ජීවිතාන්තය යනු කුමක්ද?

නෙදර්ලන්තයේ ජීවිතාන්තය යනු දික්කසාදයෙන් පසු ඔබේ හිටපු සහකරුගේ සහ දරුවන්ගේ ජීවන වියදම සඳහා මූල්‍යමය දායකත්වයයි. එය ඔබට ලැබෙන හෝ මාසිකව ගෙවිය යුතු මුදලකි. ඔබට ජීවත් වීමට ප්‍රමාණවත් ආදායමක් නොමැති නම්, ඔබට ජීවිතාන්තය ලබා ගත හැකිය. දික්කසාදයෙන් පසු ඔබට හෝ ඇයට සහාය වීමට ඔබේ හිටපු සහකරුට ප්‍රමාණවත් ආදායමක් නොමැති නම් ඔබට ජීවිතාන්තය ගෙවීමට සිදුවේ. විවාහ වන අවස්ථාවේ ජීවන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. හිටපු හවුල්කරුවකු, හිටපු ලියාපදිංචි හවුල්කරුවෙකු සහ ඔබේ දරුවන්ට සහාය දැක්වීමට ඔබට බැඳීමක් තිබිය හැකිය.

ඇලීම්නි

ළමා ජීවිතාන්තය සහ සහකරු ජීවිතාන්තය

දික්කසාදයකදී, ඔබට හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය හා ළමා ජීවිතාන්තය දක්වා මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකිය. හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය සම්බන්ධයෙන්, ඔබේ හිටපු සහකරු සමඟ මේ පිළිබඳව ගිවිසුම් ඇති කර ගත හැකිය. මෙම ගිවිසුම් නීති lawyer යෙකු හෝ නොතාරිස්වරයෙකු විසින් ලිඛිත ගිවිසුමක් මගින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. දික්කසාදය අතරතුර හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා කිසිවක් එකඟ වී නොමැති නම්, නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබේ තත්වය හෝ ඔබේ හිටපු සහකරුගේ තත්වය වෙනස් වුවහොත් ඔබට පසුව ජීවිතාන්තය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. පවත්නා ජීවිතාන්තය දක්වා විධිවිධාන තවදුරටත් සාධාරණ නොවුවද, ඔබට නව විධිවිධාන යෙදිය හැකිය.

ළමා ජීවිතාන්තය සම්බන්ධයෙන් දික්කසාදයේදී ද ගිවිසුම් ඇති කර ගත හැකිය. මෙම ගිවිසුම් දෙමාපිය සැලැස්මක දක්වා ඇත. මෙම සැලැස්මේදී ඔබ ඔබේ දරුවා සඳහා සත්කාර බෙදා හැරීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇත. මෙම සැලැස්ම පිළිබඳ වැඩි විස්තර අපගේ පිටුවෙන් සොයාගත හැකිය දෙමාපිය සැලැස්ම. දරුවාගේ වයස අවුරුදු 21 වන තෙක් ළමා ජීවිතාන්තය නතර නොවේ. මෙම වයසට පෙර ජීවිතාන්තය නතර විය හැකිය, එනම් දරුවා මූල්‍යමය වශයෙන් ස්වාධීන නම් හෝ අවම තරුණ වැටුපක් සහිත රැකියාවක් තිබේ නම්. දරුවාගේ වයස අවුරුදු 18 වන තෙක් සැලකිලිමත් දෙමාපියන්ට ළමා සහාය ලැබේ. ඉන් පසුව, නඩත්තු කිරීමේ වගකීම වැඩි කාලයක් පවතින්නේ නම් එම මුදල දරුවාට කෙලින්ම යයි. ළමා සහයෝගය පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණීමට ඔබ සහ ඔබේ හිටපු සහකරු සමත් නොවන්නේ නම්, නඩත්තු විධිවිධානයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය තීරණය කළ හැකිය.

ඔබ ජීවිතාන්තය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

ජීවිතාන්තය ගණනය කරනු ලබන්නේ ණයගැතියාගේ ධාරිතාව සහ නඩත්තු කිරීමට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතා මත ය. ධාරිතාව යනු ජීවිතාන්තය ගෙවන්නාට ඉතිරි කළ හැකි මුදලයි. ළමා ජීවිතාන්තය සහ හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය යන දෙකම ඉල්ලුම් කරන විට, ළමා සහයෝගය සැමවිටම ප්‍රමුඛ වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ළමා ජීවිතාන්තය මුලින්ම ගණනය කරනු ලබන අතර, ඊට පසුව ඉඩක් ඇත්නම් සහකරුගේ ජීවිතාන්තය ගණනය කළ හැකි බවයි. ඔබට හිමිකම් ඇත්තේ ඔබ විවාහක හෝ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වයක නම් සහකරු ජීවිතාන්තය දක්වා පමණි. ළමා ජීවිතාන්තය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, දෙමව්පියන් අතර සම්බන්ධතාවය අදාල නොවේ, දෙමව්පියන් සම්බන්ධතාවයක නොසිටියද, ළමා ජීවිතාන්තය දක්වා අයිතිය පවතී.

වැටුප් ද වෙනස් වන නිසා සෑම වසරකම ජීවිතාන්තය වෙනස් වේ. මෙය සුචිගත කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. සංඛ්‍යාලේඛන නෙදර්ලන්තය (සීබීඑස්) ගණනය කිරීමෙන් පසු සෑම වසරකම දර්ශක ප්‍රතිශතයක් අධිකරණ හා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විසින් නියම කරනු ලැබේ. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, රජය සහ වෙනත් අංශවල වැටුප් වර්ධනයන් සීබීඑස් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, සෑම වසරකම ජනවාරි 1 වනදා මෙම ප්‍රතිශතයෙන් ජීවමාන ප්‍රමාණය වැඩි වේ. ව්‍යවස්ථාපිත දර්ශකය ඔබේ ජීවිතාන්තය සඳහා අදාළ නොවන බවට ඔබට එකට එකඟ විය හැකිය.

නඩත්තු කිරීමට ඔබට කොපමණ කාලයක් හිමිකම් තිබේද?

ජීවිතාන්තය ගෙවීම කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත්දැයි ඔබේ සහකරු සමඟ එකඟ විය හැකිය. කාල සීමාවක් නියම කරන ලෙස ඔබට අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. කිසිවක් එකඟ වී නොමැති නම්, නඩත්තු කිරීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගෙවිය යුතුද යන්න නීතිය මගින් නියාමනය කරනු ලැබේ. වර්තමාන නෛතික රෙගුලාසි වලින් අදහස් වන්නේ ජීවිතාන්තය දක්වා කාලය විවාහයේ කාල සීමාවෙන් අඩකට සමාන වන අතර උපරිම අවුරුදු 5 කි. මේ සඳහා ව්‍යතිරේක ගණනාවක් තිබේ:

  • දික්කසාදය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ගොනු කරන අවස්ථාවේදී, විවාහයේ කාල සීමාව අවුරුදු 15 ඉක්මවන අතර නඩත්තු ණයහිමියාගේ වයස එකල අදාළ වන විශ්‍රාම වැටුප් වයසට වඩා අවුරුදු 10 ට නොඅඩු නම්, බැඳීම අවසන් වන විට රාජ්ය විශ්රාම වැටුප් වයස ළඟා වේ. එබැවින් දික්කසාද වන අවස්ථාවේ රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් වයසට හරියටම අවුරුදු 10 කට පෙර අදාළ පුද්ගලයා නම් මෙය උපරිම අවුරුදු 10 කි. රාජ්‍ය විශ්‍රාම වැටුප් වයස පසුව කල් දැමීම බැඳීමේ කාල සීමාවට බලපාන්නේ නැත. එබැවින් මෙම ව්‍යතිරේකය දිගුකාලීන විවාහ සඳහා අදාළ වේ.
  • දෙවන ව්යතිරේකය කුඩා දරුවන් සිටින පවුල් ගැන සැලකිලිමත් වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, විවාහයෙන් උපත ලැබූ බාලම දරුවා වයස අවුරුදු 12 වන තෙක් බැඳීම දිගටම පවතී. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ජීවිතාන්තය උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 12 ක් පැවතිය හැකි බවයි.
  • තෙවන ව්‍යතිරේකය සංක්‍රාන්ති විධිවිධානයක් වන අතර විවාහය අවම වශයෙන් අවුරුදු 50 ක් වත් පැවතියේ නම් නඩත්තු ණය හිමියන්ගේ නඩත්තු කාලය අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි වේ. 1 ජනවාරි 1970 වන දිනට හෝ ඊට පෙර උපත ලැබූ නඩත්තු ණය හිමියන්ට උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 10 ක් වෙනුවට උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 5 ක් නඩත්තු කරනු ලැබේ.

දික්කසාද නියෝගය සිවිල් තත්ව වාර්තාවල ඇතුළත් කර ඇති විට ජීවිතාන්තය ආරම්භ වේ. උසාවිය විසින් නියම කරන ලද කාල සීමාව ඉකුත්වී ඇති විට ජීවිතාන්තය නතර වේ. ලබන්නා නැවත විවාහ වීම, සහජීවනය කිරීම හෝ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වයකට ඇතුළු වූ විටද එය අවසන් වේ. එක් පාර්ශවයක් මිය ගිය විට, ජීවිතාන්තය ගෙවීම ද නතර වේ.

සමහර අවස්ථා වලදී, හිටපු සහකරුට ජීවිතාන්තය දීර් extend කරන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මෙය කළ හැක්කේ 1 ජනවාරි 2020 වනදා දක්වා පමණි. ජීවිතාන්තය අවසන් කිරීම මෙතෙක් දුරට පැවතියේ නම් එය සාධාරණව හා සාධාරණව අවශ්‍ය නොවේ. 1 ජනවාරි 2020 වන දින සිට මෙම නීති තව ටිකක් නම්‍යශීලී කර ඇත: ලැබීමේ පාර්ශවයට සේවය අවසන් කිරීම සාධාරණ නොවේ නම් ජීවිතාන්තය දැන් දීර් extended කළ හැකිය.

ජීවිතාන්තය

ජීවිතාන්තය තීරණය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ අවසන් කිරීම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටියක් ආරම්භ කළ හැකිය. ඔබට සැමවිටම නීති .යෙකු අවශ්‍ය වනු ඇත. පළමු පියවර වන්නේ අයදුම්පතක් ගොනු කිරීමයි. මෙම යෙදුමේදී, නඩත්තු කිරීම තීරණය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ නැවැත්වීම සඳහා ඔබ විනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී. ඔබේ නීති lawyer යා මෙම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කර ඔබ ජීවත් වන දිස්ත්‍රික්කයේ සහ නඩු විභාගය පැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කයේ අධිකරණ ලේඛනයට ඉදිරිපත් කරයි. ඔබ සහ ඔබේ හිටපු සහකරු නෙදර්ලන්තයේ ජීවත් නොවන්නේද? එවිට අයදුම්පත හේග්හි උසාවියට ​​යවනු ලැබේ. එවිට ඔබේ හිටපු සහකරුට පිටපතක් ලැබෙනු ඇත. දෙවන පියවරක් ලෙස, ඔබේ හිටපු සහකරුට ආරක්ෂක ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව තිබේ. මෙම ආරක්ෂාවේදී ඔහුට හෝ ඇයට ජීවිතාන්තය ගෙවිය නොහැක්කේ මන්දැයි හෝ ජීවිතාන්තය වෙනස් කිරීමට හෝ නැවැත්වීමට නොහැකි වීමට හේතුව පැහැදිලි කළ හැකිය. එම අවස්ථාවේ දී හවුල්කරුවන් දෙදෙනාට ඔවුන්ගේ කතාව පැවසිය හැකි උසාවි විභාගයක් පැවැත්වේ. පසුව අධිකරණය තීන්දුවක් ගනු ඇත. එක් පාර්ශ්වයක් අධිකරණයේ තීරණයට එකඟ නොවන්නේ නම් ඔහුට හෝ ඇයට අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබේ නීති lawyer යා වෙනත් පෙත්සමක් යවන අතර නඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකරණය විසින් නැවත තක්සේරු කරනු ලැබේ. එවිට ඔබට තවත් තීරණයක් දෙනු ලැබේ. අධිකරණ තීන්දුවට ඔබ නැවත එකඟ නොවන්නේ නම් ඔබට ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය විසින් විභාග කරනු ලබන්නේ අභියාචනාධිකරණය විසින් නීතිය සහ කාර්ය පටිපාටික නීති නිසි ලෙස අර්ථ නිරූපණය කොට ක්‍රියාත්මක කර තිබේද යන්න සහ අධිකරණයේ තීන්දුව ප්‍රමාණවත් ලෙස තහවුරු වී තිබේද යන්නයි. එබැවින් ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය නඩුවේ සාරය නැවත සලකා බලන්නේ නැත.

ඔබට ජීවිතාන්තය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? නැතිනම් ජීවිතාන්තය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ නැවැත්වීමට ඔබට අවශ්‍යද? කරුණාකර පවුලේ නීති law යින් අමතන්න Law & More. අපගේ නීති yers යින් ජීවිතාන්තය ගණනය කිරීම සඳහා විශේෂ specialized යෝ වෙති. ඊට අමතරව, ඕනෑම ජීවිතාන්තය දක්වා කටයුතු සඳහා අපට ඔබට සහාය විය හැකිය. නීතී yers වරු Law & More පවුල් නීති ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය තුළින් ඔබේ සහකරු සමඟ එක්ව ඔබට මග පෙන්වීමට සතුටු වේ.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.