ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි කොන්ත්‍රාත්තුව යනු කුමක්ද?

බලාත්මක කළ නොහැකි කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු ලිඛිත හෝ වාචික ගිවිසුමක් වන අතර එය අධිකරණය විසින් බලාත්මක නොකෙරේ. උසාවියක් කොන්ත්රාත්තුවක් බලාත්මක නොකිරීමට විවිධ හේතු තිබේ. ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වන්නේ ඔවුන්ගේ විෂය කරුණු නිසා ය, ගිවිසුමේ එක් පාර්ශවයක් අසාධාරණ ලෙස අනෙක් පාර්ශවයෙන් වාසි ලබා ගත් නිසා හෝ ගිවිසුම පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති නිසා ය.

බලාත්මක කළ නොහැකි කොන්ත්‍රාත්තුවක් සම්බන්ධයෙන් ඔබට නීති සහය හෝ උපදෙස් අවශ්‍යද? නැතහොත් ඔබට තවමත් මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? අපේ කොන්ත්රාත් නීති නීතිඥ ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More