අධ්‍යක්ෂකගේ උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුම රූපය

අධ්‍යක්ෂකගේ උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුම

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන් සෑම විටම සමාගමේ උනන්දුව අනුව මෙහෙයවිය යුතුය. අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමට සිදුවුවහොත් කුමක් කළ යුතුද? පවත්නා උනන්දුව කුමක්ද සහ එවැනි තත්වයක් තුළ අධ්‍යක්ෂවරයකු අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

අධ්‍යක්ෂකගේ උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුම රූපය

පොලී ගැටුමක් ඇති වන්නේ කවදාද?

සමාගම කළමනාකරණය කිරීමේදී, මණ්ඩලය විසින් ඇතැම් විට නිශ්චිත අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට වාසියක් ලබා දෙන තීරණයක් ගත හැකිය. අධ්යක්ෂකවරයෙකු ලෙස, ඔබ සමාගමේ අවශ්යතා රැකබලා ගත යුතු අතර ඔබේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා නොවේ. කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණයකින් අධ්‍යක්ෂවරයකුට පෞද්ගලිකව ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ නම් ක්ෂණික ගැටළුවක් නොමැත. මෙම පුද්ගලික උනන්දුව සමාගමේ අවශ්‍යතා සමඟ ගැටෙන්නේ නම් මෙය වෙනස් වේ. එවැනි අවස්ථාවකදී, අධ්‍යක්ෂවරයා රැස්වීම් සහ තීරණ ගැනීමේදී සහභාගී නොවිය හැකිය.

බ ru ල් නඩුවේදී ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය තීන්දු කළේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට සමාගමේ සහ එහි අනුබද්ධ ව්‍යවසායයේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කර ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් පොලී ගැටුමක් පවතින බවයි. පුද්ගලික උනන්දුවක් හෝ නෛතික ආයතනයකට සමාන්තර නොවන වෙනත් උනන්දුවක් තිබීම. [1] පොලී ගැටුමක් තිබේද යන්න තීරණය කිරීමේදී නඩුවේ අදාළ සියලු තත්වයන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

අධ්‍යක්ෂවරයා විවිධ හැකියාවන්ගෙන් ක්‍රියා කරන විට ගුණාත්මක උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුමක් පවතී. නිදසුනක් වශයෙන්, සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයා එකවර සමාගමට ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශවකරුවෙකු වන විට ඔහු වෙනත් නීතිමය ආයතනයක අධ්‍යක්ෂවරයකු වන නිසා මෙය සිදු වේ. එවිට අධ්‍යක්ෂවරයා (ගැටුම්කාරී) අවශ්‍යතා කිහිපයක් නියෝජනය කළ යුතුය. පිරිසිදු ගුණාත්මක උනන්දුවක් තිබේ නම්, පොළිය නීති රීතිවල ගැටුමෙන් ආවරණය නොවේ. අධ්‍යක්‍ෂවරයාගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයන් සමඟ උනන්දුව බැඳී නොමැති නම් මෙය සිදු වේ. කණ්ඩායම් සමාගම් දෙකක් ගිවිසුමකට එළඹීම මෙයට නිදසුනකි. අධ්‍යක්ෂකවරයා සමාගම් දෙකේම අධ්‍යක්ෂවරයකු වන නමුත් (එන්) (වක්‍ර) කොටස් හිමියෙකු නොවේ නම් හෝ වෙනත් පුද්ගලික උනන්දුවක් නොමැති නම්, ගුණාත්මක පොලී ගැටුමක් නොමැත.

පොලී ගැටුමක ප්‍රතිවිපාක මොනවාද?

පොලී ගැටුමක ප්‍රතිවිපාක දැන් ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ දක්වා ඇත. සමාගමේ සහ ඊට අනුබද්ධ ව්‍යවසායයේ අවශ්‍යතාවන්ට පටහැනි සෘජු හෝ වක්‍ර පෞද්ගලික උනන්දුවක් ඇත්නම් අධ්‍යක්ෂවරයකු සාකච්ඡා හා තීරණ ගැනීමේදී සහභාගී නොවිය හැකිය. එහි ප්‍රති board ලයක් ලෙස මණ්ඩල තීරණයක් ගත නොහැකි නම්, එම තීරණය අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට පැවරෙනු ඇත. අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් නොමැති විට, ප්‍ර utes ප්ති වෙනත් ආකාරයකින් සපයන්නේ නැත්නම්, මහා සභා රැස්වීම මගින් තීරණය ගනු ලැබේ. මෙම විධිවිධානය පොදු සීමිත සමාගම සඳහා (එන්වී) 2: 129 ඡේදයේ සහ පෞද්ගලික සීමිත සමාගම සඳහා (බීවී) ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 6: 2 ඡේදයේ ඇතුළත් වේ.

එවැනි උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුමක් හුදෙක් පැවතීම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ආරෝපණය කළ හැකි බව මෙම ලිපිවලින් නිගමනය කළ නොහැකිය. එම තත්වයට පත්වීම ගැන ඔහුට දොස් පැවරිය නොහැක. ලිපි වල සඳහන් වන්නේ අධ්‍යක්ෂවරයා සාකච්ඡා හා තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවයි. එබැවින් එය පොලී ගැටුමක් ද punishment ුවම් කිරීමට හෝ වැළැක්වීමට තුඩු දෙන චර්යාධර්ම පද්ධතියක් නොව, පොලී ගැටුමක් පවතින විට අධ්‍යක්ෂවරයකු ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය නියම කරන චර්යාධර්ම පද්ධතියක් පමණි. සාකච්ඡා හා තීරණ ගැනීමේදී සහභාගී වීම තහනම් කිරීමෙන් ඇඟවෙන්නේ අදාළ අධ්‍යක්ෂවරයා ඡන්දය නොදක්වන නමුත් මණ්ඩල රැස්වීමට පෙර හෝ මණ්ඩල රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයට අයිතමය හඳුන්වා දීමට පෙර ඔහුගෙන් තොරතුරු ඉල්ලා සිටිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ලිපි උල්ලං lation නය කිරීම, ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2 වන වගන්තියේ 15 වන වගන්තියට අනුකූලව යෝජනාව අහෝසි කරනු ඇත. මෙම ලිපියේ සඳහන් වන්නේ තීරණ ගැනීම පාලනය කරන විධිවිධානවලට පටහැනි නම් තීරණ වලංගු නොවන බවයි. අවලංගු කිරීම සඳහා වන පියවර විධිවිධානයට අනුකූල වීමට සාධාරණ උනන්දුවක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට ස්ථාපිත කළ හැකිය.

එය වැලකී සිටීමේ යුතුකම පමණක් නොවේ. කාලෝචිත ආකාරයකින් කළමනාකරණ මණ්ඩලයට ගෙනයාමට ගත් තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඇති විය හැකි ගැටුම් පිළිබඳ තොරතුරු ද අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ලබා දිය යුතුය. තවද, ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2: 9 වන වගන්තියෙන්, පොලී ගැටුම කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීමට ද දැනුම් දිය යුතු ය. කෙසේ වෙතත්, වාර්තා කිරීමේ වගකීම ඉටු වූ විට නීතිය පැහැදිලිව සඳහන් නොවේ. එබැවින් මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන ප්‍ර utes ප්තිවල හෝ වෙනත් තැනක ඇතුළත් කිරීම සුදුසුය. මෙම නීති සමඟ ව්‍යවස්ථාදායකයාගේ අභිප්‍රාය වනුයේ අධ්‍යක්ෂවරයකුගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිවීමෙන් සමාගම ආරක්ෂා කිරීමයි. එවැනි අවශ්‍යතා නිසා සමාගමට අවාසියක් සිදුවීමේ අවදානම වැඩිවේ. අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ අභ්‍යන්තර වගකීම නියාමනය කරන ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2: 9 වගන්තිය ඉහළ සීමාවකට යටත් වේ. අධ්‍යක්ෂවරුන් වගකිව යුත්තේ බරපතල ලෙස වැරදිකරු හැසිරීමකදී පමණි. පොලී නීතිවල නෛතික හෝ ව්‍යවස්ථාපිත ගැටුමට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වගකීම් වලට තුඩු දෙන බරපතල අවස්ථාවකි. ගැටුම්කාරී අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට පෞද්ගලිකව දැඩි ලෙස නින්දා කළ හැකි අතර එබැවින් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් සමාගම විසින් වගකීම දරනු ලැබේ.

පොලී රීතිවල සංශෝධිත ගැටුමේ සිට, සාමාන්‍ය නියෝජන නීති එවැනි අවස්ථාවන්ට අදාළ වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 2: 130 සහ 2: 240 වගන්ති විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. අනෙක් අතට, පොලී රීතිවල ගැටුමේ පදනම මත සාකච්ඡා හා තීරණ ගැනීමේදී සහභාගී වීමට ඉඩ නොදෙන අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට, තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන නීතිමය පනතේ සමාගම නියෝජනය කිරීමට බලය ඇත. පැරණි නීතිය යටතේ, පොලී ගැටුමක් නියෝජනය කිරීමේ බලය සීමා කිරීමට හේතු විය: එම අධ්‍යක්ෂවරයාට සමාගම නියෝජනය කිරීමට ඉඩ නොදුනි.

නිගමනය

අධ්‍යක්ෂවරයකුට පරස්පර විරෝධී උනන්දුවක් තිබේ නම්, ඔහු හිතාමතාම හා තීරණ ගැනීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. ඔහුට පුද්ගලික උනන්දුවක් හෝ උනන්දුවක් තිබේ නම් එය සමාගමේ උනන්දුවට සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක නොවේ. අධ්‍යක්ෂකවරයකු වැළකී සිටීමේ වගකීමට අනුකූල නොවන්නේ නම්, සමාගම විසින් අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස ඔහුට වගකීම් දැරීමේ අවස්ථාව වැඩි කළ හැකිය. තවද, එසේ කිරීමට සාධාරණ උනන්දුවක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම තීරණය අවලංගු කළ හැකිය. උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුමක් තිබියදීත්, අධ්‍යක්ෂවරයා තවමත් සමාගම නියෝජනය කරයි.

පොලී ගැටුමක් තිබේද යන්න තීරණය කිරීම ඔබට අපහසුද? එසේත් නැතිනම් ඔබ උනන්දුවක් දක්වන බව හෙළි කර මණ්ඩලය දැනුවත් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව ඔබට සැකයක් තිබේද? ආයතනික නීති law යින්ගෙන් විමසන්න Law & More ඔබට දැනුම් දීමට. අපට එක්ව තත්වය සහ හැකියාවන් තක්සේරු කළ හැකිය. මෙම විශ්ලේෂණයේ පදනම මත, සුදුසු ඊළඟ පියවර පිළිබඳව අපට ඔබට උපදෙස් දිය හැකිය. ඕනෑම කටයුත්තකදී ඔබට උපදෙස් සහ සහාය ලබා දීමට අපි සතුටු වන්නෙමු.

[1] එච්ආර් 29 ජූනි 2007, NJ 2007 / 420; ජෝර් 2007/169 (බ ru ල්).

Law & More