අපගේ ප්රධාන සේවාලාභීන්

Ically තිහාසිකව, නෙදර්ලන්තය සෑම විටම සිය යුරෝපා සංගමය සහ ලෝක ව්‍යාප්ත ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යුහගත කිරීම, ආයෝජනය කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ ව්‍යාපාර කිරීම සඳහා ඉතා ආකර්ශනීය අධිකරණ බලයක් වී තිබේ. නෙදර්ලන්තය තාක්‍ෂණික හා නවීන බහුජාතික සමාගම් මෙන්ම “ලෝකයේ පුරවැසියන්” විශාල ප්‍රමාණයක් අඛණ්ඩව ඇද ගනී.

අපගේ ආයතනික සේවාදායකයා පුහුණුව නෙදර්ලන්තයේ සහ දේශ සීමාව තුළ සංස්ථාගත කර ඇති රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සමාගම් වැනි ජාත්‍යන්තරව ක්‍රියාත්මක වන සංගත රාශියක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

එම පෞද්ගලික ගනුදෙනුකරුවන් පුරුදු Law & More ලන්දේසි අධිකරණ බලය හරහා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු ව්‍යුහගත කරන පුද්ගලයින්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර පවුල්වල සහාය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. අපගේ ජාත්‍යන්තර සේවාදායකයින් විවිධ රටවලින් සහ පසුබිම්වලින් පැමිණේ. ඔවුන් සාර්ථක ව්‍යවසායකයින්, ඉහළ සුදුසුකම් සහිත විදේශිකයන් සහ විවිධ අධිකරණ බලයන්හි අවශ්‍යතා සහ වත්කම් ඇති වෙනත් පුද්ගලයින් ය.

අපගේ ආයතනික සහ පෞද්ගලික සේවාදායකයින්ට සෑම විටම ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති, සකස් කළ, කැපවූ සහ රහස්‍ය නීති සේවාවන්හි සමානව ඉහළ ගුණාත්මකභාවයක් ලැබේ.