අවලංගු කළ හැකි කොන්ත්රාත්තුව යනු කුමක්ද?

අවලංගු කළ හැකි කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු නීතිමය හේතු කිහිපයක් නිසා ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි පාර්ශව දෙකක් අතර විධිමත් ගිවිසුමකි.

අවලංගු කළ හැකි කොන්ත්‍රාත්තුවක් සම්බන්ධයෙන් ඔබට නීති සහාය හෝ උපදෙස් අවශ්‍යද? නැතහොත් ඔබට තවමත් මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? අපේ කොන්ත්රාත් නීති නීතිඥ ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More