ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහ සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි

නිෂ්පාදන විකුණන හෝ සේවා සපයන ව්‍යවසායකයින් බොහෝ විට භාණ්ඩය හෝ සේවාව ලබන්නා සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය නියාමනය කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි භාවිතා කරයි. ලබන්නා පාරිභෝගිකයෙකු වන විට, ඔහු පාරිභෝගික ආරක්ෂාව භුක්ති විඳියි. 'ශක්තිමත්' ව්‍යවසායකයාට එරෙහිව 'දුර්වල' පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාරිභෝගික ආරක්ෂාව නිර්මාණය වේ. ලබන්නෙකු පාරිභෝගික ආරක්ෂාව භුක්ති විඳිනවාද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, පාරිභෝගිකයෙකු යනු කුමක්ද යන්න නිර්වචනය කිරීම පළමුව අවශ්‍ය වේ. පාරිභෝගිකයෙකු යනු නිදහස් වෘත්තියක් හෝ ව්‍යාපාරයක් නොකරන ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකි. නැතහොත් ඔහුගේ ව්‍යාපාරයෙන් හෝ වෘත්තීය කටයුතුවලින් බැහැරව ක්‍රියා කරන ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි. කෙටියෙන් කිවහොත්, පාරිභෝගිකයෙකු යනු වාණිජ නොවන, පුද්ගලික අරමුණු සඳහා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලට ගන්නා අයෙකි.

පාරිභෝගික ආරක්ෂාව

සාමාන්‍ය නියමයන් හා කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික ආරක්ෂාව යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය නියමයන් හා කොන්දේසිවලට සියල්ල ඇතුළත් කළ නොහැකි බවයි. ප්‍රතිපාදන අසාධාරණ ලෙස බරක් නම්, මෙම ප්‍රතිපාදනය පාරිභෝගිකයාට අදාළ නොවේ. ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ ඊනියා කළු සහ අළු ලැයිස්තුවක් ඇතුළත් කර ඇත. කළු ලැයිස්තුවේ සෑම විටම අසාධාරණ ලෙස බැරෑරුම් ලෙස සලකනු ලබන විධිවිධාන අඩංගු වේ, අළු ලැයිස්තුවේ සාමාන්‍යයෙන් (අනුමාන වශයෙන්) අසාධාරණ ලෙස බරක් වන විධිවිධාන අඩංගු වේ. අළු ලැයිස්තුවෙන් ප්‍රතිපාදනයක් නම්, මෙම ප්‍රතිපාදනය සාධාරණ බව සමාගම නිරූපණය කළ යුතුය. සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි ප්‍රවේශමෙන් කියවීම සැමවිටම නිර්දේශ කළද, ලන්දේසි නීතිය මගින් අසාධාරණ විධිවිධාන වලින් පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කරනු ලැබේ.

බෙදාගන්න