ප්‍රකාශය යනු කුමක්ද?

ප්‍රකාශයක් යනු විධිමත් හා තාර්කික ස්වරූපයෙන් පැමිණිලිකරුගේ ක්‍රියාවට හේතු වන තත්වයන් පිළිබඳ පිරිවිතරයකි. ප්රකාශය අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරන ලද ලිඛිත ප්රකාශයකි.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More