නෙදර්ලන්තයේ වැඩ බලපත්රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම

නෙදර්ලන්තයේ වැඩ බලපත්රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම

එක්සත් රාජධානියේ පුරවැසියෙකු ලෙස ඔබ දැනගත යුතු දේ මෙයයි

31 දෙසැම්බර් 2020 වන දින දක්වා සියලුම යුරෝපා සංගම් නීති එක්සත් රාජධානිය සඳහා බලාත්මක වූ අතර බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකත්වය ඇති පුරවැසියන්ට පහසුවෙන් ලන්දේසි සමාගම්වල සේවය කිරීමට පටන් ගත හැකිය, එනම් පදිංචිය හෝ වැඩ බලපත්රයක් නොමැතිව. කෙසේ වෙතත්, එක්සත් රාජධානිය 31 දෙසැම්බර් 2020 වන දින යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්ව යන විට තත්වය වෙනස් වී ඇත. ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් වන අතර 31 දෙසැම්බර් 2020 න් පසු නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? එවිට ඔබ මතක තබා ගත යුතු වැදගත් විෂයයන් ගණනාවක් තිබේ. එතැන් සිට යුරෝපා සංගම් නීති එක්සත් රාජධානියට තවදුරටත් අදාළ නොවන අතර යුරෝපා සංගමය සහ එක්සත් රාජධානිය එකඟ වූ වෙළඳ හා සහයෝගීතා ගිවිසුමේ පදනම මත ඔබේ අයිතිවාසිකම් නියාමනය කරනු ලැබේ.

අහඹු ලෙස, වෙළඳ හා සහයෝගීතා ගිවිසුමේ 1 ජනවාරි 2021 සිට නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කරන බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන් පිළිබඳ සැලකිය යුතු ගිවිසුම් කිහිපයක් අඩංගු වේ. ස්විට්සර්ලන්තය) නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට අවසර දීම. මෙම සන්දර්භය තුළ, යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත පුරවැසියෙකුට නෙදර්ලන්තයේ වැඩ බලපත්රයක් අවශ්ය බව විදේශීය ජාතික රැකියා පනත (WAV) නියම කරයි. ඔබ නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට අදහස් කරන කාල සීමාව අනුව ඉල්ලුම් කළ හැකි වැඩ බලපත්ර වර්ග දෙකක් තිබේ:

  • වැඩ බලපත්රය (TWV) ඔබ දින 90 කට අඩු කාලයක් නෙදර්ලන්තයේ රැඳී සිටින්නේ නම් යූඩබ්ලිව්වී වෙතින්.
  • ඒකාබද්ධ පදිංචිය සහ වැඩ බලපත්රය (GVVA) ඔබ දින 90 කට වඩා වැඩි කාලයක් නෙදර්ලන්තයේ රැඳී සිටින්නේ නම්, IND වෙතින්.

වැඩ බලපත්ර දෙකම සඳහා, ඔබට යූඩබ්ලිව්වී හෝ අයිඑන්ඩී වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. ඔබගේ බලධාරියා විසින් ඉහත බලධාරීන්ගෙන් වැඩ බලපත්රය ඉල්ලුම් කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙකු ලෙස නෙදර්ලන්තයේ ඉටු කිරීමට අපේක්ෂා කරන තනතුර සඳහා වැඩ බලපත්රයක් ලබා දීමට පෙර වැදගත් කොන්දේසි ගණනාවක් සපුරාලිය යුතු අතර එබැවින් යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත සිට පැමිණි පුරවැසියෙකි.

ලන්දේසි හෝ යුරෝපීය ශ්‍රම වෙළඳපොලේ සුදුසු අපේක්ෂකයින් නොමැත

TWV හෝ GVVA වැඩ බලපත්රයක් ලබා දීම සඳහා වැදගත් කොන්දේසියක් වන්නේ ලන්දේසි හෝ යුරෝපීය ශ්රම වෙළඳපොළ තුළ "ප්රමුඛතා දීමනාවක්" නොමැති වීමයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ සේවායෝජකයා මුලින්ම නෙදර්ලන්තයේ සහ ඊඊඒ හි සේවකයින් සොයාගෙන පුරප්පාඩුව යූඩබ්ලිව්වී සේව්‍ය සේවා ස්ථානයකට වාර්තා කිරීමෙන් හෝ එහි තැපැල් කිරීමෙන් යූඩබ්ලිව්වී වෙත දැනුම් දිය යුතු බවයි. ඔබේ ලන්දේසි සේවා යෝජකයාට ඔහුගේ දැඩි බඳවා ගැනීමේ උත්සාහයන් ප්‍රති results ලවලට තුඩු දී නොමැති බව නිරූපණය කළ හැකි නම් පමණක්, ලන්දේසි හෝ ඊඊඒ සේවකයින් සුදුසු හෝ ලබා ගත නොහැකි වූ අර්ථයෙන් ඔබට මෙම සේවායෝජකයා සමඟ රැකියාවට පිවිසිය හැකිය. අහඹු ලෙස, ඉහත සඳහන් කොන්දේසිය අන්තර්ජාතික කණ්ඩායමක් තුළ සේවකයින් මාරු කිරීමේ තත්ත්වය සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, කලාකරුවන්, ආගන්තුක කථිකාචාර්යවරුන් හෝ සීමාවාසිකයන් සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන විට අඩු තදින්ම අදාළ වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත සිටින මෙම (බ්‍රිතාන්‍ය) පුරවැසියන් ලන්දේසි ශ්‍රම වෙළඳපොළට ස්ථිරවම ඇතුළු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා නොකෙරේ.

යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත සේවකයෙකු සඳහා වලංගු පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක්

TWV හෝ GVVA වැඩ බලපත්රයක් ලබා දීමේදී පනවා ඇති තවත් වැදගත් කොන්දේසියක් නම්, ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙකු වන බැවින් යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත පුරවැසියෙකු ලෙස ඔබට නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කළ හැකි වලංගු පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් (හෝ ලැබෙනු ඇත). නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට විවිධ නේවාසික බලපත්‍ර තිබේ. ඔබට අවශ්‍ය නේවාසික බලපත්‍රය මුලින්ම තීරණය වන්නේ ඔබට නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය කාල සීමාව අනුව ය. එය දින 90 ට වඩා කෙටි නම්, කෙටි කාලීන වීසා බලපත්‍රයක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණවත් වේ. ඔබට මෙම වීසා බලපත්‍රය සඳහා ඔබේ උපන් රටෙහි හෝ අඛණ්ඩව පදිංචි රටෙහි ලන්දේසි තානාපති කාර්යාලයෙන් ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, ඔබට දින 90 කට වඩා වැඩි කාලයක් නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍ර වර්ගය රඳා පවතින්නේ ඔබට නෙදර්ලන්තයේ ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ මත ය:

  • සමාගමක් තුළ මාරු කිරීම. ඔබ යුරෝපීය සංගමයෙන් පිටත සමාගමක සේවය කරන්නේ නම් සහ ඔබ පුහුණුකරුවෙකු, කළමනාකරුවෙකු හෝ විශේෂ ist යෙකු ලෙස ලන්දේසි ශාඛාවකට මාරු කරනු ලැබුවහොත්, ඔබේ ලන්දේසි සේවායෝජකයාට GVVA යටතේ IND හි නේවාසික බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. එවැනි පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා දීම සඳහා, යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත පිහිටුවා ඇති සමාගමක් සමඟ වලංගු රැකියා ගිවිසුමක් ඇතුළුව වලංගු අනන්‍යතාවයක් සහ පසුබිම් සහතිකයක් වැනි සාමාන්‍ය කොන්දේසි ගණනාවකට අමතරව ඔබ කොන්දේසි ගණනාවක් සපුරාලිය යුතුය. ආයතනික ආයතනික මාරුවක් සහ ඊට අනුරූපී පදිංචිය පිළිබඳ බලපත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න Law & More.
  • ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙක්. ජ්‍යෙෂ් Senior කළමනාකරණ තනතුරක හෝ විශේෂ ist යෙකු ලෙස නෙදර්ලන්තයේ සේවය කිරීමට යන යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත රටවලින් ඉහළ සුදුසුකම් ලත් සේවකයින් සඳහා ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණික බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම් කළ හැකිය. මේ සඳහා වන අයදුම්පත GVVA හි රාමුව තුළ සේවායෝජකයා විසින් IND වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එබැවින් මෙම පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍රය ඔබ විසින්ම අයදුම් කළ යුතු නොවේ. කෙසේ වෙතත්, මෙය ලබා දීමට පෙර ඔබ කොන්දේසි ගණනාවක් සපුරාලිය යුතුය. මෙම කොන්දේසි සහ ඒවා පිළිබඳ වැඩි විස්තර අපගේ පිටුවෙන් සොයාගත හැකිය දැනුම සංක්‍රමණිකයා. කරුණාකර සටහන් කරන්න: Directive (EU) 2016/801 හි අර්ථය තුළ විද්‍යාත්මක පර්යේෂකයන්ට විවිධ (අතිරේක) කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබ මාර්ගෝපදේශයට අනුව නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට කැමති බ්‍රිතාන්‍ය පර්යේෂකයෙක් ද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More. ආගමන හා රැකියා නීතිය පිළිබඳ අපගේ විශේෂ ists යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටුයි.
  • යුරෝපීය නිල් කාඩ්පත. යුරෝපීය නිල් කාඩ්පත යනු බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන් මෙන් 31 දෙසැම්බර් 2020 දින සිට යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවලින් එකක ජාතිකත්වය නොමැති අයගේ උසස් අධ්‍යාපනය ලැබූ සංක්‍රමණිකයින් සඳහා ඒකාබද්ධ වාසස්ථානයක් සහ වැඩ බලපත්රයකි. GVVA හි රාමුව තුළ සේවායෝජකයා විසින් IND අයදුම් කළ යුතුය. යුරෝපීය නිල් කාඩ්පතක හිමිකරුවෙකු ලෙස, ඔබට එම සාමාජික රාජ්‍යයේ කොන්දේසි සපුරාලන්නේ නම්, මාස 18 ක් නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමෙන් පසු ඔබට වෙනත් සාමාජික රටක වැඩ කිරීමට පටන් ගත හැකිය. මේවා අපගේ පිටුවෙහි ඇති කොන්දේසි මොනවාදැයි ඔබට කියවිය හැකිය දැනුම සංක්‍රමණිකයා.
  • වැටුප් සහිත රැකියාව. ඉහත විකල්පයන්ට අමතරව, වැටුප් සහිත රැකියාවක් සඳහා පදිංචිය සඳහා වෙනත් බලපත්‍ර ගණනාවක් තිබේ. ඉහත අවස්ථා වලදී ඔබ ඔබව හඳුනා නොගන්නේ, උදාහරණයක් ලෙස ඔබට බ්‍රිතාන්‍ය සේවකයෙකු ලෙස කලාව හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ නිශ්චිත ලන්දේසි තනතුරක හෝ ලන්දේසි ප්‍රචාරක මාධ්‍යයක් සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වාර්තාකරුවෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය නිසාද? එවැනි අවස්ථාවකදී, වෙනත් නේවාසික බලපත්‍රයක් ඔබගේ නඩුවේදී අදාළ වන අතර ඔබ වෙනත් (අතිරේක) කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය. ඔබට අවශ්‍ය නිශ්චිත පදිංචිය ඔබේ තත්වය මත රඳා පවතී. හිදී Law & More අපට ඔබ සමඟ මේවා තීරණය කළ හැකි අතර, මෙම පදනම මත ඔබ සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි තීරණය කරයි.

වැඩ බලපත්රයක් අවශ්ය නොවේ

සමහර අවස්ථාවලදී, බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙකු ලෙස ඔබට TWV හෝ GVAA වැඩ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවේ. බොහෝ සුවිශේෂී අවස්ථාවන්හිදී ඔබට වලංගු නේවාසික බලපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ සමහර විට යූඩබ්ලිව්වී වෙත වාර්තා කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. සාමාන්‍යයෙන් වඩාත්ම අදාළ වන වැඩ බලපත්රයේ ප්රධාන ව්යතිරේක දෙක පහත දැක්වේ:

  • 31 දෙසැම්බර් 2020 ට පෙර නෙදර්ලන්තයේ ජීවත් වීමට (පැමිණි) බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන්. මෙම පුරවැසියන් එක්සත් රාජධානිය සහ නෙදර්ලන්තය අතර අවසන් වූ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එක්සත් රාජධානිය නියත වශයෙන්ම යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වූ පසුවත්, මෙම බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන්ට වැඩ බලපත්‍රයක් නොමැතිව නෙදර්ලන්තයේ දිගටම සේවය කළ හැකි බවයි. මෙය අදාළ වන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන්ට ස්ථිර යුරෝපා සංගම් පදිංචිය පිළිබඳ ලියවිල්ලක් වැනි වලංගු පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් තිබේ නම් පමණි. ඔබ මෙම ගණයට අයත්ද, නමුත් ඔබ නෙදර්ලන්තයේ නැවතී සිටීම සඳහා වලංගු ලේඛනයක් තවමත් නොමැතිද? නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රම වෙළඳපොළට නොමිලේ ප්‍රවේශය සහතික කිරීම සඳහා ස්ථාවර හෝ අවිනිශ්චිත කාලයක් සඳහා නේවාසික බලපත්‍රයක් සඳහා තවමත් ඉල්ලුම් කිරීම නුවණට හුරුය.
  • ස්වාධීන ව්‍යවසායකයින්. ඔබට ස්වයං රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙකු ලෙස නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට 'ස්වයං රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට' පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබට එවැනි නේවාසික බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ විසින් කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් ලන්දේසි ආර්ථිකයට අත්‍යවශ්‍ය වැදගත්කමක් විය යුතුය. ඔබ පිරිනැමීමට යන භාණ්ඩය හෝ සේවාව නෙදර්ලන්තය සඳහා නව්‍ය චරිතයක් තිබිය යුතුය. ඔබ සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි සහ අයදුම්පත සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු නිල ලේඛන මොනවාදැයි දැන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? එවිට ඔබට නීති yers යින් සම්බන්ධ කර ගත හැකිය Law & More. අයදුම්පත සඳහා ඔබට සහාය වීමට අපගේ නීති yers යින් සතුටු වේ.

At Law & More සෑම තත්වයක්ම වෙනස් බව අපි තේරුම් ගනිමු. අපි පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරන්නේ එබැවිනි. ඔබේ නඩුවේ අදාළ වන්නේ කුමන (වෙනත්) පදිංචිය සහ වැඩ බලපත්ර හෝ ව්යතිරේක සහ ඒවා ලබා දීම සඳහා වන කොන්දේසි ඔබ සපුරාලන්නේද යන්න දැන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More. Law & Moreනීති law යින් යනු ආගමන හා රැකියා නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර එමඟින් ඔබේ තත්වය නිසි ලෙස තක්සේරු කිරීමට සහ ඔබේ තත්වයට ගැලපෙන පදිංචිය සහ රැකියා බලපත්‍රය සහ ඔබ නිරීක්ෂණය කළ යුතු කොන්දේසි මොනවාද යන්න තීරණය කිරීමට ඔවුන්ට හැකි වේ. එවිට ඔබට නේවාසික බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හෝ වැඩ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම්පත සකස් කිරීමට අවශ්‍යද? එසේ වුවද, ඒ Law & More විශේෂ ists යින් ඔබට සහාය වීමට සතුටුයි.

Law & More