රූබි යනු පොළොවට බැස යන පුද්ගලයෙකි. ඔබේ නඩුව සාර්ථකව අවසන් කිරීමට ඇය සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ඇත. අනෙක් අය නොදකින තොරතුරු ඇය දකී. සමහර අවස්ථාවල කුඩා විස්තරයක් විශාල බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. රූබි අභියෝගයකට ආදරය කරන අතර එකකට මුහුණදීමේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනී. ඇය සංකීර්ණ නීතිමය ගැටළු මඟහරින්නේ නැත. ඇය ඔබට නීත්‍යානුකූලව විශ්වාසදායක උපදෙස් ලබා දීමට හැකි සෑම දෙයක්ම කරනු ඇත. රහස්‍යභාවය සහ අවංකභාවය රූබිට බෙහෙවින් වටී.

ආර්. (රූබි) වෑන් කර්ස්බර්ගන් එල්එල්එම්

රූබි වෑන් කර්ස්බර්ගන්

පොළොවට පහළට - අරමුණු සහිත - නිවැරදි

රූබි යනු පොළොවට බැස යන පුද්ගලයෙකි. ඔබේ නඩුව සාර්ථකව අවසන් කිරීමට ඇය සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ඇත. අනෙක් අය නොදකින තොරතුරු ඇය දකී. සමහර අවස්ථාවල කුඩා විස්තරයක් විශාල බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. රූබි අභියෝගයකට ආදරය කරන අතර එකකට මුහුණදීමේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනී. ඇය සංකීර්ණ නීතිමය ගැටළු මඟහරින්නේ නැත. ඇය ඔබට නීත්‍යානුකූලව විශ්වාසදායක උපදෙස් ලබා දීමට හැකි සෑම දෙයක්ම කරනු ඇත. රහස්‍යභාවය සහ අවංකභාවය රූබිට බෙහෙවින් වටී.

තුළ Law & More, රූබි කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ආයතනික නීතිය සහ ආයතනික නීති සේවා පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙක්. ඇයව ඔබේ සමාගමේ ආයතනික නීති lawyer වරියක් ලෙස බඳවා ගත හැකිය.

විවේක කාලයේදී රූබි කැමති වන්නේ පවුලේ අය හා මිතුරන් සමඟ කාලය ගත කිරීමටයි. ඊට වඩා හොඳ ආහාර භුක්ති විඳින අතර ඇය ස්පා Spanish ් language භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ප්‍රිය කරයි.

Law & More B.V.