කිරීමට ඔබේ හේතුව හෝ UWV හෝ උප දිස්ත්‍රික් උසාවිය සේවයෙන් පහකිරීමේ ඉල්ලීම තීරණය කරනු ඇත. සාමාන්‍ය සේවයෙන් පහකිරීමේ හේතු සඳහා උදාහරණ නම්:
 • ආර්ථික හේතු
 • ප්රමාණවත් නොවන ක්රියාකාරිත්වය
 • බාධාකාරී වැඩ සබඳතා
 • නිතිපතා නොපැමිණීම
 • දිගු කාලීන ආබාධිතභාවය
 • වැරදි ක්‍රියාවක් හෝ අතපසු වීමක්
 • වැඩ ප්රතික්ෂේප කිරීම
 • ඔබ බරපතල ලෙස වැරදි ලෙස (ව්‍යුහාත්මකව) හැසිරී ඇත්නම් (ව්‍යුහාත්මකව) බරපතල හැසිරීම් හේතුවෙන් ස්ථාවර සේවයෙන් පහ කිරීම, ඔබේ සේවායෝජකයාට ඔබව සාරාංශගත කළ හැක. වංචාව, සොරකම හෝ ප්‍රචණ්ඩත්වය වැනි හදිසි හේතුවක් ගැන සිතන්න. ඔබ සාරාංශ වශයෙන් සේවයෙන් පහ කරනු ලැබුවහොත්, ඔබේ සේවායෝජකයා උපදිසා අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලා සිටීම අවශ්‍ය නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබගේ සේවයෙන් පහ කිරීම වහාම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ හදිසි හේතුව ඔබට පැවසීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ස්ථිර කොන්ත්රාත්තුවක් සමඟ සේවයෙන් පහ කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිය

ඔබේ සේවායෝජකයාට ඔබේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව දින නියමයක් නොමැතිව අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, ඔහුට එසේ කිරීමට සාධාරණ හේතු තිබිය යුතුය (ව්‍යතිරේකයක් අදාළ නොවේ නම්). සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා එම පදනම මත, පහත සඳහන් සේවයෙන් පහ කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිවලින් එකක් භාවිතා කරනු ලැබේ:

 • අන්යෝන්ය එකඟතාවයකින්; බොහෝ අය එය වටහා නොගත්තද, සේවයෙන් පහකිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියකදී සෑම විටම පාහේ සාකච්ඡා කළ හැකිය. සේවකයෙකු ලෙස, ඔබට බොහෝ විට අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයකින් අවසන් වූ විට ඔබට වඩාත්ම පහසුව ඇත, මන්ද ඔබට සියලු විධිවිධානවලට බලපෑම් කළ හැකි අතර ඔබේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. වේගය, ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ සාපේක්ෂ නිශ්චිතභාවය සහ මෙම ක්‍රියා පටිපාටියට ගතවන කුඩා වැඩ ප්‍රමාණය ද බොහෝ විට ඔබේ සේවායෝජකයාට මෙය තෝරා ගැනීමට හේතු වේ. බේරුම්කරණ ගිවිසුමක් භාවිතා කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ. ඔබට බේරුම්කරණ ගිවිසුමක් ලැබී තිබේද? එසේ නම්, සෑම විටම රැකියා නීතිඥයෙකු විසින් එය පරීක්ෂා කර ගන්න.
 • UWV හරහා; ව්‍යාපාරික ආර්ථික හේතූන් මත හෝ දිගු කාලීන ආබාධිතභාවය හේතුවෙන් UWV වෙතින් සේවයෙන් පහ කිරීම ඉල්ලා ඇත. එවිට ඔබේ සේවායෝජකයා සේවයෙන් පහකිරීමේ බලපත්‍රයක් ඉල්ලා සිටියි.
 • උපදිස්ත්‍රික් උසාවිය හරහා, පළමු විකල්ප දෙක කළ නොහැකි/අදාළ නොවේ නම්, ඔබේ සේවායෝජකයා උප දිස්ත්‍රික් අධිකරණය සමඟ කටයුතු ආරම්භ කරයි. එවිට ඔබේ සේවායෝජකයා රැකියා කොන්ත්රාත්තුව විසුරුවා හැරීම සඳහා උප දිස්ත්රික් උසාවියට ​​පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

ස්ථීර කොන්ත්රාත්තුවක් සමඟ වෙන් කිරීමේ ගෙවීම

මූලික වශයෙන්, ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයෙන් පහ කරන ලද ඕනෑම සේවකයෙකුට සංක්‍රාන්ති දීමනාවක් හිමි වේ. ආරම්භක ලක්ෂ්යය වන්නේ ඔබේ සේවායෝජකයා ඔබේ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීමට පටන් ගැනීමයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර ව්‍යතිරේක ඔබේ සේවායෝජකයාට සහ ඔබටම විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, උප දිස්ත්‍රික් උසාවියේ මතය අනුව, ඔබ බරපතල ලෙස වැරදි ලෙස හැසිරී ඇත්නම්, ඔබට සංක්‍රාන්ති දීමනාවක් නොලැබෙනු ඇත. එවිට උප දිස්ත්‍රික් උසාවියට ​​සංක්‍රාන්ති දීමනාව අත්හැරිය හැක. ඉතා විශේෂ අවස්ථා වලදී, වැරදි හැසිරීම නොතකා උප දිස්ත්‍රික් උසාවිය සංක්‍රාන්ති දීමනාව ප්‍රදානය කළ හැකිය.

සංක්‍රාන්ති වන්දි මට්ටම

ව්යවස්ථාපිත සංක්රාන්ති වන්දි මුදල තීරණය කිරීම සඳහා, සේවා වසර ගණන සහ ඔබේ වැටුප් ප්රමාණය සැලකිල්ලට ගනී.

සියලුම ක්‍රියා පටිපාටිවලදී සාකච්ඡා සඳහා ඉඩකඩ තිබේ.

සේවයෙන් පහ කිරීම කලාතුරකින් සිදු කරන ගනුදෙනුවක් බව දැන සිටීම හොඳය. ඔබගේ තත්වය තක්සේරු කිරීමට සහ ඔබගේ අවස්ථා සහ ගත යුතු හොඳම පියවර පැහැදිලි කිරීමට අපි සතුටු වෙමු.

කරුණාකර තව දුරටත් අවුල් සහගතව නොසිටින්න; අපි ඔබ වෙනුවෙන් මෙහි සිටිමු.

හි අපගේ නීතිඥයින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට නිදහස් වන්න info@lawandmore.nl නැතහොත් +31 (0)40-3690680 ට අප අමතන්න.

Law & More