ව්යවසාය කුටියේ පරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටියක්

ව්යවසාය කුටියේ පරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටියක්

ඔබේ සමාගම තුළ අභ්‍යන්තරව විසඳිය නොහැකි ආරවුල් ඇති වී ඇත්නම්, ඒවා විසඳීමට ව්‍යවසාය වාණිජ මණ්ඩලයට පෙර ක්‍රියා පටිපාටියක් සුදුසු මාධ්‍යයක් විය හැකිය. එවැනි ක්රියා පටිපාටියක් සමීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටියක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ක්‍රියාපටිපාටිය තුළ, නීතිමය ආයතනයක් තුළ ප්‍රතිපත්ති සහ කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ලෙස ව්‍යවසාය කුටියෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම ලිපියෙන් සමීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටිය සහ එයින් ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරනු ඇත.

සමීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටියට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව

සමීක්ෂණ ඉල්ලීමක් සෑම කෙනෙකුටම ඉදිරිපත් කළ නොහැක. විමර්ශන ක්‍රියාපටිපාටියට ප්‍රවේශය සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා අයදුම්කරුගේ උනන්දුව ප්‍රමාණවත් විය යුතු අතර එබැවින් ව්‍යවසාය කුටියේ මැදිහත්වීම. අදාළ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට බලයලත් අය නීතියේ පරිපූර්ණ ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත්තේ එබැවිනි.

 • NV හි කොටස් හිමියන් සහ සහතික දරන්නන්. සහ බීවී නීතිය ඩොලර් මිලියන 22.5 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් සහිත එන්වී සහ බීවී අතර වෙනස හඳුනා ගනී. කලින් අවස්ථාවෙහිදී, නිකුත් කළ ප්‍රාග්ධනයෙන් 10% ක් කොටස් හිමියන් සහ සහතික දරන්නන් සතුව ඇත. ඉහළ නිකුත් කරන ලද ප්‍රාග්ධනයක් සහිත එන්වී සහ බීවී සම්බන්ධයෙන්, නිකුත් කරන ලද ප්‍රාග්ධනයෙන් 1% ක සීමාවක් අදාළ වේ, නැතහොත් කොටස් සඳහා කොටස් සහ තැන්පතු ලැබීම් නියාමනය කරන ලද වෙළඳපොළකට ඇතුළත් කරන්නේ නම්, අවම මිල වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 20 කි. සංගමයේ ලිපිවල ද පහළ සීමාවක් සැකසිය හැකිය.
 • එම නෛතික ආයතනය කළමනාකරණ මණ්ඩලය හෝ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය හරහා හෝ භාරකරු නීතිමය ආයතනය බංකොලොත් වීම.
 • සංගමයක, සමුපකාර හෝ අන්‍යෝන්‍ය සමාජයක සාමාජිකයන් ඔවුන් අවම වශයෙන් සාමාජිකයින්ගෙන් 10% ක් හෝ මහා සභා රැස්වීමේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ඇති අය නියෝජනය කරන්නේ නම්. මෙය උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 300 කට යටත් වේ.
 • කම්කරුවන්ගේ සංගම්, සංගමයේ සාමාජිකයින් භාරයේ වැඩ කරන්නේ නම් සහ අවම වශයෙන් අවුරුදු දෙකක් වත් සංගමයට පූර්ණ නෛතික හැකියාවක් තිබේ නම්.
 • වෙනත් ගිවිසුම් හෝ ව්‍යවස්ථාපිත බලතල. උදාහරණයක් ලෙස වැඩ මණ්ඩලය.

පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට හිමිකම් ඇති අයෙකු කළමනාකරණ මණ්ඩලය සහ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය දන්නා සමාගම තුළ ඇති ප්‍රතිපත්තිය සහ කටයුතු පිළිබඳ ඔහුගේ විරෝධය පළමුවෙන්ම ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත්ය. මෙය සිදු කර නොමැති නම්, විමසීමක් සඳහා වන ඉල්ලීම ව්‍යවසාය අංශය විසින් සලකා බලනු නොලැබේ. ක්‍රියා පටිපාටිය ආරම්භ කිරීමට පෙර සමාගම තුළ සිටින අයට විරෝධතා වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පළමුව අවස්ථාව තිබිය යුතුය.

ක්රියා පටිපාටිය: අදියර දෙකක්

ක්‍රියා පටිපාටිය ආරම්භ වන්නේ පෙත්සම ඉදිරිපත් කිරීම සහ සමාගමට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට (උදා: කොටස් හිමියන්ට සහ කළමනාකරණ මණ්ඩලයට) එයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති අවස්ථාවෙනි. නෛතික අවශ්‍යතා සපුරා ඇත්නම් ව්‍යවසාය වාණිජ මණ්ඩලය විසින් පෙත්සම ප්‍රදානය කරනු ඇති අතර 'නිවැරදි ප්‍රතිපත්තිය සැක කිරීමට සාධාරණ හේතු' ඇති බව පෙනේ. මෙයින් පසු, පරීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටියේ අදියර දෙක ආරම්භ වේ. පළමු අදියරේදී සමාගම තුළ ඇති ප්‍රතිපත්තිය සහ සිදුවීම් පා course මාලාව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. ව්යවසාය අංශය විසින් පත් කරන ලද එක් අයෙකු හෝ වැඩි ගණනක් විසින් මෙම පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලැබේ. සමාගම, එහි කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජිකයින්, අධීක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයින් සහ (හිටපු) සේවකයින් සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතු අතර සමස්ත පරිපාලනයට ප්‍රවේශය ලබා දිය යුතුය. විමර්ශනයේ පිරිවැය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් සමාගම විසින් දරනු ලැබේ (හෝ සමාගමට ඒවා දරාගත නොහැකි නම් අයදුම්කරු). පරීක්ෂණයේ ප්‍රති come ල මත පදනම්ව, මෙම වියදම් අයදුම්කරුගෙන් හෝ කළමනාකරණ මණ්ඩලයෙන් අය කර ගත හැකිය. විමර්ශන වාර්තාවේ පදනම මත, ව්‍යවසාය අංශය දෙවන අදියරේදී අක්‍රමිකතා පවතින බව තහවුරු කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක ව්‍යවසාය අංශයට දුරදිග යන ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ගත හැකිය.

(තාවකාලික) විධිවිධාන

ක්‍රියාපටිපාටිය අතරතුර සහ (ක්‍රියා පටිපාටියේ පළමු විමර්ශන අදියර ආරම්භ වීමට පෙර පවා) ප්‍රශ්න කිරීමට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ව්‍යවසාය වාණිජ මණ්ඩලය විසින් තාවකාලික ප්‍රතිපාදන ලබා දිය හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ව්‍යවසාය වාණිජ මණ්ඩලයට විශාල නිදහසක් ඇත, එම විධිවිධාන නෛතික ආයතනයේ තත්වය හෝ විමර්ශනයේ උනන්දුව අනුව යුක්ති සහගත වන තාක් කල්. අක්‍රමිකතා ස්ථාපිත කර ඇත්නම්, ව්‍යවසාය වාණිජ මණ්ඩලය ද නිශ්චිත පියවර ගනු ඇත. මේවා නීතියෙන් නියම කර ඇති අතර ඒවාට සීමා වේ:

 • කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂවරුන්, අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂවරුන්, මහා රැස්වීම හෝ නෛතික ආයතනයේ වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක යෝජනාවක් අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම;
 • කළමනාකරණ හෝ අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂවරුන් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් අත්හිටුවීම හෝ සේවයෙන් පහ කිරීම;
 • කළමනාකරණ හෝ අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂවරුන් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් තාවකාලිකව පත් කිරීම;
 • ව්යවසාය වාණිජ මණ්ඩලය විසින් දක්වා ඇති පරිදි සංගමයේ ලිපිවල විධිවිධාන වලින් තාවකාලික අපගමනය;
 • කළමනාකරණ මාර්ගයෙන් කොටස් තාවකාලිකව මාරු කිරීම;
 • නීතිමය පුද්ගලයා විසුරුවා හැරීම.

පිළියම්

ව්යවසාය වාණිජ මණ්ඩලයේ තීරණයකට එරෙහිව ගොනු කළ හැක්කේ අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම පමණි. එසේ කිරීමේ අධිකරණ බලය පවතින්නේ නඩු කටයුතුවලදී ව්‍යවසාය අංශය ඉදිරියේ පෙනී සිටි අය සමඟ වන අතර, එය නොපෙන්වා ඇත්නම් නීතිමය ආයතනය සමඟ ද වේ. කැසේෂන් සඳහා කාල සීමාව මාස තුනකි. කැසේෂන් අත්හිටුවීමේ බලපෑමක් නැත. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය විසින් ඊට පටහැනිව තීරණයක් ගන්නා තෙක් ව්‍යවසාය අංශයේ නියෝගය බලාත්මකව පවතී. ව්‍යවසාය අංශය දැනටමත් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇති හෙයින් ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණයේ තීන්දුව ප්‍රමාද විය හැකි බව මින් අදහස් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යවසාය අංශය විසින් අනුගමනය කරන ලද අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ සහ අධීක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ වගකීම් සම්බන්ධයෙන් කැසේෂන් කිරීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.

ඔබ සමාගමක ආරවුල් සමඟ කටයුතු කරන අතර සමීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටියක් ආරම්භ කිරීම ගැන ඔබ සිතනවාද? එම Law & More ආයතනික නීතිය පිළිබඳ කණ්ඩායමට විශාල දැනුමක් තිබේ. ඔබ සමඟ එක්ව අපට තත්වය සහ හැකියාවන් තක්සේරු කළ හැකිය. මෙම විශ්ලේෂණයේ පදනම මත, සුදුසු ඊළඟ පියවර පිළිබඳව අපට ඔබට උපදෙස් දිය හැකිය. ඕනෑම කටයුත්තකදී (ව්‍යවසාය අංශයේ) ඔබට උපදෙස් සහ සහාය ලබා දීමට අපි සතුටු වන්නෙමු.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.