අපේ කණ්ඩායම

ටොම් මීවිස් රූපය

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

තුළ Law & More, ටොම් සාමාන්‍ය පුහුණුව සමඟ කටයුතු කරයි. ඔහු කාර්යාලයේ සාකච්ඡාකරු සහ නඩුකාරයා වේ.

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

තුළ Law & More ලන්දේසි ආයතනික නීතිය, ලන්දේසි වාණිජ නීතිය, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය, ආයතනික මූල්‍ය හා ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම්, සංකීර්ණ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති සහ බදු / මූල්‍ය ව්‍යුහයන් සැකසීම සහ කළමනාකරණය කිරීම වැනි ක්ෂේත්‍රවල නෙදර්ලන්තයේ යුරේසියානු වෙළඳපොළවල සේවාදායකයින්ට සේවා සැපයීම කෙරෙහි මැක්සිම් අවධානය යොමු කරයි.

තුළ Law & More, රූබි කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ආයතනික නීතිය සහ ආයතනික නීති සේවා පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙක්. ඇයව ඔබේ සමාගමේ ආයතනික නීති lawyer වරියක් ලෙස බඳවා ගත හැකිය.

තුළ Law & More, අයිලින් ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ පුද්ගලික හා පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය සහ සංක්‍රමණ නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ය.

තුළ Law & More, සෙවින්ක් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටළු සහ (කාර්ය පටිපාටික) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. ලන්දේසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැරුණු විට සෙවින්ක් රුසියානු, තුර්කි සහ අසෙරි ද කතා කරයි.

ඩෝනියා එල් අත්තාරි

ඩෝනියා එල් අත්තාරි

නීති උපදේශක

ඩවුනියා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර (නීතිමය) ලියකියවිලි සකස් කරයි. ඇය නිජ්මේගන්හි රැඩ්බවුඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ යුරෝපීය ව්‍යාපාර නීතිය පිළිබඳ ප්‍රධාන වැඩසටහන හදාරමින් සිටී.

මැක්ස් මෙන්ඩර් ඡායාරූපය

මැක්ස් මෙන්ඩර්

අලෙවි කළමනාකරු

ඔහුගේ පුළුල් පරාසයක තාක්‍ෂණික කුසලතා සහ සමාගම් සංවිධානය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම ඇති මැක්ස් මාධ්‍ය සහ අලෙවිකරණ කළමනාකරු වේ Law & More.

Law & More B.V.