උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?

උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු සංවිධානයේ අරමුණු හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමයි. උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු අරමුණු සැකසීම, තරඟකාරී පරිසරය විශ්ලේෂණය කිරීම, අභ්‍යන්තර සංවිධානය විශ්ලේෂණය කිරීම, උපාය මාර්ග ඇගයීම සහ කළමනාකරණය ආයතනය හරහා උපාය මාර්ග සකස් කරන බව සහතික කිරීමයි.

උපායමාර්ගික කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබට නීතිමය සහාය හෝ උපදෙස් අවශ්‍යද? නැතහොත් ඔබට තවමත් මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? අපේ ආයතනික නීති නීතිඥ ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More