අර්ධ කොන්ත්රාත්තුව යනු කුමක්ද?

අර්ධ කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු පාර්ශවයන් අතර එවැනි නිල ගිවිසුමක් නොමැති විට අධිකරණය විසින් නිර්මාණය කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් වන අතර, සපයනු ලබන භාණ්ඩ හෝ සේවා සඳහා ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් ආරවුලක් පවතී. පාර්ශවයක් අයුක්තිසහගත ලෙස පොහොසත් වීම වැළැක්වීම සඳහා උසාවි විසින් අර්ධ කොන්ත්‍රාත්තු නිර්මාණය කරයි, නැතහොත් ඔහු එසේ කිරීමට සුදුසුකම් නොලබන විට එම තත්වයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගනී.

අර්ධ කොන්ත්‍රාත්තුව සම්බන්ධයෙන් ඔබට නීති සහය හෝ උපදෙස් අවශ්‍යද? නැතහොත් ඔබට තවමත් මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? අපේ කොන්ත්රාත් නීති නීතිඥ ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More