පවුල් නැවත එක්වීමේ සන්දර්භය තුළ කොන්දේසි

පවුල් නැවත එක්වීමේ සන්දර්භය තුළ කොන්දේසි

සංක්‍රමණිකයෙකු පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගත් විට, ඔහුට හෝ ඇයට පවුල් නැවත එක්වීමේ අයිතිය ද ලබා දෙනු ලැබේ. පවුල් නැවත එක්වීම යනු තත්ව දරන්නාගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට නෙදර්ලන්තයට පැමිණීමට අවසර දීමයි. මානව හිමිකම් පිළිබඳ යුරෝපීය සම්මුතියේ 8 වන වගන්තිය මගින් පවුල් ජීවිතයට ගරු කිරීමේ අයිතිය සපයයි. පවුල් නැවත එක්වීම බොහෝ විට සංක්‍රමණිකයාගේ දෙමාපියන්, සහෝදර සහෝදරියන් හෝ දරුවන් ගැන සැලකිලිමත් වේ. කෙසේ වෙතත්, තත්ව දරන්නා සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පවුලේ අය කොන්දේසි ගණනාවක් සපුරාලිය යුතුය.

පවුල් නැවත එක්වීමේ සන්දර්භය තුළ කොන්දේසි

යොමු කිරීම

පවුල් නැවත එක්වීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේ අනුග්‍රාහකයා ලෙස තත්වය දරන්නා ද හැඳින්වේ. ඔහු හෝ ඇය පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගෙන මාස තුනක් ඇතුළත අනුග්‍රාහකයා පවුල් නැවත එක්වීම සඳහා වන අයදුම්පත IND වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සංක්‍රමණිකයා නෙදර්ලන්තයට යාමට පෙර පවුලේ සාමාජිකයන් දැනටමත් පවුලක් පිහිටුවා ගැනීම වැදගත්ය. විවාහයක් හෝ හවුල්කාරිත්වයක් සම්බන්ධයෙන්, සංක්‍රමණිකයා හවුල්කාරිත්වය කල් පවත්නා සහ සුවිශේෂී බවත්, සංක්‍රමණයට පෙර එය දැනටමත් පැවති බවත් පෙන්නුම් කළ යුතුය. එබැවින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සංචාරයට පෙර පවුල් ගොඩනැගීම සිදුවී ඇති බව තත්වය දරන්නා විසින් ඔප්පු කළ යුතුය. ඔප්පු කිරීමේ ප්‍රධාන මාධ්‍යයන් වන්නේ විවාහ සහතික හෝ උප්පැන්න සහතික වැනි නිල ලේඛන ය. තත්වය දරන්නාට මෙම ලේඛනවලට ප්‍රවේශය නොමැති නම්, පවුල් සම්බන්ධතාවය සනාථ කිරීම සඳහා සමහර විට ඩීඑන්ඒ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. පවුලේ සම්බන්ධතාවය සනාථ කිරීමට අමතරව, පවුලේ සාමාජිකයාට උපකාර කිරීම සඳහා අනුග්‍රාහකයාට ප්‍රමාණවත් මුදල් තිබීම වැදගත්ය. මෙයින් සාමාන්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ තත්ව දරන්නා විසින් නීත්‍යානුකූල අවම වැටුපක් හෝ එහි ප්‍රතිශතයක් උපයා ගත යුතු බවයි.

අමතර නියමයන් සහ කොන්දේසි

විශේෂිත පවුලේ සාමාජිකයින්ට අමතර කොන්දේසි අදාළ වේ. වයස අවුරුදු 18 ත් 65 ත් අතර පවුලේ සාමාජිකයන් නෙදර්ලන්තයට පැමිණීමට පෙර මූලික ප්‍රජා ඒකාබද්ධතා විභාගයකින් සමත් විය යුතුය. මෙය සිවිල් ඒකාබද්ධ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ලෙස ද හැඳින්වේ. තවද, තත්ව හිමිකරු නෙදර්ලන්තයට යාමට පෙර ගිවිසුම්ගත වූ විවාහයන් සඳහා, හවුල්කරුවන් දෙදෙනාම අවම වයස අවුරුදු 18 ට ළඟා වී තිබිය යුතුය. පසු දිනකදී ගිවිසුම්ගත වූ විවාහයන් සඳහා හෝ අවිවාහක සබඳතා සඳහා, හවුල්කරුවන් දෙදෙනාම අවම වශයෙන් 21 ක් විය යුතුය. වයස අවුරුදු.

අනුග්‍රාහකයාට තම දරුවන් සමඟ නැවත එක්වීමට අවශ්‍ය නම් පහත සඳහන් දෑ අවශ්‍ය වේ. පවුල් නැවත එක්වීම සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ ළමයින් බාල වයස්කරුවන් විය යුතුය. වයස අවුරුදු 18 සිට 25 දක්වා ළමයින්ට දරුවා සැමවිටම පවුලට අයත් නම් සහ තවමත් දෙමව්පියන්ගේ පවුලට අයත් නම් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සමඟ පවුල් නැවත එක්වීමට සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය.

එම්.වී.වී.

පවුලට නෙදර්ලන්තයට පැමිණීමට IND අවසර ලබා දීමට පෙර, පවුලේ සාමාජිකයන් ලන්දේසි තානාපති කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතුය. තානාපති කාර්යාලයේදී ඔවුන්ට එම්.වී.වී. එම්වීවී එකක් යනු 'මැක්ටිගින් වෝර් වෝර්ලොපිග් වර්බ්ලිජ්' යන්නයි, එයින් අදහස් කරන්නේ තාවකාලිකව රැඳී සිටීමට අවසර දීමයි. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමේදී තානාපති කාර්යාලයේ සේවකයා පවුලේ සාමාජිකයාගේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගනී. ඔහු හෝ ඇය විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ඡායාරූපයක් භාර දී අත්සන් කළ යුතුය. පසුව අයදුම්පත IND වෙත යොමු කෙරේ.

තානාපති කාර්යාලයට යන ගමනේ පිරිවැය ඉතා ඉහළ විය හැකි අතර සමහර රටවල එය ඉතා භයානක විය හැකිය. එබැවින් අනුග්‍රාහකයාට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා MVV සඳහා IND සමඟ ඉල්ලුම් කළ හැකිය. මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම IND විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවක, අනුග්‍රාහකයා පවුලේ සාමාජිකයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ඡායාරූපයක් ගැනීම සහ පවුලේ සාමාජිකයා විසින් අත්සන් කරන ලද පූර්ව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම වැදගත්ය. පූර්වගාමී ප්‍රකාශයක් මගින් පවුලේ සාමාජිකයා ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔහුට හෝ ඇයට අපරාධමය අතීතයක් නොමැති බවයි.

තීරණය IND

ඔබගේ අයදුම්පත සම්පුර්ණ දැයි IND විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. ඔබ විස්තර නිවැරදිව පුරවා අවශ්‍ය ලියකියවිලි එකතු කළ විට මෙය සිදු වේ. අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර නොමැති නම්, මඟ හැරීම නිවැරදි කිරීමට ඔබට ලිපියක් ලැබෙනු ඇත. මෙම ලිපියේ අයදුම්පත සම්පුර්ණ කළ යුතු ආකාරය සහ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කළ යුතු දිනය පිළිබඳ උපදෙස් අඩංගු වේ.

IND විසින් සියළුම ලියකියවිලි සහ කිසියම් විමර්ශනයක ප්‍රති results ල ලැබීමෙන් පසු, ඔබ කොන්දේසි සපුරාලන්නේද යන්න පරීක්ෂා කරනු ඇත. සෑම අවස්ථාවකම, 8 වන වගන්තිය අදාළ වන පවුලක් හෝ පවුල් ජීවිතයක් තිබේද යන්න, පුද්ගල අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීමේ පදනම මත, IND විසින් තක්සේරු කරනු ලැබේ. එවිට ඔබගේ අයදුම්පත පිළිබඳ තීරණයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙය negative ණාත්මක තීරණයක් හෝ ධනාත්මක තීරණයක් විය හැකිය. නිෂේධාත්මක තීරණයක් ගත් විට, IND අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරයි. IND තීරණයට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබට එම තීරණයට විරුද්ධ විය හැකිය. IND වෙත විරෝධතා දැන්වීමක් යැවීමෙන් මෙය කළ හැකි අතර, ඔබ එම තීරණයට එකඟ නොවන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරයි. IND තීරණය කළ දින සිට සති 4 ක් ඇතුළත ඔබ මෙම විරෝධය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ධනාත්මක තීරණයක් නම්, පවුල් නැවත එක්වීම සඳහා වන අයදුම්පත අනුමත කරනු ලැබේ. පවුලේ සාමාජිකයාට නෙදර්ලන්තයට පැමිණීමට අවසර ඇත. ඔහුට හෝ ඇයට අයදුම්පත්‍රයේ සඳහන් තානාපති කාර්යාලයේ එම්.වී.වී. ධනාත්මක තීරණයෙන් පසු මාස ​​3 ක් තුළ මෙය කළ යුතු අතර බොහෝ විට හමුවීමක් කළ යුතුය. තානාපති කාර්යාලයේ සේවකයා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ එම්.වී.වී. MVV දින 90 ක් සඳහා වලංගු වේ. පවුලේ සාමාජිකයා මෙම දින 90 තුළ නෙදර්ලන්තයට ගොස් ටර් ඇපල් හි පිළිගැනීමේ ස්ථානයට වාර්තා කළ යුතුය.

ඔබ සංක්‍රමණිකයෙක් වන අතර ඔබට උදව් අවශ්‍යද? නැතහොත් මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න තිබේද? ඔබට සහාය වීමට අපගේ නීති yers යින් සතුටු වනු ඇත. කරුණාකර සම්බන්ධ කරන්න Law & More.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.