හානි තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

හානි තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

උසාවි තීන්දු බොහෝ විට එක් පාර්ශවයකට රජය විසින් තීරණය කරනු ලබන වන්දි ගෙවීමේ නියෝග අඩංගු වේ. මේ අනුව, ක්‍රියා පටිපාටියේ පාර්ශවයන් නව ක්‍රියා පටිපාටියක පදනම වේ, එනම් හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය. කෙසේ වෙතත්, එවැනි අවස්ථාවක දී පාර්ශවයන් පළමු කොටසට නොපැමිණේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ප්‍රධාන ක්‍රියා පටිපාටියේ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර, එය හුදෙක් හානිය අයිතම සහ ගෙවිය යුතු වන්දි ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම අරමුණු කරයි. නිදසුනක් ලෙස, මෙම ක්‍රියාපටිපාටිය මගින් යම් හානියක් සිදු වූ භාණ්ඩයක් වන්දි ගෙවීමට සුදුසුකම් ලබන්නේද යන්න හෝ තුවාල වූ පාර්ශවයේ තත්වයන් හේතුවෙන් වන්දි බැඳීම කොතරම් දුරට අඩු වේද යන්න ගැන සැලකිලිමත් විය හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ප්‍රධාන ක්‍රියා පටිපාටිවලට වඩා වෙනස් ය. එය වගකීම්වල පදනම තීරණය කිරීම හා ඒ අනුව වන්දි වෙන් කිරීම ය.

හානි තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

ප්‍රධාන කටයුතුවලදී වගකීම්වල පදනම ස්ථාපිත කර ඇත්නම්, හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට පාර්ශවයන් යොමු කිරීමට අධිකරණයට හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එවැනි යොමු කිරීමක් සෑම විටම ප්‍රධාන නඩු කටයුතුවලදී විනිසුරුවරයාගේ හැකියාවන්ට අයත් නොවේ. මූලික මූලධර්මය නම්, වන්දි ගෙවීමට නියෝග කරන ලද විනිශ්චයේ දී හානිය විනිසුරුවරයා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තක්සේරු කළ යුතු බවයි. ප්‍රධාන කටයුතුවලදී හානිය තක්සේරු කළ නොහැකි නම් පමණක්, උදාහරණයක් ලෙස එය අනාගත හානිය ගැන හෝ වැඩිදුර විමර්ශනයක් අවශ්‍ය නිසා, ප්‍රධාන නඩු විභාගයේ විනිසුරුවරයාට මෙම මූලධර්මයෙන් බැහැරව හා හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට පාර්ශවයන් යොමු කළ හැකිය. ඊට අමතරව, හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය අදාළ විය හැක්කේ පෙරනිමියෙන් හෝ වධ හිංසා වැනි වන්දි ගෙවීමේ නීතිමය බැඳීම්වලට පමණි. එබැවින්, ගිවිසුමක් වැනි නෛතික පනතකින් පැන නගින වන්දි ගෙවීමට බැඳී සිටින විට හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය කළ නොහැක.

වෙනම නමුත් පසුව සිදුවන හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියකට ඇති වාසි කිහිපයක් තිබේ

ඇත්ත වශයෙන්ම, ප්‍රධාන හා පහත දැක්වෙන හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය අතර ඇති භේදය, හානියේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමකින් තොරව වගකීම පිළිබඳ ගැටළුව මුලින් සාකච්ඡා කිරීමට සහ එය සනාථ කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පිරිවැයක් දැරීමට ඉඩ සලසයි. විනිසුරුවරයා අනෙක් පාර්ශවයේ වගකීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇති බව බැහැර කළ නොහැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී, හානියේ තරම සහ ඒ සඳහා වන පිරිවැය පිළිබඳ සාකච්ඡාව නිෂ් .ල වනු ඇත. ඊට අමතරව, වගකීම් අධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත්නම්, වන්දි මුදල සම්බන්ධයෙන් පාර්ශවයන් පසුව අධිකරණයෙන් පිටත ගිවිසුමකට එළඹිය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක, තක්සේරු කිරීමේ වියදම සහ උත්සාහය ඉතිරි වේ. හිමිකම් කියන තැනැත්තාට තවත් වැදගත් වාසියක් වන්නේ නෛතික වියදම් ප්‍රමාණයයි. ප්‍රධාන නඩු කටයුතුවලදී හිමිකම් කියන තැනැත්තා වගකීම් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් පමණක් නඩු පවරන විට, නඩු කටයුතුවල පිරිවැය නිශ්චිත වටිනාකමකින් යුත් හිමිකම් පෑමකට ගැලපේ. ප්‍රධාන කටයුතුවලදී සැලකිය යුතු වන්දි මුදලක් ක්ෂණිකව ඉල්ලා සිටියාට වඩා අඩු පිරිවැයකට මෙය හේතු වේ.

හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ප්‍රධාන කටයුතුවල අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ලෙස දැකිය හැකි වුවද එය ස්වාධීන ක්‍රියා පටිපාටියක් ලෙස ආරම්භ කළ යුතුය. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ හානිය ප්‍රකාශය අනෙක් පාර්ශවයට සේවය කිරීමෙනි. අනුකමිටුවක් මත පනවා ඇති නීතිමය අවශ්‍යතා ද සලකා බැලිය යුතුය. අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, හානි ප්‍රකාශයට “ද්‍රවශීලතාවයට හිමිකම් කියනු ලබන හානියේ පා course මාලාව විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත”, වෙනත් වචනවලින් කිවහොත් හිමිකම් පෑමේ හානිය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ඇතුළත් වේ. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වන්දි ගෙවීම නැවත ලබා ගැනීමට හෝ එක් එක් හානිය සඳහා නිශ්චිත මුදල සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. සියල්ලට පසු, චෝදනාවට ලක්වූ කරුණු මත පදනම්ව හානිය ස්වාධීනව තක්සේරු කිරීමට විනිසුරුවරයාට සිදුවනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, හිමිකම් පෑමේ හේතු හානි ප්‍රකාශයේ සඳහන් කළ යුතුය. අලාභහානි ප්‍රකාශය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් බැඳී නොමැති අතර හානිය ප්‍රකාශය ලබා දීමෙන් පසුව පවා නව අයිතම එකතු කළ හැකිය.

හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය සාමාන්‍ය අධිකරණ ක්‍රියා පටිපාටියට සමානය. නිදසුනක් වශයෙන්, නිගමනයෙහි සාමාන්‍ය වෙනසක් සහ උසාවියේ විභාගයක් ද තිබේ. මෙම ක්‍රියාපටිපාටිය තුළ සාක්ෂි හෝ විශේෂ expert වාර්තා ද ඉල්ලා සිටිය හැකි අතර උසාවි ගාස්තු නැවත අය කෙරේ. මෙම නඩු විභාගයේදී විත්තිකරු නැවත නීති lawyer යෙකු පිහිටුවීම අවශ්‍ය වේ. හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේ විත්තිකරු පෙනී නොසිටින්නේ නම්, පැහැර හැරීම ලබා දිය හැකිය. සියලු ආකාරයේ වන්දි ගෙවීමට නියෝග කළ හැකි අවසාන තීන්දුව ගැන කතා කරන විට සුපුරුදු නීති ද අදාළ වේ. හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේ තීන්දුව බලාත්මක කළ හැකි මාතෘකාවක් සපයන අතර හානිය තීරණය කර හෝ නිරාකරණය කර ඇති විපාක ඇත.

හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, නීති .යෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සුදුසුය. විත්තිකරු සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙය පවා අවශ්‍ය වේ. මෙය අමුතු දෙයක් නොවේ. සියල්ලට පසු, හානිය තක්සේරු කිරීමේ මූලධර්මය ඉතා පුළුල් හා සංකීර්ණ ය. ඔබ අලාභ ඇස්තමේන්තුවක් සමඟ කටයුතු කරනවාද? නැතිනම් හානිය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා ඔබ කැමතිද? කරුණාකර නීති law යින් අමතන්න Law & More. Law & More නීති orney යින් යනු කාර්ය පටිපාටික නීතිය සහ හානිය තක්සේරු කිරීම පිළිබඳ විශේෂ experts යන් වන අතර හිමිකම් ඉල්ලීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය අතරතුර ඔබට නීති උපදෙස් හෝ සහාය ලබා දීමට සතුටු වේ.

Law & More