ලෝක නීති සන්ධානය

Law & More ලෝක නීති සන්ධානයේ සාමාජිකයෙකි. රටවල් 100 කට වැඩි ගණනක නීති ආයතන 80 කට වැඩි ගණනක සංවිධානයකි.

Law & More ජාත්‍යන්තර අවධානයක් ඇති නීති ආයතනයකි. එහි සාමාජිකත්වය තුළින් තම සේවාදායකයින්ට ලොව පුරා නීතිමය සහාය ලබා ගැනීමට එය උපකාරී වේ.
වෙබ් අඩවියේ වැඩි විස්තර ඔබ සොයා ගනු ඇත worldlawalliance.com.

WLA සාමාජික

Law & More B.V.