තුළ Law & More, සෙවින්ක් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටළු සහ (කාර්ය පටිපාටික) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. ලන්දේසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැරුණු විට සෙවින්ක් රුසියානු, තුර්කි සහ අසෙරි ද කතා කරයි.

සෙවින්ක් හොබෙන්-අසිසෝවා

සෙවින්ක් හොබෙන්-අසිසෝවා

තුළ Law & More, සෙවින්ක් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටළු සහ (කාර්ය පටිපාටික) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. ලන්දේසි සහ ඉංග්‍රීසි හැරුණු විට සෙවින්ක් රුසියානු, තුර්කි සහ අසෙරි ද කතා කරයි. ඇයගේ උද්යෝගය සහ උද්‍යෝගිමත් ආකල්පය හේතුවෙන් ඇය නීතිමය අභියෝග භාර ගැනීමට සූදානම්ය. සෙවින්ක් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන අතර අපගේ සේවාදායකයින් සඳහා බොහෝ දුරක් යයි. ඇයගේ විශාල සංවේදනය සහ අපගේ සේවාදායකයින් කෙරෙහි ඇති දැඩි කැපවීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. සෙවින්ක් ඇගේ නිදහස් කාලය තුළ සංචාරය කිරීම, රාත්‍රී ආහාරය ගැනීම සහ පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමඟ විනෝද වීමට ප්‍රිය කරයි.

Law & More B.V.