වෘත්තීය අවස්ථා

Law & More

Law & More අයින්ඩ්හොවන් හි විද්‍යා උද්‍යානයේ පිහිටා ඇති ගතික, බහුවිධ නීති ආයතනයකි; නෙදර්ලන්තයේ සිලිකන් නිම්නය ලෙසද හැඳින්වේ. විශාල ආයතනික හා බදු කාර්යාලයක දැනුම අපි පුද්ගලික කාර්යාලයේ සහ කඩ සාප්පුවකට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ සේවාවක් සමඟ ඒකාබද්ධ කරමු. අපගේ නීති ආයතනය අපගේ සේවාවන්හි විෂය පථය හා ස්වභාවය අනුව සැබවින්ම ජාත්‍යන්තර වන අතර සංස්ථා සහ ආයතනවල සිට පුද්ගලයන් දක්වා නවීන ලන්දේසි සහ ජාත්‍යන්තර සේවාදායකයින් සඳහා වැඩ කරයි. අපගේ සේවාදායකයින්ට හැකි උපරිම සේවාවක් සැපයීම සඳහා, රුසියානු භාෂාව ප්‍රගුණ කරන බහුභාෂා නීති yers යින් සහ නීතිවේදීන්ගෙන් යුත් විශේෂිත කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත. කණ්ඩායමට ප්‍රසන්න හා අවිධිමත් වාතාවරණයක් ඇත.

අපට දැනට ශිෂ්‍ය සීමාවාසික පුහුණුව සඳහා ඉඩකඩ තිබේ. ශිෂ්‍ය අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස ඔබ අපගේ දෛනික පුහුණුවීම්වලට සහභාගී වන අතර විශිෂ්ට සහයෝගයක් ලබා ගනී. ඔබගේ සීමාවාසික පුහුණුව අවසානයේදී, ඔබට අපෙන් සීමාවාසික තක්සේරුවක් ලැබෙනු ඇති අතර නීති වෘත්තිය ඔබ වෙනුවෙන්ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට ඔබ තවත් පියවරක් ඉදිරියට යනු ඇත. සීමාවාසික කාලසීමාව තීරණය වන්නේ උපදේශනයෙනි.

නරඹන්න

අපගේ ශිෂ්‍ය අභ්‍යාසලාභීන්ගෙන් පහත සඳහන් දේ අපි අපේක්ෂා කරමු:

  • විශිෂ්ට ලිවීමේ කුසලතා
  • ලන්දේසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙහිම විශිෂ්ට විධානය
  • ඔබ කරන්නේ HBO හෝ WO මට්ටමින් නීති අධ්‍යාපනයක්
  • ආයතනික නීතිය, කොන්ත්‍රාත් නීතිය, පවුල් නීතිය හෝ සංක්‍රමණ නීතිය පිළිබඳව ඔබට ප්‍රබල උනන්දුවක් ඇත
  • ඔබ විකාර ආකල්පයක් ඇති අතර දක්ෂ හා අභිලාෂකාමී ය
  • ඔබ මාස 3-6 ක් සඳහා ලබා ගත හැකිය

ප්රතිචාර

Would you like to respond to this vacancy? Send your CV, motivation letter and list of marks (s) to info@lawandmore.nl. You can address your letter to Mr. T.G.L.M. Meevis.

Law & More හොඳ අධ්‍යාපනයක් සහ වෘත්තීය පසුබිමක් ඇති දක්ෂ හා අභිලාෂකාමී වෘත්තිකයන් දැන හඳුනා ගැනීමට සැමවිටම උනන්දු වේ.