සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයකු ඉවත් කිරීම

It sometimes happens that a director of a company gets fired. The way the director’s dismissal can take place depends on his legal position. Two types of directors can be distinguished within a company: statutory and titular directors.

වෙනස

A ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂක has a special legal position within a company. On one hand, he is an official director of the company, appointed by the General Meeting of Shareholders or by the Supervisory Board based on the law or articles of association and is authorized as such to represent the company. On the other hand, he is appointed as an employee of the company based on an employment contract. A statutory director is employed by the company, but he is not a “normal” employee.

සමාගම් අධ්‍යක්ෂවරයකු ඉවත් කිරීම

ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයා මෙන් නොව, අ නාමික අධ්‍යක්ෂක is not an official director of the company and he is only a director because that is the name of his position. Often a titular director is also called “manager” or “vice-president.” A titular director is not appointed by the General Meeting of Shareholders or by the Supervisory Board and he is not automatically authorized to represent the company. He can be authorized for this. A titular director is appointed by the employer and is therefore, an “ordinary” employee of the company.

සේවයෙන් පහ කිරීමේ ක්‍රමය

සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂක නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් පහ කිරීමට නම්, ඔහුගේ ආයතනික හා රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසන් කළ යුතුය.

For termination of the corporate relationship, a legally valid decision by the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board is sufficient. After all, by virtue of the law, every statutory director can always be suspended and dismissed by an entity authorized to appoint. Before the dismissal of the director, an advice must be requested from the Works Council. In addition, the company must have a reasonable ground for dismissal, such as a business-economic reason that makes the position redundant, a disrupted employment relationship with the shareholders or the director’s incapacity for work. Finally, the following formal requirements must be followed in the case of dismissal under corporate law: the valid convocation of the General Meeting of Shareholders, the possibility of a director being heard by the General Meeting of Shareholders and advising the General Meeting of Shareholders about the dismissal decision.

රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම සඳහා, සමාගමකට සාමාන්‍යයෙන් සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සාධාරණ පදනමක් තිබිය යුතු අතර එවැනි සාධාරණ පදනමක් තිබේද යන්න යූඩබ්ලිව්වී හෝ අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇත. එවිට පමණක් සේවායෝජකයාට සේවකයා සමඟ රැකියා ගිවිසුම නීත්‍යානුකූලව අවසන් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්රියා පටිපාටියට ව්යතිරේකයක් ව්යවස්ථාපිත අධ්යක්ෂකවරයෙකුට අදාළ වේ. ව්යවස්ථාපිත අධ්යක්ෂක සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සාධාරණ පදනමක් අවශ්ය වුවද, වැළැක්වීමේ සේවයෙන් පහ කිරීමේ පරීක්ෂණය අදාළ නොවේ. එබැවින්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය නම්, අවලංගු කිරීමේ තහනමක් හෝ වෙනත් ගිවිසුම් අදාළ නොවන්නේ නම්, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඔහුගේ ආයතනික සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම ඔහුගේ රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීමට හේතු වේ.

ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයකු මෙන් නොව, අ නාමික අධ්‍යක්ෂක is only an employee. This means that the ‘normal’ dismissal rules apply to him and he therefore enjoys better protection against a dismissal than a statutory director. The reasons that the employer must proceed with the dismissal are, in the case of the titular director, tested in advance. When a company wants to dismiss a titular director, the following situations are possible:

  • අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයෙන් සේවයෙන් පහ කිරීම
  • යූඩබ්ලිව්වී වෙතින් සේවයෙන් පහකිරීමේ බලපත්‍රයකින් සේවයෙන් පහ කිරීම
  • වහාම සේවයෙන් පහ කිරීම
  • උප දිසා අධිකරණය විසින් සේවයෙන් පහ කිරීම

නෙරපා හැරීමට විරුද්ධ

සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා සමාගමකට සාධාරණ පදනමක් නොමැති නම්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාට ඉහළ සාධාරණ වන්දි මුදලක් ඉල්ලා සිටිය හැකි නමුත්, නාමික අධ්‍යක්ෂවරයා මෙන් නොව, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව නැවත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය නොහැක. ඊට අමතරව, සාමාන්‍ය සේවකයෙකු සේම, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාට සංක්‍රාන්ති ගෙවීමක් සඳහා හිමිකම් ඇත. ඔහුගේ විශේෂ තනතුර සහ නාමික අධ්‍යක්ෂක තනතුරට පටහැනිව, විධිමත් හා වැදගත් හේතුන් මත සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණයට ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයාට විරුද්ධ විය හැකිය.

සේවයෙන් පහකිරීමේ සාධාරණත්වය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු සලකා බලයි. රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූලව නියම කර ඇති දේ සහ පාර්ශවයන් එකඟ වී ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණය අවලංගු කළ යුතු යැයි අධ්යක්ෂවරයාට තර්ක කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ එවැනි තර්කයක් සාර්ථකත්වයට හේතු වන්නේ කලාතුරකිනි. සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණයෙහි විධිමත් අඩුපාඩුවක් සඳහා වන අභියාචනයක් බොහෝ විට ඔහුට සාර්ථක වීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

විධිමත් පදනම පොදු කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම තුළ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන සැලකිලිමත් වේ. විධිමත් නීති රීති අනුගමනය කර නොමැති බව පෙනේ නම්, විධිමත් දෝෂයක් සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමේ තීරණය අවලංගු කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හේතු විය හැක. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, ව්‍යවස්ථාපිත අධ්‍යක්ෂවරයා කිසි විටෙකත් සේවයෙන් පහ නොකළ බව සලකනු ලබන අතර සමාගමට සැලකිය යුතු වැටුප් හිමිකම් පෑමකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා, සේවයෙන් පහකිරීමේ තීරණයෙහි විධිමත් අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වීම වැදගත්ය.

At Law & More, අධ්‍යක්ෂවරයකු සේවයෙන් පහ කිරීම සමාගමට මෙන්ම අධ්‍යක්ෂවරයාට ද විශාල බලපෑමක් කළ හැකි බව අපි තේරුම් ගනිමු. අප පෞද්ගලික හා කාර්යක්ෂම ප්‍රවේශයක් පවත්වා ගන්නේ එබැවිනි. අපගේ නීති yers යින් කම්කරු හා ආයතනික නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර එම නිසා මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ ඔබට නීතිමය සහාය ලබා දිය හැකිය. ඔබ මේකට කැමතිද? නැත්නම් ඔබට වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More.

බෙදාගන්න