නීති සමාගම් කරන්නේ කුමක්ද?

නීති ආයතනයක් යනු නීතියේ භාවිතයේ යෙදීම සඳහා නීති yers යින් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් විසින් පිහිටුවන ලද ව්‍යාපාරික ආයතනයකි. නීති ආයතනයක් විසින් කරනු ලබන මූලික සේවාව වන්නේ සේවාදායකයින්ට (පුද්ගලයින් හෝ සමාගම්) ඔවුන්ගේ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පිළිබඳව උපදෙස් දීම සහ සිවිල් හෝ අපරාධ නඩු, ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සහ නීති උපදෙස් සහ වෙනත් ආධාර ලබා ගන්නා වෙනත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් සේවාදායකයින් නියෝජනය කිරීමයි.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More