රැකියා නීතියේ වෙනස්කම්

රැකියා නීතියේ වෙනස්කම්

විවිධ සාධක නිසා ශ්රම වෙළඳපොළ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ. එකක් සේවක අවශ්‍යතා. මෙම අවශ්‍යතා සේවායෝජකයා සහ සේවකයින් අතර ඝර්ෂණයක් ඇති කරයි. මෙය කම්කරු නීතියේ නීති රීති ඔවුන් සමඟ වෙනස් කිරීමට සිදු වේ. 1 අගෝස්තු 2022 වන දිනට කම්කරු නීතිය තුළ වැදගත් වෙනස්කම් ගණනාවක් හඳුන්වා දී ඇත. හරහා විනිවිද පෙනෙන සහ පුරෝකථනය කළ හැකි රැකියා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියමයන් පිළිබඳ යුරෝපා සංගමයේ නියෝගය, රැකියා රටාව විනිවිද පෙනෙන සහ පුරෝකථනය කළ හැකි වෙළෙඳපොළක් බවට හැඩගැසෙමින් පවතී. පහත, වෙනස්කම් එකින් එක දක්වා ඇත.

පුරෝකථනය කළ හැකි වැඩ කරන වේලාවන්

1 අගෝස්තු 2022 වන දින සිට, ඔබ ප්‍රමිතියෙන් තොර හෝ අනපේක්ෂිත වැඩ කරන පැය ගණනක් සහිත සේවකයෙකු නම්, ඔබ ඔබේ යොමු දින සහ වේලාවන් කලින් නියම කළ යුතුය. මෙය ද පහත සඳහන් දේ නියම කරයි. අවම වශයෙන් සති 26 ක් සේවයේ යෙදී සිටින සේවකයින්ට වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි සහ ආරක්ෂිත සේවා කොන්දේසි සහිත වැඩ ඉල්ලා සිටිය හැක. සමාගම තුළ සේවකයින් 10 කට වඩා අඩු සංඛ්යාවක් සේවය කරන්නේ නම්, මාස තුනක් ඇතුළත ලිඛිත හා තර්කානුකූල ප්රතිචාරයක් ලබා දිය යුතුය. සමාගමේ සේවකයින් 10 කට වඩා වැඩි නම්, මෙම කාල සීමාව මාසයකි. එසේ නොමැති නම් ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව ඉල්ලීම ලබා දිය යුතු බැවින් සේවායෝජකයාගෙන් කාලෝචිත ප්‍රතිචාරයක් අපේක්ෂා කෙරේ.

තවද, වැඩ ප්රතික්ෂේප කිරීම සඳහා දැනුම් දීමේ කාලය ආරම්භ කිරීමට දින හතරකට පෙර සකස් කරනු ලැබේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ, සේවකයෙකු ලෙස, වැඩ ආරම්භ කිරීමට දින හතරකට වඩා අඩු කාලයකට පෙර සේවායෝජකයා විසින් එය ඉල්ලා සිටියහොත් එය ප්රතික්ෂේප කළ හැකි බවයි.

නොමිලේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය/පුහුණුව සඳහා ඇති අයිතිය

සේවකයෙකු වශයෙන්, ඔබට පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගී වීමට අවශ්‍ය නම්, හෝ අවශ්‍ය නම්, අධ්‍යයන සැපයුම් සඳහා අමතර වියදම් හෝ ගමන් වියදම් ඇතුළුව එම පුහුණුවේ සියලුම වියදම් ඔබේ සේවායෝජකයා විසින් ගෙවිය යුතුය. එපමණක් නොව, වැඩ කරන වේලාවන් තුළ පුහුණුවට සහභාගී වීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය. 1 අගෝස්තු 2022 සිට නව රෙගුලාසි මගින් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ අනිවාර්ය පුහුණුව සඳහා අධ්‍යයන පිරිවැය වගන්තියකට එකඟ වීම තහනම් කරයි. එදින සිට, මෙම නීති පවතින කොන්ත්රාත් සඳහා ද අදාළ වේ. එසේ කිරීමේදී, ඔබ අධ්‍යයනය හොඳින් හෝ දුර්වල ලෙස සම්පූර්ණ කර තිබේද නැතහොත් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන්ද යන්න ගැටළුවක් නොවේ.

අනිවාර්ය පුහුණු පාඨමාලා මොනවාද?

ජාතික හෝ යුරෝපීය නීතියෙන් ලබාගත් පුහුණුව අනිවාර්ය පුහුණුවට අයත් වේ. සාමූහික කම්කරු ගිවිසුමකින් හෝ නීත්‍යානුකූල තනතුරු රෙගුලාසියකින් අනුගමනය කරන පුහුණුව ද ඇතුළත් වේ. ක්‍රියාකාරීව අවශ්‍ය වන හෝ කාර්යය පුරප්පාඩු වුවහොත් එය දිගටම කරගෙන යාමට පහසුකම් සපයන පුහුණු පාඨමාලාවක් ද වේ. ඔබ සේවකයෙකු ලෙස වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා ගත යුතු පුහුණු පාඨමාලාවක් හෝ අධ්‍යාපනයක් අනිවාර්ය පුහුණුවට ඉබේම වැටෙන්නේ නැත. ප්රධාන කොන්දේසිය වන්නේ සේවකයින්ට යම් පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා සේවායෝජකයා යෝජනා ක්රමයක් යටතේ බැඳී සිටීමයි.

අනුබද්ධ ක්රියාකාරකම්

අනුබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් යනු සමාගම් විනෝද චාරිකා සංවිධානය කිරීම හෝ ඔබේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම වැනි ඔබේ රැකියා විස්තරයේ ක්‍රියාකාරකම්වලට අමතරව ඔබ කරන වැඩකි. මෙම ක්‍රියාකාරකම් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ එකඟ විය හැකි නමුත් මෙම ක්‍රියාකාරකම් ද තහනම් කළ හැකිය. අගෝස්තු 22 ආරම්භයේ සිට, සහායක ක්‍රියාකාරකම් වගන්තියක් ඉල්ලා සිටීමට වෛෂයික සාධාරණීකරණයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබ සංවිධානයේ ප්‍රතිරූපයට හානි කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන විට වෛෂයික යුක්තිසහගත පදනමක් සඳහා උදාහරණයක් වේ.

හෙළිදරව් කිරීමේ රාජකාරිය දීර්ඝ කිරීම

සේවා යෝජකයාගේ දැනුම් දීමේ වගකීම පහත මාතෘකා ඇතුළත් කිරීමට දීර්ඝ කර ඇත. සේවකයා දැනුවත් කළ යුතුය:

 • අවශ්‍යතා, අවසන් දිනය සහ කල් ඉකුත්වන දිනයන් ඇතුළුව රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියා පටිපාටිය;
 • වැටුප් සහිත නිවාඩු ආකෘති;
 • පරිවාස කාල සීමාවේ කාලසීමාව සහ කොන්දේසි;
 • නියමිත කාලසීමාවන්, මුදල, සංරචක සහ ගෙවීමේ ක්‍රමය ඇතුළුව වැටුප;
 • පුහුණුව සඳහා ඇති අයිතිය, එහි අන්තර්ගතය සහ විෂය පථය;
 • සේවකයා රක්ෂණය කර ඇත්තේ කුමක්ද සහ එය පරිපාලනය කරන්නේ කුමන ආයතනද;
 • තාවකාලික රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් සම්බන්ධයෙන් කුලියට ගත් තැනැත්තාගේ නම;
 • රැකියා කොන්දේසි, දීමනා සහ වියදම් සහ නෙදර්ලන්තයේ සිට වෙනත් යුරෝපා සංගම් රටකට සම්බන්ධ වීම.

ස්ථාවර වැඩ කරන පැය ගණනක් සහ අනපේක්ෂිත වැඩ කරන පැය ගණනක් ඇති පුද්ගලයින් අතර වෙනසක් පවතී. පුරෝකථනය කළ හැකි වැඩ කරන වේලාවන් සමඟ, සේවා යෝජකයා වැඩ කරන කාල සීමාව සහ අතිකාල දීමනා පිළිබඳව දැනුම් දිය යුතුය. අනපේක්ෂිත වැඩ කරන වේලාවන් සමඟ, ඔබ ගැන දැනුම් දිය යුතුය

 • ඔබ වැඩ කළ යුතු වේලාවන්;
 • ගෙවන අවම පැය ගණන;
 • අවම වැඩ කරන පැය ගණනට වඩා වැඩි පැය සඳහා වැටුප;
 • සමුළුව සඳහා අවම කාලය (අවම වශයෙන් දින හතරකට පෙර).

සේවා යෝජකයන් සඳහා වන අවසාන වෙනස නම්, සේවකයාට ස්ථාවර සේවා ස්ථානයක් නොමැති නම්, සේවා ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් නම් කිරීමට ඔවුන් තවදුරටත් බැඳී නොසිටින බවයි. එවිට ඔබට ඔබේම සේවා ස්ථානය තීරණය කිරීමට නිදහස ඇති බව දැක්විය හැක.

සේවකයෙකු වශයෙන්, ඔබට මෙම විෂයයන් කිසිවක් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට ඔබට අවාසි සහගත විය නොහැක. එබැවින්, රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම මෙම හේතු කිසිවක් සඳහා කළ නොහැකිය.

අමතන්න

ඔබට රැකියා නීතිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තිබේද? එවිට අපගේ නීතිඥයින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට නිදහස් වන්න [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] නැතහොත් +31 (0)40-3690680 ට අප අමතන්න.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.