ඉල්ලා අස්වීමේ පනත

ඉල්ලා අස්වීමේ පනත

දික්කසාදයට බොහෝ දේ ඇතුළත් වේ

දික්කසාද නඩු විභාගය පියවර ගණනාවකින් සමන්විත වේ. ගත යුතු පියවර රඳා පවතින්නේ ඔබට දරුවන් සිටීද යන්න සහ ඔබේ අනාගත හිටපු සහකරු සමඟ විසඳුමක් සඳහා ඔබ කල්තියා එකඟ වී ඇත්ද යන්න මතය. පොදුවේ ගත් කල, පහත දැක්වෙන සම්මත ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතුය. පළමුවෙන්ම දික්කසාදය සඳහා අයදුම්පතක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙය ඒකපාර්ශ්වික යෙදුමක් හෝ ඒකාබද්ධ යෙදුමක් විය හැකිය. පළමු විකල්පය සමඟ හවුල්කරුවෙකු පෙත්සම ඉදිරිපත් කරයි. ඒකාබද්ධ පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්, ඔබ සහ ඔබේ හිටපු සහකරු පෙත්සම ඉදිරිපත් කර සියලු කටයුතු සඳහා එකඟ වේ. මෙම ගිවිසුම් මැදිහත්කරුවෙකු හෝ නීති .යෙකු විසින් දික්කසාද ගිවිසුමක් තුළ තබා ගත හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී අධිකරණ නඩු විභාගයක් නොපවතින නමුත් ඔබට දික්කසාද තීන්දුවක් ලැබෙනු ඇත. දික්කසාද තීරණය ලැබීමෙන් පසු ඔබට ඉල්ලා අස්වීමේ ඔප්පුවක් නීති .යෙකු විසින් ලබා ගත හැකිය. ඉල්ලා අස්වීමේ ඔප්පුවක් යනු අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද දික්කසාද තීන්දුව ඔබ සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බවත්, එම තීරණයට එරෙහිව ඔබ අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකරන බවත්, එයින් අදහස් වන්නේ එය වහාම මහ නගර සභාවට ලියාපදිංචි කළ හැකි බවයි. ඔබ නීතිය යටතේ දික්කසාද වන්නේ මහ නගර සභාවේ සිවිල් තත්ත්ව වාර්තාවල තීන්දුව ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව පමණි. දික්කසාද තීරණය ලියාපදිංචි කර නොමැති තාක් කල් ඔබ විධිමත් ලෙස විවාහක ය.

ඉල්ලා අස්වීමේ පනත

උසාවියේ තීන්දුවෙන් පසු, අභියාචනා කාලය මාස 3 ක් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ආරම්භ වේ. මෙම කාල සීමාව තුළ දික්කසාද තීරණයට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම් එයට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. දික්කසාද තීරණයට පාර්ශවයන් වහාම එකඟ වන්නේ නම්, මෙම මාස 3 ක කාලය ප්‍රමාද විය හැකිය. මෙයට හේතුව උසාවියේ තීන්දුව ලියාපදිංචි කළ හැක්කේ තීන්දුව අවසන් වූ පසු පමණි. තීන්දුවක් අවසාන වන්නේ මාස 3 ක අභියාචන කාලය ඉකුත් වූ පසුව පමණි. කෙසේ වෙතත්, දෙපාර්ශ්වයම ඉල්ලා අස්වීමේ ගිවිසුමට අත්සන් කළහොත්, ඔවුන් දෙදෙනාම අභියාචනයක් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. උසාවියේ තීන්දුවට පක්ෂ 'ඉල්ලා අස්වෙයි'. තීන්දුව අවසාන වන අතර මාස 3 ක කාලයක් බලා නොසිට ලියාපදිංචි කළ හැකිය. දික්කසාද තීරණයට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, ඉල්ලා අස්වීමේ ඔප්පුවට අත්සන් නොකිරීම වැදගත්ය. එබැවින් ඔප්පුව අත්සන් කිරීම අනිවාර්ය නොවේ. අධිකරණ තීන්දුවෙන් පසු ඉල්ලා අස්වීමේදී පහත සඳහන් හැකියාවන් ඇත:

 • ඉල්ලා අස්වීමේ ක්‍රියාවකට දෙපාර්ශ්වයම අත්සන් කරති:
  එසේ කිරීමෙන් දික්කසාද තීරණයට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තමන් අකමැති බව පාර්ශ්වයන් පෙන්වා දෙයි. මෙම නඩුවේදී, මාස 3 ක අභියාචනා කාලය කල් ඉකුත් වන අතර දික්කසාද නඩු කටයුතු ඉක්මන් වේ. දික්කසාදය වහාම මහ නගර සභාවේ සිවිල් තත්ත්ව වාර්තාවල ඇතුළත් කළ හැකිය.
 • පක්ෂ දෙකෙන් එකක් ඉල්ලා අස්වීමේ ක්‍රියාවක් අත්සන් කළ අතර අනෙක එය අත්සන් නොකරයි. නමුත් ඔහු හෝ ඇය අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකරයි:
  අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව විවෘතව පවතී. අභියාචනා කාලය මාස 3 ක් බලා සිටිය යුතුය. ඔබගේ (අනාගත) හිටපු සහකරු අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම්, දික්කසාදය මාස 3 කට පසුවත් නගර සභාවට නිශ්චිතව ලියාපදිංචි කළ හැකිය.
 • පක්ෂ දෙකෙන් එකක් ඉල්ලා අස්වීමේ ක්‍රියාවක් අත්සන් කළ අතර අනෙක් පාර්ශවය අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරයි:
  මෙම නඩුවේදී, නඩු කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නව අදියරකට ඇතුළු වන අතර අධිකරණය අභියාචනය මත නඩුව නැවත විභාග කරනු ඇත.
 • දෙපාර්ශවයම ඉල්ලා අස්වීමේ පනතකට අත්සන් නොකළ නමුත් පාර්ශවයන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකරයි:
  මාස 3 ක අභියාචනා කාලය අවසානයේදී, ඔබ හෝ ඔබේ නීති lawyer යා දික්කසාද තීරණය සිවිල් තත්ව වාර්තාවල අවසන් ලියාපදිංචිය සඳහා උපත්, විවාහ සහ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යැවිය යුතුය.

මාස 3 ක අභියාචනා කාලය ඉකුත්වීමෙන් පසු දික්කසාද නියෝගය ආපසු හැරවිය නොහැකිය. තීරණය ආපසු හැරවිය නොහැකි වූ පසු, එය මාස 6 ක් තුළ සිවිල් තත්ව වාර්තාවල ඇතුළත් කළ යුතුය. දික්කසාද තීරණය නියමිත වේලාවට ලියාපදිංචි නොකළේ නම්, එම තීරණය අහෝසි වන අතර විවාහය විසුරුවා හරිනු නොලැබේ!

අභියාචනය සඳහා කාල සීමාව කල් ඉකුත් වූ පසු, දික්කසාදය මහ නගර සභාවේ ලියාපදිංචි කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් නොකරන ඔප්පුවක් අවශ්‍ය වේ. දික්කසාද නඩු විභාගයේදී තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ අධිකරණයට ඔබ අයදුම් නොකිරීමේ ඔප්පුව සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය. මෙම ඔප්පුවේදී අධිකරණය ප්‍රකාශ කරන්නේ තීන්දුවට එරෙහිව පාර්ශවයන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවයි. ඉල්ලා අස්වීමේ ඔප්පුවේ ඇති වෙනස නම්, අභියාචනා කාලය ඉකුත්වීමෙන් පසු අයදුම් නොකිරීමේ ඔප්පුව අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඉල්ලා අස්වීමේ ඔප්පුව අභියාචනා කාලය ඉකුත්වීමට පෙර පාර්ශවයන්ගේ නීති yers යින් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

දික්කසාදය අතරතුර උපදෙස් සහ මග පෙන්වීම සඳහා ඔබට පවුලේ නීති law යින් සම්බන්ධ කර ගත හැකිය Law & More. හිදී Law & More දික්කසාදය සහ පසු සිදුවීම් ඔබේ ජීවිතයට දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බව අපි තේරුම් ගනිමු. අප පෞද්ගලික ප්‍රවේශයක් ගන්නේ එබැවිනි. අපගේ නීති yers යින්ට ඕනෑම කටයුත්තකදී ඔබට සහාය විය හැකිය. නීතී yers වරු Law & More පවුල් නීති ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර දික්කසාද ක්‍රියාවලියක් හරහා ඔබේ සහකරු සමඟ එක්ව ඔබට මඟ පෙන්වීමට සතුටුයි.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.