ඔබ සොයන්නේද?
නෙදර්ලන්තයේ නීති ආයතනයක්?

අපේ නීතිවේදීන් ඩච් නීතියේ විශේෂ ists යින්

පරීක්ෂා කරන්න දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සේවාදායකයින් සඳහා වැඩ කිරීමට අප පුරුදු වී සිටිමු.

පරීක්ෂා කරන්න සෑම සේවාදායකයෙකුටම, පුද්ගලයන්ට මෙන්ම සමාගම්වලට හෝ ආයතන සඳහා ඉහළ සේවා මට්ටමක්.

පරීක්ෂා කරන්න අප ලබා ගත හැකිය. අදත්.

ඔබ සොයන්නේද?
නෙදර්ලන්තයේ නීති ආයතනයක්?

අපේ නීතිවේදීන් ඩච් නීතියේ විශේෂ ists යින්

පරීක්ෂා කරන්න දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සේවාදායකයින් සඳහා වැඩ කිරීමට අප පුරුදු වී සිටිමු.

පරීක්ෂා කරන්න සෑම සේවාදායකයෙකුටම, පුද්ගලයන්ට මෙන්ම සමාගම්වලට හෝ ආයතන සඳහා ඉහළ සේවා මට්ටමක්.

පරීක්ෂා කරන්න අප ලබා ගත හැකිය. අදත්.

අයින්ඩ්හොවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි නීති ආයතනය - Law & More

පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය

පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Law & More සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා ලබා ගත හැකිය
08:00 සිට 22:00 දක්වා සහ සති අන්තවල 09:00 සිට 17:00 දක්වා

හොඳ සහ වේගවත් සන්නිවේදනය

හොඳ සහ වේගවත් සන්නිවේදනය

අපගේ නීති yers යින් ඔබේ නඩුවට සවන් දී ඉදිරියට එනු ඇත
සුදුසු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සමඟ

පුද්ගලික ප්‍රවේශය

පුද්ගලික ප්‍රවේශය

අපගේ සේවා ක්‍රමය මඟින් අපගේ සේවාදායකයින්ගෙන් 100% ක් අපව නිර්දේශ කරන බවත් අපව සාමාන්‍යයෙන් 9.4 ක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති බවත් සහතික කරයි

අයින්ඩ්හොවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි නීති ආයතනය - Law & More

පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය

පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Law & More සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා ලබා ගත හැකිය
08:00 සිට 22:00 දක්වා සහ සති අන්තවල 09:00 සිට 17:00 දක්වා

හොඳ සහ වේගවත් සන්නිවේදනය

හොඳ සහ වේගවත් සන්නිවේදනය

අපගේ නීති yers යින් ඔබේ නඩුවට සවන් දී ඉදිරියට එනු ඇත
සුදුසු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සමඟ

පුද්ගලික ප්‍රවේශය

පුද්ගලික ප්‍රවේශය

අපගේ සේවා ක්‍රමය මඟින් අපගේ සේවාදායකයින්ගෙන් 100% ක් අපව නිර්දේශ කරන බවත් අපව සාමාන්‍යයෙන් 9.4 ක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති බවත් සහතික කරයි

කවුද නීති yers යන් Law & More?

අපි ලන්දේසි නීතියේ විවිධ අංශ පිළිබඳව විශේෂිත වූ ජාත්‍යන්තර චරිතයක් ඇති ගතික ලන්දේසි නීති සමාගමකි. අපි ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මානු, පෝලන්ත, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්රේන භාෂාව කතා කරමු. අපගේ සමාගම සමාගම්, රජයන්, ආයතන සහ පුද්ගලයින් සඳහා නීති ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක සේවා සපයයි. අපගේ සේවාදායකයින් පැමිණෙන්නේ නෙදර්ලන්තයෙන් සහ විදේශයන්ගෙනි. අපගේ කැපවීමෙන්, ප්‍රවේශ විය හැකි, මෙහෙයවනු ලබන සහ විකාරයකින් තොර ප්‍රවේශයක් සඳහා අපි ප්‍රසිද්ධය.

ඔබට සම්බන්ධ විය හැකිය Law & More ඔබට නීති lawyer යෙකු හෝ නීති උපදේශකයෙකු අවශ්‍ය වන සියලු කාරණා සඳහා.

Interests ඔබගේ අභිලාෂයන් සැමවිටම අපට වැදගත් ය;
Directly අපට කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකිය;
Phone පත්වීම් දුරකථන මගින් කළ හැකිය (+ 31403690680 or + 31203697121), විද්යුත් තැපෑල ([විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]) හෝ අපගේ මාර්ගගත මෙවලම හරහා lawyerappointment.nl;
සාධාරණ මිල ගණන් අය කර විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කරන්නෙමු.
Ind අපට අයින්ඩ්හෝවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි කාර්යාල තිබේ.

ඔබගේ නිශ්චිත ප්‍රශ්නය හෝ තත්වය අපගේ වෙබ් අඩවියේ නොමැතිද? අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න. බොහෝ විට අපට ඔබටත් උදව් කළ හැකිය.

කාර්යාල Law & More
කාර්යාල Law & More

කවුද නීති yers යන් Law & More?

අපි ලන්දේසි නීතියේ විවිධ අංශ පිළිබඳව විශේෂිත වූ ජාත්‍යන්තර චරිතයක් ඇති ගතික ලන්දේසි නීති සමාගමකි. අපි ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මානු, පෝලන්ත, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්රේන භාෂාව කතා කරමු. අපගේ සමාගම සමාගම්, රජයන්, ආයතන සහ පුද්ගලයින් සඳහා නීති ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක සේවා සපයයි. අපගේ සේවාදායකයින් පැමිණෙන්නේ නෙදර්ලන්තයෙන් සහ විදේශයන්ගෙනි. අපගේ කැපවීමෙන්, ප්‍රවේශ විය හැකි, මෙහෙයවනු ලබන සහ විකාරයකින් තොර ප්‍රවේශයක් සඳහා අපි ප්‍රසිද්ධය.
ඔබට සම්බන්ධ විය හැකිය Law & More ඔබට නීති lawyer යෙකු හෝ නීති උපදේශකයෙකු අවශ්‍ය වන සියලු කාරණා සඳහා.

Interests ඔබගේ අභිලාෂයන් සැමවිටම අපට වැදගත් ය;
Directly අපට කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකිය;
Phone පත්වීම් දුරකථන මගින් කළ හැකිය (+ 31403690680 or + 31203697121), විද්යුත් තැපෑල ([විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]) හෝ අපගේ මාර්ගගත මෙවලම හරහා lawyerappointment.nl;
සාධාරණ මිල ගණන් අය කර විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කරන්නෙමු.
Ind අපට අයින්ඩ්හෝවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි කාර්යාල තිබේ.
ඔබගේ නිශ්චිත ප්‍රශ්නය හෝ තත්වය අපගේ වෙබ් අඩවියේ නොමැතිද? අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න. බොහෝ විට අපට ඔබටත් උදව් කළ හැකිය.

ටොම් මීවිස්

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

යාරා-නූප්ස්-ඡායාරූපය -500-567

යාරා නොප්ස්

නීති උපදේශක

ටොම් මීවිස්

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

යාරා-නූප්ස්-ඡායාරූපය -500-567

යාරා නොප්ස්

නීති උපදේශක

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

අපගේ නීති yers යින්ගේ වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය

නෛතික කටයුත්තකදී ඔබගේ ස්ථාවරය සහ කුමක් ගැන කුතුහලයක් Law & More ඔබට කළ හැකිද? කරුණාකර සම්බන්ධ කරන්න Law & More. ඔබට දැන හඳුනා ගෙන ඔබේ ප්‍රශ්නය අපගේ නීති yers යින්ට දුරකථනයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අවශ්‍ය නම්, ඔවුන් ඔබ වෙනුවෙන් හමුවීමක් උපලේඛනගත කරනු ඇත Law & More කාර්යාල.

නීතිය හා කාර්යාලයේ පත්වීම අතරතුර අපි ඔබව තව දුරටත් දැන හඳුනා ගෙන ඔබේ නෛතික කාරණයේ පසුබිම සහ හැකි විසඳුම් සාකච්ඡා කරමු. හි නීති yers යින් Law & More ඔවුන් ඔබට නිශ්චිතවම කළ හැකි දේ සහ ඔබගේ ඊළඟ පියවර කුමක් විය හැකිද යන්න ද දක්වනු ඇත.

ඔබ උපදෙස් දෙන විට Law & More ඔබේ අභිලාෂයන් නියෝජනය කිරීම සඳහා, අපගේ නීති yers යින් සේවා සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවක් සකස් කරනු ඇත. මෙම කොන්ත්රාත්තුව ඔවුන් ඔබ සමඟ මීට පෙර සාකච්ඡා කළ විධිවිධාන විස්තර කරයි. ඔබේ නඩුව සාමාන්‍යයෙන් ඔබ සම්බන්ධ කර ගත් නීති lawyer යා විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

ඔබේ නඩුව හසුරුවන ආකාරය රඳා පවතින්නේ ඔබේ නෛතික ප්‍රශ්නය මත වන අතර, එය උදාහරණයක් ලෙස උපදෙස් ලබා ගැනීම, කොන්ත්රාත්තුවක් තක්සේරු කිරීම හෝ නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීම සම්බන්ධ විය හැකිය. හිදී Law & More සෑම සේවාදායකයෙක්ම සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ තත්වය වෙනස් බව අපි තේරුම් ගනිමු. අපි පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරන්නේ එබැවිනි. අපගේ නීති yers යින් සෑම විටම ඕනෑම නීතිමය ගැටළුවක් ඉක්මනින් විසඳීමට උත්සාහ කරති.

අපගේ නීති yers යින්ගේ වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය

නෛතික කටයුත්තකදී ඔබගේ ස්ථාවරය සහ කුමක් ගැන කුතුහලයක් Law & More ඔබට කළ හැකිද? කරුණාකර සම්බන්ධ කරන්න Law & More. ඔබට දැන හඳුනා ගෙන ඔබේ ප්‍රශ්නය අපගේ නීති yers යින්ට දුරකථනයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අවශ්‍ය නම්, ඔවුන් ඔබ වෙනුවෙන් හමුවීමක් උපලේඛනගත කරනු ඇත Law & More කාර්යාල.

නීතිය හා කාර්යාලයේ පත්වීම අතරතුර අපි ඔබව තව දුරටත් දැන හඳුනා ගෙන ඔබේ නෛතික කාරණයේ පසුබිම සහ හැකි විසඳුම් සාකච්ඡා කරමු. හි නීති yers යින් Law & More ඔවුන් ඔබට නිශ්චිතවම කළ හැකි දේ සහ ඔබගේ ඊළඟ පියවර කුමක් විය හැකිද යන්න ද දක්වනු ඇත.

ඔබ උපදෙස් දෙන විට Law & More ඔබේ අභිලාෂයන් නියෝජනය කිරීම සඳහා, අපගේ නීති yers යින් සේවා සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවක් සකස් කරනු ඇත. මෙම කොන්ත්රාත්තුව ඔවුන් ඔබ සමඟ මීට පෙර සාකච්ඡා කළ විධිවිධාන විස්තර කරයි. ඔබේ නඩුව සාමාන්‍යයෙන් ඔබ සම්බන්ධ කර ගත් නීති lawyer යා විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

ඔබේ නඩුව හසුරුවන ආකාරය රඳා පවතින්නේ ඔබේ නෛතික ප්‍රශ්නය මත වන අතර, එය උදාහරණයක් ලෙස උපදෙස් ලබා ගැනීම, කොන්ත්රාත්තුවක් තක්සේරු කිරීම හෝ නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීම සම්බන්ධ විය හැකිය. හිදී Law & More සෑම සේවාදායකයෙක්ම සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ තත්වය වෙනස් බව අපි තේරුම් ගනිමු. අපි පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරන්නේ එබැවිනි. අපගේ නීති yers යින් සෑම විටම ඕනෑම නීතිමය ගැටළුවක් ඉක්මනින් විසඳීමට උත්සාහ කරති.

නිතර අසන ප්රශ්න

නීති lawyer යෙකුගේ පිරිවැය පැවරුම් වර්ගය සහ එහි කාලසීමාව මත රඳා පවතී.

අපගේ නීති සේවාවන්හි පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් පැයක අනුපාතයක් මත පදනම් වන අතර වරින් වර අය කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට, ස්ථාවර මිල විධිවිධානයක් කළ හැකිය. Law & More පැවරුමට අදාළ පිරිවැය පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් හෝ ප්‍රකාශයක් කල්තියා ලබා දීමට සූදානම්. පසුව, ගත කළ පැය ගණන සහ කළ වැඩ පිළිබඳ පැහැදිලි පිරිවිතරයක් ඔබට සැමවිටම ලැබෙනු ඇත.

Law & More පහත සඳහන් පැයක ගාස්තු අදාළ වේ:

නීති yer € 195 - € 225

සහකරු € 250 - € 275

සියලුම ගාස්තු 21% වැට් බද්දෙන් බැහැර වේ. ගාස්තු වාර්ෂිකව සංශෝධනය කළ හැකිය.

Law & More ලන්දේසි නීති ආධාර මණ්ඩලයට අනුබද්ධ නොවන අතර 'එකතු කිරීමක්' මත සේවාවන් සපයන්නේ නැත. සහනාධාර නීති ආධාර සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඔබ කැමති නම්, වෙනත් නීති ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

නීතිමය ගැටලුව කුමක් වුවත්, නීති yers යින් Law & More හොඳින් සිතා බලා නවීන උපාය මාර්ගයක් මත පදනම්ව ඕනෑම නීතිමය කටයුත්තක ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ඔබට මග පෙන්වීමට සහ සහාය වීමට හැකිය. නෛතික ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීම සහ සමාලෝචනය කිරීම හෝ ඔබේ නඩුවේ නීති උපදෙස් ලබා දීම, Law & More ඔබ වෙනුවෙන් තිබේද! අපගේ නීති ආයතනය ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයින් යන දෙකටම නීතිමය ආරවුල් විසඳීම සහ නඩු පැවරීමේ සේවාවන් සපයන අතර, සියලු නීතිමය කටයුතු වලට පෙර සමබර අවස්ථාවන් සහ අවදානම් තක්සේරු කිරීම් සිදු කරයි. තවද, Law & More උපදේශකයෙකු සහ නීති ig යෙකු ලෙස ඔබට නීතිමය සේවාවන් සපයනවා පමණක් නොව, දඟකාර හවුල්කරුවෙකු ලෙසද ඔබට ලබා ගත හැකිය.

සෑම නීතිමය ගැටලුවක් සඳහාම, නීති yers යින් Law & More පියවර හතරකින් සමන්විත පැහැදිලි උපාය මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්න: එකිනෙකා දැන හඳුනා ගැනීම, නඩුව එකට සාකච්ඡා කිරීම, පියවරෙන් පියවර සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩුව සමඟ කටයුතු කිරීම.

අපගේ නීති yers යින් වේගයෙන් වැඩ කිරීමට පුරුදු වී සිටිති, එබැවින් ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑලට පිළිතුරක් ලබා ගැනීමට හෝ අපගේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වීමට ඔබට කිසි විටෙකත් බලා සිටීමට සිදු නොවේ. වේගය සහ විශේෂ ise තාව අපට අතිශයින්ම වැදගත් වන අතර, එබැවින් ඔබට කඩිනම් හා අවධානය යොමු කළ සන්නිවේදනය සහ ඔබේ නීතිමය ප්‍රශ්නය හැසිරවීම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය.

එම Law & More කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සමාගම් සහ පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රායෝගික හා පෞද්ගලික ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි. අයින්ඩ්හෝවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි අපගේ කාර්යාලවලට දිගු වේලාවක් විවෘත වන අතර අප සවස් කාලයේ සහ සති අන්තවල විවෘතව සිටියි: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා උදේ 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා සහ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා උදේ 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා

ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හෝ පෞද්ගලික පුද්ගලයෙක් නෛතික ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇති අතර එය විසඳනු දැකීමට කැමතිද? එවිට නීති .යෙකු හමුවීම නුවණට හුරුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ ව්‍යවසායකයෙකු හෝ පුද්ගලයකු වේවා, ඕනෑම නීතිමය ගැටළුවක් ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ ඔබේ ජීවිතයට විශාල මූල්‍ය, ද්‍රව්‍යමය හෝ වැදගත් නොවන බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. හිදී Law & More, සෑම නීතිමය ගැටලුවක්ම එකක් බව අපි තේරුම් ගනිමු. එබැවින්, බොහෝ නීති ආයතන මෙන් නොව, Law & More ඔබට අමතර යමක් ලබා දෙයි. බොහෝ නීති සමාගම්වලට ඇත්තේ අපගේ නීතියේ සීමිත කොටසක් පිළිබඳ දැනුමක් පමණක් වන අතර පුරුද්දක් ලෙස වැඩ කරයි. Law & More පුළුල් හා විශේෂිත නෛතික දැනුමට අමතරව, වේගවත් සේවාවක් සහ පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් ඔබට ලබා දෙයි. උදාහරණයක් ලෙස, අපගේ නීති yers යින් පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය, ආයතනික නීතිය, බුද්ධිමය දේපල නීතිය, දේපළ වෙළඳාම් නීතිය සහ අනුකූලතා යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන් වේ. ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, Law & More කර්මාන්ත, ප්‍රවාහන, කෘෂිකාර්මික, සෞඛ්‍ය සේවා සහ සිල්ලර යන අංශවල ව්‍යවසායකයින් සඳහා ක්‍රියා කරයි.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More අයින්ඩ්හොවන් හි නීති ආයතනයක් ඔබට කළ හැකිද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More, අපගේ නීති yers යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත. ඔබට හමුවීමක් කළ හැකිය

Phone දුරකථනයෙන්: + 31403690680 or + 31203697121
E විද්‍යුත් තැපෑලෙන්: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
Of පිටුව හරහා Law & More: https://lawandmore.eu/appointment/

ඔබට අවශ්‍ය කුමන නීති lawyer යාද යන්න සාමාන්‍යයෙන් රඳා පවතින්නේ ඔබේ නීතිමය ප්‍රශ්නයේ ස්වභාවය මතය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ සමාගම ගැන ඔබට ප්‍රශ්නයක් තිබේද? එවිට ඔබට සමාගම් නීතිය පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙකු අවශ්‍ය වේ. ඔබේ නීතිමය ප්‍රශ්නයට ජාත්‍යන්තර චරිතයක් තිබේද? එවිට ඔබ ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ විශේෂ izes යෙකු සමඟ වඩා හොඳය. බොහෝ නෛතික ප්‍රශ්න නීතියේ එක් අංශයකට වඩා සම්බන්ධ වන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, එවිට එක් එක් නීතියේ සෑම අංශයක් පිළිබඳවම දැනුමක් ඇති නීති lawyer යෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම වැදගත් වේ.

Law & More ආයතනික නීතිය, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ තාක්‍ෂණය මෙන්ම කම්කරු නීතිය, පවුල් නීතිය, සංක්‍රමණ නීතිය සහ දේපළ වෙළඳාම් නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ක්‍රියාකාරී නීති ආයතනයකි. ලන්දේසි (කාර්ය පටිපාටික) නීතිය පිළිබඳ අපගේ පුළුල් දැනුමට අමතරව, Law & More එහි සේවාවන්හි විෂය පථය හා ස්වභාවය අනුව ජාත්‍යන්තර වේ. අපගේ සේවාදායකයින්ට හැකි උපරිම සේවාවක් සැපයීම සඳහා, ඉංග්‍රීසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ, ස්පා Spanish ් ,, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂාව කතා කරන බහුභාෂා නීති yers යින් සහ නීතිවේදීන්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත.

ඔබ වෙනත් නීති ක්ෂේත්‍රයක් සොයනවාද? ඉන්පසු අපගේ නීතියේ සියලුම ක්ෂේත්‍ර ලැයිස්තුගත කරන අපගේ විශේෂ ise පිටුව බලන්න. අපගේ නීති yers යින් සඳහන් කර ඇති සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ප්‍රවීණයන් වන අතර ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත.

නිතර අසන ප්රශ්න

නීති lawyer යෙකුගේ පිරිවැය පැවරුම් වර්ගය සහ එහි කාලසීමාව මත රඳා පවතී.

අපගේ නීති සේවාවන්හි පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් පැයක අනුපාතයක් මත පදනම් වන අතර වරින් වර අය කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට, ස්ථාවර මිල විධිවිධානයක් කළ හැකිය. Law & More පැවරුමට අදාළ පිරිවැය පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් හෝ ප්‍රකාශයක් කල්තියා ලබා දීමට සූදානම්. පසුව, ගත කළ පැය ගණන සහ කළ වැඩ පිළිබඳ පැහැදිලි පිරිවිතරයක් ඔබට සැමවිටම ලැබෙනු ඇත.

Law & More පහත සඳහන් පැයක ගාස්තු අදාළ වේ:

නීති yer € 195 - € 225

සහකරු € 250 - € 275

සියලුම ගාස්තු 21% වැට් බද්දෙන් බැහැර වේ. ගාස්තු වාර්ෂිකව සංශෝධනය කළ හැකිය.

Law & More ලන්දේසි නීති ආධාර මණ්ඩලයට අනුබද්ධ නොවන අතර 'එකතු කිරීමක්' මත සේවාවන් සපයන්නේ නැත. සහනාධාර නීති ආධාර සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඔබ කැමති නම්, වෙනත් නීති ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

නීතිමය ගැටලුව කුමක් වුවත්, නීති yers යින් Law & More හොඳින් සිතා බලා නවීන උපාය මාර්ගයක් මත පදනම්ව ඕනෑම නීතිමය කටයුත්තක ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ඔබට මග පෙන්වීමට සහ සහාය වීමට හැකිය. නෛතික ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීම සහ සමාලෝචනය කිරීම හෝ ඔබේ නඩුවේ නීති උපදෙස් ලබා දීම, Law & More ඔබ වෙනුවෙන් තිබේද! අපගේ නීති ආයතනය ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයින් යන දෙකටම නීතිමය ආරවුල් විසඳීම සහ නඩු පැවරීමේ සේවාවන් සපයන අතර, සියලු නීතිමය කටයුතු වලට පෙර සමබර අවස්ථාවන් සහ අවදානම් තක්සේරු කිරීම් සිදු කරයි. තවද, Law & More උපදේශකයෙකු සහ නීති ig යෙකු ලෙස ඔබට නීතිමය සේවාවන් සපයනවා පමණක් නොව, දඟකාර හවුල්කරුවෙකු ලෙසද ඔබට ලබා ගත හැකිය.

සෑම නීතිමය ගැටලුවක් සඳහාම, නීති yers යින් Law & More පියවර හතරකින් සමන්විත පැහැදිලි උපාය මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්න: එකිනෙකා දැන හඳුනා ගැනීම, නඩුව එකට සාකච්ඡා කිරීම, පියවරෙන් පියවර සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩුව සමඟ කටයුතු කිරීම.

අපගේ නීති yers යින් වේගයෙන් වැඩ කිරීමට පුරුදු වී සිටිති, එබැවින් ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑලට පිළිතුරක් ලබා ගැනීමට හෝ අපගේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුට දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වීමට ඔබට කිසි විටෙකත් බලා සිටීමට සිදු නොවේ. වේගය සහ විශේෂ ise තාව අපට අතිශයින්ම වැදගත් වන අතර, එබැවින් ඔබට කඩිනම් හා අවධානය යොමු කළ සන්නිවේදනය සහ ඔබේ නීතිමය ප්‍රශ්නය හැසිරවීම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිය.

එම Law & More කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සමාගම් සහ පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රායෝගික හා පෞද්ගලික ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි. අයින්ඩ්හෝවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි අපගේ කාර්යාලවලට දිගු වේලාවක් විවෘත වන අතර අප සවස් කාලයේ සහ සති අන්තවල විවෘතව සිටියි: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා උදේ 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා සහ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා උදේ 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා

ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හෝ පෞද්ගලික පුද්ගලයෙක් නෛතික ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇති අතර එය විසඳනු දැකීමට කැමතිද? එවිට නීති .යෙකු හමුවීම නුවණට හුරුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ ව්‍යවසායකයෙකු හෝ පුද්ගලයකු වේවා, ඕනෑම නීතිමය ගැටළුවක් ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ ඔබේ ජීවිතයට විශාල මූල්‍ය, ද්‍රව්‍යමය හෝ වැදගත් නොවන බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. හිදී Law & More, සෑම නීතිමය ගැටලුවක්ම එකක් බව අපි තේරුම් ගනිමු. එබැවින්, බොහෝ නීති ආයතන මෙන් නොව, Law & More ඔබට අමතර යමක් ලබා දෙයි. බොහෝ නීති සමාගම්වලට ඇත්තේ අපගේ නීතියේ සීමිත කොටසක් පිළිබඳ දැනුමක් පමණක් වන අතර පුරුද්දක් ලෙස වැඩ කරයි. Law & More පුළුල් හා විශේෂිත නෛතික දැනුමට අමතරව, වේගවත් සේවාවක් සහ පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් ඔබට ලබා දෙයි. උදාහරණයක් ලෙස, අපගේ නීති yers යින් පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය, ආයතනික නීතිය, බුද්ධිමය දේපල නීතිය, දේපළ වෙළඳාම් නීතිය සහ අනුකූලතා යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන් වේ. ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, Law & More කර්මාන්ත, ප්‍රවාහන, කෘෂිකාර්මික, සෞඛ්‍ය සේවා සහ සිල්ලර යන අංශවල ව්‍යවසායකයින් සඳහා ක්‍රියා කරයි.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More අයින්ඩ්හොවන් හි නීති ආයතනයක් ඔබට කළ හැකිද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More, අපගේ නීති yers යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත. ඔබට හමුවීමක් කළ හැකිය

Phone දුරකථනයෙන්: + 31403690680 or + 31203697121
E විද්‍යුත් තැපෑලෙන්: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
Of පිටුව හරහා Law & More: https://lawandmore.eu/appointment/

ඔබට අවශ්‍ය කුමන නීති lawyer යාද යන්න සාමාන්‍යයෙන් රඳා පවතින්නේ ඔබේ නීතිමය ප්‍රශ්නයේ ස්වභාවය මතය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ සමාගම ගැන ඔබට ප්‍රශ්නයක් තිබේද? එවිට ඔබට සමාගම් නීතිය පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙකු අවශ්‍ය වේ. ඔබේ නීතිමය ප්‍රශ්නයට ජාත්‍යන්තර චරිතයක් තිබේද? එවිට ඔබ ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ විශේෂ izes යෙකු සමඟ වඩා හොඳය. බොහෝ නෛතික ප්‍රශ්න නීතියේ එක් අංශයකට වඩා සම්බන්ධ වන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, එවිට එක් එක් නීතියේ සෑම අංශයක් පිළිබඳවම දැනුමක් ඇති නීති lawyer යෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම වැදගත් වේ.

Law & More ආයතනික නීතිය, බුද්ධිමය දේපල නීතිය සහ තාක්‍ෂණය මෙන්ම කම්කරු නීතිය, පවුල් නීතිය, සංක්‍රමණ නීතිය සහ දේපළ වෙළඳාම් නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ක්‍රියාකාරී නීති ආයතනයකි. ලන්දේසි (කාර්ය පටිපාටික) නීතිය පිළිබඳ අපගේ පුළුල් දැනුමට අමතරව, Law & More එහි සේවාවන්හි විෂය පථය හා ස්වභාවය අනුව ජාත්‍යන්තර වේ. අපගේ සේවාදායකයින්ට හැකි උපරිම සේවාවක් සැපයීම සඳහා, ඉංග්‍රීසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ, ස්පා Spanish ් ,, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂාව කතා කරන බහුභාෂා නීති yers යින් සහ නීතිවේදීන්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත.

ඔබ වෙනත් නීති ක්ෂේත්‍රයක් සොයනවාද? ඉන්පසු අපගේ නීතියේ සියලුම ක්ෂේත්‍ර ලැයිස්තුගත කරන අපගේ විශේෂ ise පිටුව බලන්න. අපගේ නීති yers යින් සඳහන් කර ඇති සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ප්‍රවීණයන් වන අතර ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත.

Law & More B.V.