ඇත්තම ප්‍රශ්නය වන්නේ යන්ත්‍ර සිතන්නේද යන්න නොව මිනිසුන් සිතන්නේද යන්නයි

බීඑෆ් ස්කිනර් වරක් පැවසුවේ “ඇත්ත ප්‍රශ්නය වන්නේ යන්ත්‍ර සිතන්නේද යන්න නොව මිනිසුන් සිතන්නේද යන්නයි”

මෙම කියමන ස්වයං-රිය පැදවීමේ නව සංසිද්ධියට සහ සමාජය මෙම නිෂ්පාදනය සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය සඳහා බෙහෙවින් අදාළ වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, ලන්දේසි නවීන මාර්ග ජාලයේ සැලසුමට ස්වයං-රිය පැදවීමේ මෝටර් රථයේ බලපෑම ගැන යමෙකු සිතීම ආරම්භ කළ යුතුය. මේ හේතුව නිසා අමාත්‍ය ෂුල්ට්ස් වැන් හේගන් දෙසැම්බර් 23 වන දින ලන්දේසි නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට 'සෙල්ෆ්රිජ්ඩෙන්ඩෝ ඔටෝ, වර්කනින් වෑන් ඇඟවුම් ඔප් හෙට් ඔන්ට්වර්ප් වැන් වෙගන්' ('ස්වයං-රිය පදවන කාර්, මාර්ග සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ ඇඟවුම් ගවේෂණය කිරීම' 'යන වාර්තාව ලන්දේසි නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේය. වෙනත් අය අතර මෙම වාර්තාව විස්තර කරන්නේ සං signs ා සහ මාර්ග සලකුණු තැබීම, මාර්ග වෙනස් ආකාරයකින් සැලසුම් කිරීම සහ වාහන අතර දත්ත හුවමාරු කර ගැනීම යන අපේක්ෂාවයි. මේ ආකාරයෙන්, ස්වයං-රිය පැදවීමේ මෝටර් රථය මාර්ග තදබදය ඉවත් කිරීමට දායක විය හැකිය.

Law & More