සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයකු ඉවත් කිරීම

සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයකු ඉවත් කිරීම

සමහර විට සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයකු සේවයෙන් පහ කරනු ලැබේ. අධ්‍යක්ෂවරයාගේ සේවයෙන් පහ කිරීම සිදුවිය හැකි ආකාරය ඔහුගේ නීතිමය තත්ත්වය මත රඳා පවතී. සමාගමක් තුළ අධ්‍යක්ෂවරුන් වර්ග දෙකක් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය: ව්‍යවස්ථාපිත සහ නාමික අධ්‍යක්ෂවරුන්.

වෙනස

A ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂක සමාගමක් තුළ විශේෂ නීතිමය තනතුරක් ඇත. එක් අතකින්, ඔහු සමාගමේ නිල අධ්‍යක්ෂවරයෙකි, කොටස් හිමියන්ගේ මහා රැස්වීමෙන් හෝ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් නීතිය හෝ සංගමයේ ලිපි මත පදනම්ව පත් කරනු ලබන අතර සමාගම නියෝජනය කිරීමට බලය ඇත. අනෙක් අතට, ඔහු රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් මත පදනම්ව සමාගමේ සේවකයෙකු ලෙස පත් කරනු ලැබේ. ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයකු සමාගම විසින් සේවයේ යොදවා ඇති නමුත් ඔහු “සාමාන්‍ය” සේවකයෙකු නොවේ.

ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයා මෙන් නොව, අ නාමික අධ්‍යක්ෂක සමාගමේ නිල අධ්‍යක්ෂවරයකු නොවන අතර ඔහු අධ්‍යක්ෂවරයකු පමණක් වන බැවින් එය ඔහුගේ තනතුරේ නමයි. බොහෝ විට නාමික අධ්‍යක්ෂවරයකු “කළමනාකරු” හෝ “උප සභාපති” ලෙසද හැඳින්වේ. කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීමෙන් හෝ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් නාමික අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත් නොකෙරෙන අතර සමාගම නියෝජනය කිරීමට ඔහුට ස්වයංක්‍රීයව අවසර නැත. මේ සඳහා ඔහුට බලය පැවරිය හැකිය. නාමික අධ්‍යක්ෂවරයකු සේවායෝජකයා විසින් පත් කරනු ලබන අතර එම නිසා ඔහු සමාගමේ “සාමාන්‍ය” සේවකයෙකි.

සේවයෙන් පහ කිරීමේ ක්‍රමය

සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂක නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් පහ කිරීමට නම්, ඔහුගේ ආයතනික හා රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසන් කළ යුතුය.

ආයතනික සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම සඳහා, කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීම හෝ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් නීත්‍යානුකූලව වලංගු තීරණයක් ප්‍රමාණවත් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, නීතිය අනුව, සෑම ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයෙකුම පත් කිරීමට බලයලත් ආයතනයක් විසින් සෑම විටම අත්හිටුවා ඉවත් කළ හැකිය. අධ්‍යක්ෂක ධුරයෙන් පහ කිරීමට පෙර, වැඩ කවුන්සිලයෙන් උපදෙස් ඉල්ලා සිටිය යුතුය. ඊට අමතරව, සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සමාගමට සාධාරණ පදනමක් තිබිය යුතුය, එනම් තත්වය-අතිරික්තයක් ඇති කරන ව්‍යාපාරික-ආර්ථික හේතුවක්, කොටස් හිමියන් සමඟ රැකියා සබඳතා කඩාකප්පල් කිරීම හෝ අධ්‍යක්ෂවරයාට වැඩ කිරීමට ඇති නොහැකියාව. අවසාන වශයෙන්, ආයතනික නීතිය යටතේ සේවයෙන් පහකිරීමේදී පහත සඳහන් විධිමත් අවශ්‍යතා අනුගමනය කළ යුතුය: කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීමේ වලංගු සම්මන්ත්‍රණය, කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීමෙන් අධ්‍යක්ෂවරයකුට ඇහුම්කන් දීමට ඇති හැකියාව සහ කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීමට උපදෙස් දීම. සේවයෙන් පහ කිරීමේ තීරණය.

රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම සඳහා, සමාගමකට සාමාන්‍යයෙන් සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සාධාරණ පදනමක් තිබිය යුතු අතර එවැනි සාධාරණ පදනමක් තිබේද යන්න යූඩබ්ලිව්වී හෝ අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇත. එවිට පමණක් සේවායෝජකයාට සේවකයා සමඟ රැකියා ගිවිසුම නීත්‍යානුකූලව අවසන් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්රියා පටිපාටියට ව්යතිරේකයක් ව්යවස්ථාපිත අධ්යක්ෂකවරයෙකුට අදාළ වේ. ව්යවස්ථාපිත අධ්යක්ෂක සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සාධාරණ පදනමක් අවශ්ය වුවද, වැළැක්වීමේ සේවයෙන් පහ කිරීමේ පරීක්ෂණය අදාළ නොවේ. එබැවින්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය නම්, අවලංගු කිරීමේ තහනමක් හෝ වෙනත් ගිවිසුම් අදාළ නොවන්නේ නම්, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඔහුගේ ආයතනික සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම ඔහුගේ රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීමට හේතු වේ.

ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයකු මෙන් නොව, අ නාමික අධ්‍යක්ෂක සේවකයෙකු පමණි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ 'සාමාන්‍ය' සේවයෙන් පහකිරීමේ නීති ඔහුට අදාළ වන අතර එබැවින් ඔහු සේවයෙන් පහකිරීමට එරෙහිව ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා ඇති බවයි. සේවයෙන් පහ කිරීම සමඟ සේවායෝජකයා ඉදිරියට යා යුතු හේතු, නාමික අධ්‍යක්ෂකවරයා සම්බන්ධයෙන් කල්තියා පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. සමාගමකට නාමික අධ්‍යක්ෂවරයකු සේවයෙන් පහ කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, පහත සඳහන් තත්වයන් ඇති විය හැකිය:

  • අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයෙන් සේවයෙන් පහ කිරීම
  • යූඩබ්ලිව්වී වෙතින් සේවයෙන් පහකිරීමේ බලපත්‍රයකින් සේවයෙන් පහ කිරීම
  • වහාම සේවයෙන් පහ කිරීම
  • උප දිසා අධිකරණය විසින් සේවයෙන් පහ කිරීම

නෙරපා හැරීමට විරුද්ධ

සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සමාගමකට සාධාරණ පදනමක් නොමැති නම්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාට ඉහළ සාධාරණ වන්දි මුදලක් ඉල්ලා සිටිය හැකි නමුත්, නාමික අධ්‍යක්ෂවරයා මෙන් නොව, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව නැවත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය නොහැක. ඊට අමතරව, සාමාන්‍ය සේවකයෙකු සේම, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාට සංක්‍රාන්ති ගෙවීමක් සඳහා හිමිකම් ඇත. ඔහුගේ විශේෂ තනතුර සහ නාමික අධ්‍යක්ෂක තනතුරට පටහැනිව, විධිමත් හා වැදගත් හේතුන් මත සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණයට ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාට විරුද්ධ විය හැකිය.

සේවයෙන් පහකිරීමේ සාධාරණත්වය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු සලකා බලයි. රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූලව නියම කර ඇති දේ සහ පාර්ශවයන් එකඟ වී ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණය අවලංගු කළ යුතු යැයි අධ්යක්ෂවරයාට තර්ක කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ එවැනි තර්කයක් සාර්ථකත්වයට හේතු වන්නේ කලාතුරකිනි. සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණයෙහි විධිමත් අඩුපාඩුවක් සඳහා වන අභියාචනයක් බොහෝ විට ඔහුට සාර්ථක වීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

විධිමත් පදනම පොදු කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම තුළ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන සැලකිලිමත් වේ. විධිමත් නීති රීති අනුගමනය කර නොමැති බව පෙනේ නම්, විධිමත් දෝෂයක් සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමේ තීරණය අවලංගු කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හේතු විය හැක. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයා කිසි විටෙකත් සේවයෙන් පහ නොකළ බව සලකනු ලබන අතර සමාගමට සැලකිය යුතු වැටුප් හිමිකම් පෑමකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා, සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණයෙහි විධිමත් අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වීම වැදගත්ය.

At Law & More, අධ්‍යක්ෂවරයකු සේවයෙන් පහ කිරීම සමාගමට මෙන්ම අධ්‍යක්ෂවරයාට ද විශාල බලපෑමක් කළ හැකි බව අපි තේරුම් ගනිමු. අප පෞද්ගලික හා කාර්යක්ෂම ප්‍රවේශයක් පවත්වා ගන්නේ එබැවිනි. අපගේ නීති yers යින් කම්කරු හා ආයතනික නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර එම නිසා මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ ඔබට නීතිමය සහාය ලබා දිය හැකිය. ඔබ මේකට කැමතිද? නැත්නම් ඔබට වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.